Академічні обміни науково-педагогічних кадрів та студентів, стажування й навчання

В межах існуючих міжвузівських угод активно поширюються інформаційний обмін, обмін досвідом та навчально-методичними матеріалами в галузі підготовки висококваліфікованих кадрів з фармацевтичних та медико-біологічних спеціальностей.

В університеті досить активно працюють програми академічних обмінів: «академічна мобільність» (продовження навчання на базі НФаУ, навчальне та наукове стажування з метою підвищення кваліфікації) та програма «візитинг професорів» (викладання лекцій майстер-класу провідними викладачами й науковцями).

  • 16-21 травня 2016 р. – наукове стажування на базі Варшавського медичного університету, керування групою студентів під час навчальної практики в межах міжвузівської угоди між Національним фармацевтичним університетом та Медичним університетом Варшави (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В., зав. каф. фармакогнозії доц. Кошовий О.М., 5 вітчизняних студентів)м. Варшава, Польща;
  • 21-25 квітня 2016 р. – наукове стажування на базі Люблінського медичного університету за запрошенням Люблінської Асоціації студентів фармації (доц. каф. пром.фармації Кухтенко Г.П., 10 студентів, в т.ч. 3 іноземних студента, 1 аспірантка, 1 асистент кафедри ПФ), м. Люблін, Польща.

Архів 2015 року

Архів 2013 року

Архів 2012 року

Архів 2011року