26 квітня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03

Захист кандидатських дисертацій:
Мохамад Ассаф (науковий керівник д.ф.н., доц. Щокина К.Г.)
Маркін П.М. (Науковий керівник д.м.н., проф. Кононенко Н.М.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.