26 серпня-27 грудня 2013 р. відрядження доцента кафедри ОЕФ Хіменко С.В. в рамках програми «візитинг професорів» Казахського національного медичного університету ім. Асфендіярова

В період з 26.08.2013 по 27.12.2013 р. в межах програми «візитінг професорів» відбувся візит до Казахського національного медичного університету ім. Асфендіярова (м. Алмати) доцента кафедри організації та економіки фармації Хіменко С.В. з метою викладання лекцій з дисципліни «Управління та економіка фармації» на тему: «Основи організації фармацевтичної діяльності та управління та економіка фармації». Прочитав лекції майстер-класу на теми: «Аналіз фармацевтичного ринку Республіки Казахстан», «Дослідження особливостей мотивації персоналу на фармацевтичних підприємствах Казахстану», «Правові, етичні та соціально-психологічні аспекти фармацевтичної реклами», «Перспективи введення міжнародного стандарту ОРР в діяльність аптечних організацій Казахстану» та ін. (семінарські заняття – 402 години, лекції – 90 годин, консультацій – 108 годин (загалом – 600 год.).

Протягом цього періоду доц. Хіменко С.В. взяв участь у роботі науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної освіти і охорони здоров’я у світі. Можливості для міжнародної співпраці» та у якості голови журі у науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Шлях до фармацевтичної науки – перші кроки». На вищевказаній міжнародній конференції доц. Хіменко С.В. виступив на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Споживання лікарських засобів у світовій практиці».

Створено та передано до друкування навчальні посібники «Система обліку та звітності Республіки Казахстан» та «Облік основних засобі та нематеріальних активів», де авторами є викладачі кафедри ОЕФ НФаУ та модулю «Фармацевт-менеджер» КазНМУ.

Керував студентськими науковими роботами, які зайняли І та II місця на XIII міжнародній конференції молодих вчених та студентів «Студентська медична наука в XXI столітті», яка проходила у Вітебському державному медичному університеті (Республіка Білорусь) та І та II місця на науково-практичній конференції КазНМУ «Шлях до фармацевтичної науки – перші кроки».

Приймав активну участь у виховних заходах, суспільному житті фармацевтичного факультету та модулю «Фармацевт-менеджер» КазНМУ.

Обговорені умови подальшої співпраці з кафедрами та модулями фармацевтичного факультету Національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова та був підписаний новий договір про співробітництво між КазНМУ (Республіка Казахстан) та Національного фармацевтичного університету (м. Харків, Україна).