25 березня 2011 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Захист кандидатських дисертацій:
Зупанець К.А. (Науч. керівник проф. Попов С.Б.).
Лівих А.Є. (Науч. керівник проф. Мамчур В.І.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.