27 жовтня 2014 р., засідання Ректорської ради НФаУ

Порядок денний

  1. Підготовка до державного розподілу випускників 2015 р.

Відп.: Вишневська Л.І..

  1. План перевидання навчально-методичної літератури з урахуванням видання за останні 5 років згідно ліцензійних вимог.

Відп.: Зав. НМЛ Огаръ С.В., Директор видавничого центру Котенко О.М., Директор наукової бібліотеки Гавриш Н.Б., Заст. ректора з економічних питань Коваленко Л.М.

  1. Перспективи отримання грантів. Участь у міжнародних освітніх та наукових програмах. Представлення інформації на сайті НФаУ.

Відп.: Проректор з наукової роботи Коваленко СМ., Проректор з НПР (міжнародних зв ‘язків) Попов С.Б., зав. центру зв’язків з громадськістю та пресою Яковлева О.Ю.

  1. Подання наукових робіт на конкурси докторів наук до 35-ти, 45-ти років.

Відп.: Проректор з наукової роботи Коваленко С.М.

  1. Інформація щодо участі в міжнародних освітніх програмах подвійних дипломів, академічних обмінів.

Відп.: Проректор з НПР (міжнародних зв ‘язків) Попов С.Б.; Декани.

  1. Переклад англійською мовою наукових журналів НФаУ, включення журналів до міжнародних наукометричних баз.

Відп.: Директор видавничого центру Котенко О.М., Директор наукової бібліотеки Гавриш Н.Б.

  1. Графік проведення лекцій «Здоров’я та пропаганда здорового і способу життя». Створення сторінки «Лекторій» на сайті НФаУ.

Відп.: Проректор Іванова К А., зав. відділу із зв’язків з громадськістю та пресою Яковлева О.Ю.

  1. ПОВТОРНО. Представити перелік необхідних заходів та документів для впровадження системи ISO 9001

Відп.: Коваленко CM.

Питання на постійному контролі:

Стан підготовки корпусів та гуртожитків до осінньо-зимового сезону.

Відп.: головний енергетик Єсіков В. В., головний механік Марцинкевич С.О.