Рейтингові списки (денна форма навчання)

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

освітня програма: Фармація 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

освітня програма: Клінічна фармація 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

освітня програма: Технології парфумерно-косметичних засобів 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

освітня програма: Технології фармацевтичних препаратів 

Освітній ступінь «бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти)

Спеціальність: 224 Технології медичної діагностики та лікування

освітня програма: Лабораторна діагностика 

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

освітня програма: Біотехнологія 

Спеціальність: 051 Економіка

освітня програма: Економіка підприємства 

Спеціальність: 075 Маркетинг

освітня програма: Маркетинг 

Спеціальність: 073 Менеджмент

освітня програма: Менеджмент