25 січня 2013 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Захист кандидатськихї дисертацій:

Коровенкова О.М. (науковий керівник д.мед.н., проф. Косуба Р.Б.)

Курт-Аметова  Г.С.  (науковий керівник д.мед.н., проф.Мамчур В.Й.)

Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.