24 лютого 2012р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02.

Захист кандидатських дисертацій:
Курижева О.О. (Наук. керівник проф. Шаповалов В.В.)
Лебединець О.В. (Наук. керівник доц. Баранова І.І.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради проф. Дмитрієвський Д.І.