25 квітня 2012 року проведено засідання секції «Клінічна фармація» у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення лікарських засобів»

У роботі секції «Клінічна фармація» приймали участь учасники гуртків студентського наукового товариства кафедр Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою та Фармакотерапії. Головуючими засідання стали: завідувач кафедри фармакотерапії, доктор медичних наук, професор І.В. Кірєєв та доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою, кандидат фармацевтичних наук, доцент С.К. Шебеко. Секретар засідання асистент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою, кандидат фармацевтичних наук О.О. Андрєєва.

Під час засідання було заслухано та викликало інтерес одинадцять доповідей студентів та молодих вчених. Аудиторія приймала участь не тільки у жвавому обговорення проблем, які було піднято у доповідях, а й в оцінюванні, шляхом таємного анкетування. Доповіді оцінювали за п’ятибальною шкалою по наступними критеріям:

 1. Актуальність теми, наскільки цікаво та повно тема висвітлена у доповіді
 2. Якість подачі матеріалу (структура доповіді, оформлення слайдів)
 3. Володіння матеріалом, ерудиція доповідача за обраною темою
 4. Діалог з аудиторією, уміння відповідати на запитання

При підрахунку результатів Диплом першого ступеню було присуджено студентці 4 курсу спеціальності «Фармація» ССО Майбороді Олені за наукову роботу: «Етичні аспекти клінічних досліджень».

Диплом другого ступеню отримала студентка 4 курсу спеціальності “Клінічна фармація” Бондарчук Ірина за наукову роботу: «Перспективний напрям фармакотерапії в лікуванні больового синдрому вертеброгенного генезу».

Диплом третього ступеню отримала студентка 5 курсу спеціальності “Фармація” Шидловська Наталія за наукову роботу: «Тютюнова епідемія та перспективи боротьби з нею».

Висвітлення наукових праць у формі доповіді нижченаведених студентів та молодих вчених теж було високо оцінені присутніми та заохочені дипломами учасників конференції «за активну участь».

 1. Студентка 4 курсу спеціальності “ТПКЗ” Обіщенко Анастасія за наукову роботу: «Можливості застосування світлодіодної терапії для корекції лентиго»
 2. Студентка 4 курсу спеціальності «Фармація» Ігнатова Олена за наукову роботу: «Ад’ювантні ефекти антибактеріальних засобів»
 3. Студент 5 курсу спеціальності «Фармація» факультету з підготовки іноземних громадян Аль Багир Заид Абд Аль Вахаб Али за наукову роботу: «Оцінка антигіпертензивної монотерапії у хворих на гіпертонічну хворобу в Україні» (доповідь англійською мовою)
 4. Студентка 5 курсу спеціальності «Фармація» Григор’єва Анна за наукову роботу: «Експериментальна оцінка схем лікування туберкульозу»
 5. Студентка 3 курсу спеціальності «Фармація» Смєлова Наталія за наукову роботу: «Сучасна зовнішня терапія атопічного дерматиту»
 6. Студентка 3 курсу спеціальності «Фармація» Кущ Катерина за наукову роботу: «Пошук нових антиконвульсивних речовин серед похідних сульфамідхінолінів»
 7. Старший лаборант кафедри фармакотерапії Матвійчук Олена за наукову роботу: «Пошук нових речовин з антигіпоксичною активністю серед похідних 3-метилксантину»
 8. Студент 5 курсу спеціальності «Фармація» факультету з підготовки іноземних громадян Мусмарі Мухамед за наукову роботу: «Інновації в лікуванні пухлинних захворювань».