30 березня 2012р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02.

Захист кандидатських дисертацій:
Вишневська М.С. (Наук. керівник проф. Вишневська Л.І.)
Косяченко В.В. (Наук. керівник проф. Вишневська Л.І.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради проф. Дмитрієвський Д.І.