Алмакаєва Людмила Григорівна

Алмакаева Л. Г.Алмакаєва Людмила Григорівна – доктор фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів, професор кафедри промислової фармації

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел./факс: (0572) 68-56-71
E-mail: parenteral@nuph.edu.ua ;  Almakaeva@ukr.net

Науковий профіль: 

 

Автобіографія

Алмакаєва Людмила Григорівна (народилася 11.04.1957, Єлизаветградківка Кіровоградської обл.) – доктор фармацевтичних наук (2008), старший науко­вий співробітник (2003). Завідувач науково-дослідної лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських заобів (2011). Професор кафедри промислової фармації

Закінчила Український заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова (1983) за спеціальністю «технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу», кваліфікація – інженер хімік-технолог.

Працювала в Державному підприємстві «Державний науковий центр лікарських засобів» (ДП «ДНЦЛЗ»): старший лаборант, інженер (1979), молодший науковий співробітник (1986), науковий співробітник (1994), завідувач лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів (з 1996 до 2011), заступник директора з наукової роботи (2008), за сумісництвом – завідувач лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів, в.о. директора (2010-2011).

Завідуюча лабораторією парентеральних та оральних рідких лікарських засобів Національного фармацевтичного університету (2011): професор кафедри промислової фармації.

Напрями наукових досліджень: технологія і стандартизація виробництва парентеральних та оральних рідких ЛЗ; науково-методологічні підходи з обґрунтувань складу лікарських засобів; фармацевтична розробка складу та технології, розробка НТД для реєстрації та промислового виробництва лікарських засобів; валідація технологічних процесів; формування систем управління якістю фармацевтичних підприємств.

Під керівництвом Алмакаєвої Л.Г. розроблені оригінальні лікарські засоби – комбінований препарат для інфузій Таурикам (патент № 38178), серцево-судинний засіб Глутакам (патент РФ № 2168989), вперше розроблена ін’єкційна лікарська форма Кверцетину (патент РФ № 2181051) та ін. За участю Алмакаєвої Л.Г. виконуються роботи з вивчення можливості створення парентеральних препаратів на основі нерозчинних речовин рослинного походження (байкалін, лютеолін) та синтетичних. Наукова новизна досліджень, проведених Алмакаєвою Л.Г., полягає в тому, що вперше розроблений алгоритм приготування ін’єкційних розчинів на основі амінокислот. На основі його створені оригінальні лікарські засоби серцево-судинної та гепатопротекторної дії: Аспаркам, Таурикам, Глутакам, Глутаргін, Кардіоаргінін та ін.

Нагороди: Срібна медаль ВДНГ за розробку тестів для ідентифікації наркотиків. За багаторічну сумлінну працю нагороджена почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Харківської обласної державної адміністрації та об’єднаної організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України.

Наукові здобутки: розробник понад 60 лікарських засобів, зареєстрованих та впроваджених в промислове виробництво. Співавтор 5 загальних статей для ДФУ. Автор понад 250 наукових робіт, серед них 1 монографія, 32 патенти.

Громадська діяльність: 

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 НФаУ
 • Член редакційної ради журналу «Фармаком»
 • Член редакційної ради журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації»
 • Член апробаційних комісій НФаУ за спеціальностями 15.00.01 та 15.00.03

Участь у підготовці наукових кадрів. Підготувала 4 кандидатів наук:

 • Шевченко Ірина Василівна, к. ф. н., спеціальність 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів. Захистила дисертацію на тему “Розробка складу і стандартизація виробництва ін´єкційного лікарського засобу гіпоазотемічної дії на основі флавоноїдів” 12 червня 2002 року.
 • Доля Володимир Григорович, к. ф. н., спеціальність 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів. Захистив дисертацію на тему “Розробка методів контролю механічних включень та їх стандартизація в лікарських засобах для парентерального застосування” 13 червня 2002 року.
 • Науменок Людмила Григорівна к. ф. н., спеціальність 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів. Захистила дисертацію на тему “Розробка складу і стандартизація виробництва ін´єкційних лікарських засобів протисудомної та антиаритмічної дії на основі похідних гідантоїну” 1 липня 2004 року.
 • Бєгунова Наталія Власівна, к. ф. н., спеціальність 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів. Захистила дисертацію на тему “Розробка складу і стандартизація промислової технології серцево-судинних засобів для парентерального застосування на основі солей аспарагінової кислоти” 21 листопада 2006 року.
 • В даний час є керівником 3 кандидатських дисертаційних робіт (аспіратни: Снегірьова Д.В., Бобокало С.В., Семенова К.М.) і 1 докторської – Назарова О.С.

Основні праці:

 1. Алмакаева Л.Г., Науменок Л.Г., Бегунова Н.В., Доля В.Г., Алмакаев М.С. Совершенствование технологии производства кальция хлорида, 10 % раствора для инъекций / / Вестник фармации. — 2013. — № 3 (75). — С. 8-11.
 2. Алмакаева Л.Г., Науменок Л.Г., Бегунова Н.В., Доля В.Г., Алмакаев М.С. Разработка состава лекарственного средства на основе мелоксикама / / Вестник фармации. — 2013. — № 3 (75). — С. 31-35.
 3. Л.Г.Алмакаева, Н.В. Бегунова, Л.Г. Науменок, В.Г. Доля, М.С. Алмакаев. Подбор буферной системы для поддержания оптимального уровня рН в растворе для инфузий // Український медичний альманах. – 2014. – Т. 17, № 1. – С. 7-9.
 4. Л.Г.Алмакаєва, Н.В. Бєгунова, Л.Г. Науменок, В.Г. Доля, М.С. Алмакаєв. Розробка складу інфузійного препарату на основі моксифлоксацину // Анали Мечниківского інституту. – 2015. – № 2. – С. 70-73.
 5. Л.Г.Алмакаева, Н.В. Бєгунова, Л.Г. Науменок, В.Г. Доля, М.С. Алмакаев. Определение критических точек технологического процесса приготовления раствора // Фармацевтический журнал. – 2015. – № 4. – С. 66-74.
 6. Л.Г.Алмакаєва, Н.В. Бєгунова, Л.Г. Науменок, В.Г. Доля, М.С. Алмакаєв. Розробка складу вітчизняного інфузійного препарату на основі парацетамолу // Анали Мечниківского інституту. – 2016. – № 2. – С. 65-68.
 7. Алмакаєва Л.Г., Назарова О.С., Вербова Ю.М., Бєгунова Н.В., Доля В.Г. Аналітичне забезпечення фармацевтичної розробки комбінованого оригінального препарату в формі розчину для інфузій для лікування критичних станів різної етіології // Фармаком, № 3, 2017. – С. 46-53.
 8. Л.Г. Алмакаева, Д. В. Снегирева. Выбор корригентов вкуса для орального раствора в ампулах на основе солей магния // International Trends in Science and Technology”: International scientific conference “World science”, Warsaw, Poland, October 17, 2017 р. – 5. – RS Global S. z O.O., Warsaw, Poland, 2017. – С. 66-69.
 9. Л.Г. Алмакаева, С.В. Бобокало. Разработка способа получения раствора дигидрокверцетина // “International Trends in Science and Technology”: International scientific conference “World science”, Warsaw, Poland, October 17, 2017 р. – 5. – RS Global S. z O.O., Warsaw, Poland, 2017. – С. 70-74.
 10. Л.Г.Алмакаева, Н.В. Бегунова, Л.Г. Науменок, В.Г. Доля, М.С. Алмакаев. Масштабирование процесса производства раствора для инъекций на основе мелоксикама // Вестник фармации. – №3 (77). – 2017. – С. 34-38.(Белорусь)
 11. Л.Г.Алмакаева, Н.В. Бегунова, Л.Г. Науменок, В.Г. Доля, М.С. Алмакаев. Оценка и управление рисками для качества препарата «Хондроитин сульфат натрия, раствор для инъекций 100 мг/мл в ампулах по 2 мл» с помощью метода ХACCП // Вестник фармации. – №4 (78). – 2017. – С. 44-50.(Белорусь)
 12. В. П. Снегирев, Л. В. Яковлева, Д. В. Снегирева, Л.Г. Алмакаева. Соединения магния: лекарственные средства, их потребление и перспективы создания нового препарата. Часть 1. 100 магнийсодержащих лекарственных препаратов украинского фармацевтического рынка // Вестник фармации. – №4 (78). – 2017. – С. 33-43.(Белорусь)
 13. Polova Z, Almakayeva L, Nehoda T. Development of the composition of intramammary combined preparation based on silver citrate for veterinary use // Ceska a Slovenska Farmacie. 2017. Issue 66 (5). 227–233.
 14. Бобокало С. В., Алмакаева Л.Г., Доля В. Г. Контроль механічних включень у розчині дигідрокверцетину для ін’єкцій // Фармаком. – № 4. – 2017. – С. 42-46.
 15. Ж. М. Полова, Л.Г.Алмакаєва. Підбір кількісного складу компонентів при розробці ветеринарного препарату для інтрацистернального введення // Фармацевтичний часопис. 2017. № 4 С. 31-40.
 16. Ж. М. Полова, Л.Г.Алмакаєва Вплив кисню повітря на стабільність препарату на основі срібла цитрату в ампулах // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 29.- 2018.- С.393-402.
 17. Polova, L Almakaeva. STUDY OF INFLUENCE OF PRIMARY PACKAGING ON THE STABILITY OF THE ORIGINAL VETERINARY PREPARATION // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science» №1(11) 2018.- С. 42-47.
 18. Polova Zh. N., L.G. Almakaeva. Issledovanie stabil’nosti obrazcov protivomastitnogo preparata «Argocid» // Respublikanskiy nauchnyy zhurnal «VESTNIK» Yuzhno-Kazahstanskoy gosudarstvennoy farmacevticheskoy akademii. 2017. Issue 4 (81). P. 154–159.
 19. V.Snehyrova, L.G.Almakaeva. Development of the oral solution «Maglycimet» composition based on the magnesium salts with glycine and methylcobalamin // J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 11(2), 2019, 310-313

Патенти:

 • Пат. 90368, Україна, МПК A61K 31/198, A61K 33/06, A61P 9/00. Композиція для лікування серцево-судинних захворювань і спосіб лікування серцево-судинних захворювань. Алмакаєва Л.Г., Шеїн А.Т.,Чайка Л.О.,Меркулова Ю.В.та ін. Заявл. 13.06.2008. № а200808052. Опубл. 26.04.2010. Бюл. № 8. 30 с.
 • Пат. 39095, Україна, МПК A61P 9/00. Заявл. 13.06.2008. № u Алмакаєва Л.Г., Шеїн А.Т.,Чайка Л.О.,Меркулова Ю.В. та ін. Композиція для лікування серцево-судинних захворювань. Опубл. 10.02.2009. Бюл. № 3. – 28 с.
 • Пат. 37388, Україна, МПК A61К 31/00. Заявл. 13.06.2008. № u Алмакаєва Л.Г., Шеїн А.Т.,Чайка Л.О.,Меркулова Ю.В. та ін. Засіб для лікування серцево-судинних захворювань для парентерального застосування. Опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22. – 12 с.
 • Пат. 103424, Україна, МПК A61К 9/08, A61К 31/00, A61К 33/00, A61Р 3/00, A61Р 1/16, A61Р 7/08, A61Р 39/00. Заявл. 21.07.2015. № u 2015 07349. Алмакаєва Л.Г., Бєгунова Н.В., Алмакаєв М.С., Доля В.Г.,  Науменок Л.Г.Комбінований лікарський засіб у формі інфузійного розчину. Опубл. 10.12.2015. № 2. – 8 с.
 • Пат. 115118, Україна, МПК A61К 31/00, A61Р 9/00. Бюл. Заявл. 01.07.2016. № u Лікарський засіб у формі концентрату для приготування інфузійного розчину. Бобокало С.В.,Алмакаєва Л.Г., Старовєров В.М.,Бєгунова Н.В. Опубл. 10.04.2017. Бюл. № 7. – 5 с.
 • Пат. 118107, Україна, МПК A61К 9/08, А61К 31/198, А61К 33/14, А61К 33/06, А61Р 7/08. Заявл. 16.01.2017. № u 2017 00427. Комбінований лікарський засіб у формі інфузійного розчину. Алмакаєва Л.Г. ,Бєгунова Н.В., Назарова О.С., Алмакаєв М.С. та ін. Опубл. 25.07.2017. Бюл. № 14. – 7 с
image_pdfimage_print