27 червня 2014 р. , Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03

Захист докторської дисертації:
Ткачова О.В.(науковий консультант д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Захист кандидатської дисертації:
Гевоян С.Р. (науковий керівник д.мед.н., проф. Зайченко Г.В.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Вченої Ради проф. Сахарова Т.С.