27 листопада 2009 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради.

Захист кандидатських дисертацій:
Чорна Н.А. (наук. керівник проф. Тихонов О.І.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи
Черняєв С.В. (наук. керівник проф. Гладух Є.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи
Відп. Вчений секретар проф. Дмитрієвський Д.І.