Алексенцева Е.І. (1905-1978)

Директор Харківського фармацевтичного інституту

1939-1940

Е.І.Алексенцева народилася в 1905 р. на Харківщині. Закінчила Харківський медичний інститут, за професією – лікар. З 1939 по 1940 р. працювала директором Харківського фармацевтичного інституту. За сумісництвом завідувала кафедрою фізіології.

У передвоєнний період фармацевтичний інститут під керівництвом Е.І. Алексенцевої накопичив значний науковий потенціал. Провідні представники професорсько-викладацького складу займалися не тільки фундаментальними науковими дослідженнями, але й прагнули до обміну досвідом зі вченими інших наукових установ. Найважливішим фактором інтенсивного розвитку наукового потенціалу галузі, фармацевтичної науки і практичної охорони здоров’я є збір і обмін інформацією на конференціях, з’їздах, семінарах. Харківський фармацевтичний інститут у 1939 р. став засновником цих форм наукової діяльності в Україні.

За часи директорства Е.І. Алексенцевої на кафедрах інституту проводилась активна наукова діяльність. На кафедрі мікробіології, яку очолював професор С.А.Блінкін, здійснювалася подальша профілізація дисципліни для спеціальності провізора, проводилися фундаментальні дослідження з розробки високоефективних дезінфектантів, антисептиків і антибактеріальних препаратів.

У 1940 р. в інституті було захищені три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.