25 квітня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03

Захист кандидатських дисертацій:
Раскевич О.С. (науковий керівник д.м.н., проф. Рожковський Я.В.)
Казакова А.С. (Науковий керівник д.м.н., проф. Годван В.В.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.