24 червня 2014р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01

Захист кандидатських дисертацій:
Авідзба Ю.Н. (Науковий керівник д.фарм.н., доц. Кошовий О.М.)
Водославський В.М. (Науковий керівник д. фарм. н., проф. Хворост О.П.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Черних В.П.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради проф. Георгіянц В.А.