29 березня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02

Захист докторської дисертації:
Доброва В.Є. (науковий консультант д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)
Захист кандидатської дисертації:
Башура А.О. (Науковий керівник д.фарм.н., доц. Половко Н.П.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
В.о вченого секретаря  Вченої Спеціалізованої Ради проф. Зайцев О.І.