26 лютого 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03

Захист кандидатських дисертацій:
Ель Аарадж Ахмад (науковий керівник д.м.н., проф. Зупанець І.А.)
Семенова М.А.. (Науковий керівник д.м.н., проф. Мамчур В.Й.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.