27 серпня 2013р., вийшло з друку нове видання НФаУ

Георгіянц В. А., Безуглий П. О., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Таран К. А.

Pharmaceutical chemistry. Lectures for English-speaking students: the study guide for students of higher schools ; Фармацевтична хімія

Pharmaceutical chemistry_ Lectures_2013Х.: НФаУ: Оригінал, 2013. – 576 с.

ISBN 978-966-615-422-7

ISBN 978-966-649-089-9

Формат 60х90/16

Оправа 7БЦ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(лист № 1/11-14690 від 19.09.2012 р.)

The study guide contain the main theoretical material in pharmaceutical chemistry. The general methods of pharmaceutical analysis (reactions for identification of ions, limit tests for impurities and methods of assay) are in accordance with the European Pharmacopoeia and the State Pharmacopoeia of Ukraine. The lecture course of pharmaceutical chemistry involves analysis for medicinal substances of the inorganic, aliphatic, aromatic, heterocyclic structure and natural origin.

For 3d-5lh year English-speaking pharmaceutical students.

Навчальний посібник містить основний теоретичний матеріал з фармацевтичної хімії. Основні методи фармацевтичного аналізу наведено відповідно до Європейської фармакопеї та Державної фармакопеї України. Курс лекцій з фармацевтичної хімії включає аналіз лікарських речовин неорганічної, органічної, аліфатичної, гетероциклічної структури та природного походження.

Для англомовних студентів 3-5-го років навчання.