24-25 березня 2016 р. проведено семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ДВНЗ медичного та фармацевтичного напрямку «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних вишах»

24-25 березня 2016 року кафедрою українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з підготовки фахівців спеціальностей фармацевтичного напрямку, та кафедрою мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету (м. Івано-Франківськ), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»  з підготовки фахівців спеціальностей медичного напрямку, на базі НФаУ було проведено семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ДВНЗ медичного та фармацевтичного напрямку «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних вишах».

Під час семінару обговорювалися такі питання:

  • значення блоку гуманітарних дисциплін в системі фахової підготовки студентів фармацевтичного та медичного напрямків;
  • шляхи удосконалення процесу викладання української мови як фахової у медичних і фармацевтичних ВНЗ;
  • змістове наповнення програм і методичне забезпечення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
  • проблема впровадження елективних мовних курсів, що сприяють удосконаленню мовної і мовленнєвої компетенцій сучасного фахівця;
  • виховний аспект у викладанні курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
  • досвід розробки і впровадження дистанційних курсів тощо.

Серед учасників наради — викладачі провідних медичних та фармацевтичних ВНЗ України.

24-25.03.2016 narada 1 24-25.03.2016 narada 2 24-25.03.2016 narada 3 24-25.03.2016 narada 4 24-25.03.2016 narada 5 24-25.03.2016 narada 6