26 червня 2014р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02

Захист кандидатських дисертацій:
Жаркова С.О. (Науковий керівник д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Хромих А.Г. (Науковий керівник д.фарм.н., проф. Посилкіна О.В.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар  Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зайцев О.І.