7 вересня 2015 року у НФаУ стартував педагогічний експеримент з впровадження дистанційного навчання

У педагогічному експерименті приймають участь магістранти та студенти факультету ступеневої фармацевтичної освіти:

  • спеціальність 8.12020101 «Фармація», термін навчання 1,5 роки, 6 курс, групи 1-а, 1-б;
  • спеціальність 7.12020101 «Фармація», термін навчання 4,5 года, для осіб, які мають ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фармація»,
    1 курс, група 11-а;
  • спеціальність 7.12020101 «Фармация», термін навчання 4,5 роки, для осіб, які мають вищу освіту, 1 курс, група 1-а.

Протягом вересня місяця 2015 року студенти будуть опановувати навчальну програму дисциплін:

«Маркетингові дослідження у фармації», каф. фармацевтичного маркетингу та менеджменту», тьютор дистанційного курсу к.фарм.н., доцент Ольховська Анжела Борисівна;

«Біологія з основами генетики», каф. біології, тьютор дистанційного курсу докт. біол. н., професор Філіпцова Ольга Володимирівна;

«Інформаційні технології у фармації», каф. фармакоінформатики,  тьютор дистанційного курсу к. фіз-мат. н., доцент Яценко Наталія Михайлівна.

Підготовча робота з проведення педагогічного експерименту проводилася в університеті з 2012 року.

Тьютори дистанційних курсів – викладачі кафедр, які мають сертифікати підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційних курсів», що відбувалося на базі НТУ «Київський політехнічний інститут».