27 січня 2014 р., засідання Ректорської ради НФаУ

Бліц-повідомлення членів ректорату за напрямками діяльності:

  • Закупівля національних підручників, оновлення бібліотечного фонду навчально-методичною літературою, виданою не пізніше 5 років, у т.ч. на електронних носіях (Гавриш Н.Б., Огарь С.В., Коваленко Л.М.).
  • Виконання ліцензійних умов щодо забезпечення комп’ютерною технікою (Власов B.C.)
  • Стан розвитку дистанційних технологій навчання (Панкратова Я.І.)
  • Створення сайтів кафедр (Ткаченко О.В., Панкратова Я.І.)
  • Державний розподіл випускників 2014 р. з урахуванням інтегрованого рейтингового показника розподілу випускників (декани).
  • Повторний розгляд. Аналіз роботи кафедр (у т.ч. випускових) для використання погодинного фонду для залучення лекторів-практиків. (Віннік Л.М.)
  • Робота медичного пункту на ФОК (Аркуша А.О.)

Звіт на кожному ректораті:

  • Звіт про стан МТБ приміщень університету (головний інженер Матушкін Дмитро Валерійович, головний енергетик Єсіков Василь Васильович, головний механік Марцинкевич Сергій Олександрович)
  • Стан протипожежної безпеки у технічних приміщеннях, горищах та підвалах (Кузнецов B.C.)