6 листопада 2009 р., Засідання Спеціалізованої Вченої Ради.

Захист кандидатських дисертацій:
Коваленко Є.М. (наук. керівник доц. Щокіна К.Г.) 14.03.05 – фармакологія
Репетєва О.В. (наук. керівник проф. Березнякова А.І.) 14.03.05 – фармакологія
Відп. Вчений секретар проф. Малоштан Л.М.