28 квітня 2011 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.03.

Захист кандидатських дисертацій:
Гринцова О.С. (Науч. керівник проф. Зупанець І.А.).
Садовник О.В. (Науч. керівник проф. Лук’янчук В.Д.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Зупанець І.А.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради доц. Сахарова Т.С.