24 лютого 2011 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Захист кандидатських дисертацій:
Кучинська І.О.. (Наук. керівник доц. Волковой В.А.)
Кошова О.Ю. (Наук. керівник проф. Яковлєва Л.В.).
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.