6 грудня 2013р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.02

Захист докторської дисертації:
Стрілець О.П. (науковий консультант д.фарм.н., проф. Стрельников Л.С.)
Захист кандидатської дисертації:
Красуля О.І. (науковий керівник д.фарм.н., проф.  Котвіцька А.А.)
Відп. Голова Спеціалізованої Вченої Ради проф. Толочко В.М.
Вчений секретар Спеціалізованої  Вченої Ради проф. Зайцев О.І.