26 червня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01

Захист кандидатських дисертацій:
Гусаров В.І. (науковий керівник д.хім.н., проф. Коваленко С.М.)
Анацька Я.Ю. (науковий керівник д.хім.н., проф. Блажеєвський М.Є..)
Відп.: Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Черних В.П.
Вчений секретар Вченої Ради проф. Георгіянц В.А.