Андрюкова Лариса Миколаївна

Андрюкова Л. Н.Андрюкова Лариса Миколаївна – доктор фармацевтичних наук (2011), старший науковий співробітник, кафедра управління якістю

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4.

Тел.: (0572) 69-56-71

Науковий профіль:

         

 

Закінчила: Харківський політехнічний інститут (1982) – диплом з відзнакою, спеціальність – технологія електрохімічних виробництв, кваліфікація – інженер хімік-технолог; Національний аерокосмічний університет «ХАІ» (2003), спеціальність – якість, стандартизація і сертифікація, кваліфікація – інженер з якості (професійні права – робота за фахом, науково-дослідна робота, викладацька робота).

Працювала: Всесоюзний науково-дослідний інститут хімії та технології  лікарських засобів, Державний науковий центр лікарських засобів (1982-2011): інженер, молодший, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії очних, вушних та назальних лікарських засобів (1996-2011).

Національний фармацевтичний університет (2011): старший науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів (2011). Одночасно за сумісництвом – професор кафедри управління якістю НФаУ (2012).

Підготувала 2 кандидатів наук за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів:

 • Сіденко Лариса Миколаївна, тема дисертаційної роботи “Стабілізація і стандартизація складу та технології одержання препаратів у формі крапель на прикладі назальних/очних крапель Вілозен і очних крапель Тропікамід”.
 • Фетісова Олена Геннадіївна, тема дисертаційної роботи “Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії”.

На даний час є керівником дисертаційної роботи аспіранта кафедри управління якості без відриву від виробництва Якубчука О.М. за темою “Розробка і стандартизація складу та технології одержання комбінованих очних крапель антиглаукомної дії” за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів.

Підручники, методичні рекомендації, посібники, монографії:

 1. Растворы для инъекций и глазные лекарства / Конев Ф.А., Сухинин В.Н., Еремин В.А., Андрюкова Л.Н. // Технология и стандартизация лекарств : сб. науч. тр. / под ред. ак. Георгиевского В.П. и проф. Конева Ф.А. – Харьков : ООО “РИРЕГ”, 1996 – С. 606-698.
 2. Лекарственные средства для офтальмологии и оторинологии / АндрюковаЛ.Н., Красичкова Е.А., Кузнецова Е.Н., Фетисова Е.Г., Сиденко Л.Н. // Технология и стандартизация лекарств : сб. науч. тр. под ред. ак. Георгиевского В.П.; проф. Конева Ф.А – Харьков : ООО “РИРЕГ”, 2000. – C.389-414.
 3. Державна Фармакопея України // Державне підприємство  “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е видання. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с. (член Редакційної ради).
 4. Організація валідаційної діяльності на підприємствах з виробництва лікарських засобів / Коваленко С.М., Соловйов О.С., Тахтаулова Н.О., Лебединець Л.М., Андрюкова Л.М., Підпружников Ю.В. / Методичні рекомендації. –  Київ. – Вид. “НТМТ”, 2012. – 60 с.

Перелік наукових праць:

 1. Коррозионная стойкость сталей и сплавов в производстве анестезина / Е.С. Высоцкая, А.С. Мочаев, Л.Н. Андрюкова, О.А. Щербинина // Хим.-фармац. журн. – 1984. – № 2. – С. 226-229.
 2. Высоцкая Е.С., Андрюкова Л.Н. Перспективы использования экономнолегированных сталей в производстве готовых лекарственных средств // передовой опыт в хим.-фармац. пром.-сти : экспресс-информ. – М., 1986. – Вып. 9. – С. 10-12.
 3. Высоцкая Е.С., Андрюкова Л.Н. Коррозионная стойкость легированных сталей в рас творах хлорида натрия // Хим.-фармац. журн. – 1987. – № 2. – С. 232-234.
 4. Перспективы использования экономнолегированных сталей и полимерных материалов в производстве ГЛС / Е.С. Высоцкая, Л.Н. Андрюкова, С.Г. Седова и др. //  Хим.-фармац. журн. – 1989. – № 4. – С. 481-484.
 5. Андрюкова Л.Н., Красичкова Е.А., Фетисова Е.Г., Кузнецова Е.Н. Противовирусные средства в офтальмологии: достижения и перспективы (обзор литературы) // Фармаком. – 1999. – № 2. – С. 3-8, 13.
 6. Андрюкова Л.Н. К вопросу об осмолярности при разработке офтальмологических и инфузионных препаратов / Андрюкова Л.Н. // Фармаком– 1996. – № 1/2. – С. 13-15.
 7. Osmolality, osmolarity and osmotic pressure ratio / M. Levin, O. Gryzodub, L. Andrukova, I.Terno, V. Georgievsky // Pharmeuropa. – 1999. – Vol. 11, №. 3.
 8. Андрюкова Л.Н. Современное состояние и перспективы создания и производства в Украине лекарственных средств для офтальмологии / Л.Н. Андрюкова, Л.А. Чайка, Е.П. Пивень // Фармаком – 1999. – №3/4. – С.96-99.
 9. Осмоляльность, осмолярность, изотоничность как характеристики осмотического давления растворов / Андрюкова Л.Н., Левин М.Г., Терно И.С., Фетисова Е.Г., Георгиевский В.П. // Фармаком – 1999. – № 6. – С. 37-39.Гайдамака Т.Б.
 10. Определение специфической активности глазных капель на основе лаферона («Окоферона») на модели вирусного кератита / Гайдамака Т.Б., Андрюкова Л.Н., Красичкова Е.А. // Офтальмологічний журн. – 2001. – № 4 (381). – С. 62-67.
 11. Гайдамака Т.Б. Результаты клинической апробации комбинированных глазных капель, содержащих гентамицин и декаметоксин / Гайдамака Т.Б., Андрюкова Л.Н., Кузнецова Е.Н. // Офтальмологічний журн. – 2001. – № 5 (382). – С. 32-33.
 12. Назальные препараты: состояние и перспективы / Л.Н. Андрюкова,  К.Н. Кузнецова, Е.Г. Фетисова, Л.Н. Сиденко //  Фармаком. – 2002. – № 4. – С. 91-96.
 13. Контактні лінзи та засоби догляду за ними / Л.М. Андрюкова Л.М. Сіденко, О.Г. Фетисова та ін. //  Фармаком. – 2002. – № 4. – С. 96-100.
 14. Препараты для лечения ушных паталогий / Л.Н. Андрюкова, Л.Н. Сиденко, Е.Г. Фетисова и др. //  Фармаком. – 2003. – № 1. – С. 94-99.
 15. Фетисова Е.Г., Андрюкова Л.Н. Аллергические заболевания в офтальмологии // Фармаком. – 2003. – № 1. – С. 100-104.
 16. Фетисова Е.Г. Лекарственная аллергия в офтальмологии / Е.Г. Фетисова, Л.Н. Андрюкова // Фармаком – 2003. – № 2. – С. 113-117.
 17. Андрюкова Л.Н. Актуальные вопросы создания и производства глазных капель в Украине / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2003. – № 3. – С. 50-54.
 18. Андрюкова Л.Н. Первичная упаковка офтальмологических растворов: состояние вопроса, проблемы и пути их решения / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2003. – № 4. – С. 57-63.
 19. Андрюкова Л.Н. Первичная упаковка офтальмологических растворов: материалы, используемые для производства контейнеров, и фармацевтическая разработка / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2004. – № 1. – С. 78-84.
 20. Андрюкова Л.М. Первинна упаковка: технологічні особливості та економічні аспекти виробництва очних крапель / Андрюкова Л.М., Півень О.П. // Вісник фармації. – 2004, № 2. – С. 44-48.
 21. Определение содержания консерванта – бензалкония хлорида в офтальмологическом препарате антиаллергического действия / Морозюк А.В., Харченко О.В., Шеин А.Т., Андрюкова Л.Н., Фетисова Е.Г. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: зб. наук. статей. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XII, т. III. – С. 79-84.
 22. Питання контролю очних крапель за показником «Механічні включення»: стан та проблеми / Л.М. Андрюкова, А.Г. Піотровська, Н.О. Крупа, Т.М. Матвієнко, І.І. Юдіна // Фармаком. – 2005. № 2/3. – С. 140-144.
 23. Андрюкова Л.Н. Объем выборки и нормы содержания частиц в глазных каплях при контроле их качества по показателю «Механические включения» / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2005. – № 4. – С. 83-87.
 24. Андрюкова Л.М. Актуальність, потреби і напрямки створення нового документу з контролю якості очних крапель за показником «Механічні включення» / Андрюкова Л.М. // Вісник фармації. – 2005. – № 4. – С. 35-38.
 25. Андрюкова Л.Н. Оценка различных методов контроля качества глазных капель по показателю «Механические включения», разработка методики контроля / Л.Н. Андрюкова, В.Г. Доля // Фармаком. – 2006. – № 1/2. – С. 133-139.
 26. Фетисова Е.Г. Изучение совместимости фильтрующих материалов с глазными каплями кромогликата натрия 2 % / Фетисова Е.Г., Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – . – 2007. – . – № 3. – С. 93-99.
 27. Фетисова Е.Г. Изучение совместимости кромогликата натрия и бензалкония хлорида в водных растворах – этап фармацевтической разработки глазных капель антиаллергического действия / Е.Г. Фетисова, Л.Н. Андрюкова, Е.С. Назарова // Фармаком. – 2007. – № 4. – С. 56-62.
 28. Сиденко Л.Н. Изучение растворимости N-этил-3-гидрокси-2-фенил-N (пиридин-4-илметил) пропанамида с целью создания глазных капель мидриатического и циклоплегического действия / Л.Н. Сиденко, Л.Н. Андрюкова // Запорожский медицинский журн. – 2007. – № 5 (44. – С. 28-31.
 29. Андрюкова Л.Н. Величина дозы глазных капель, извлекаемой из многодозовых контейнеров: актуальность, проблемы, направления исследований / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2008. – № 3. – С. 16-21.
 30. Андрюкова Л.Н. Оценка однородности дозирования глазных капель из многодозовых контейнеров согласно требованиям Фармакопеи Украины к дозированию лекарственных форм в виде растворов / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2008. – № 4. – С. 46-55.
 31. Фетисова Е.Г. Изучение влияния материала первичной упаковки на стабильность глазных капель кромогликата натрия / Фетисова Е.Г., Андрюкова Л.Н. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : зб. наук. статей. – Запоріжжя, 2009. – Вип. ХХII, т. II.  – С. 160-163.
 32. Сиденко Л.Н. Обоснование основных физических показателей глазных капель антикатарактального действия на основе азапентацен полисульфонат натрия – этап фармацевтической разработки / Сиденко Л.Н., Андрюкова Л.Н. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: зб. наук. статей. – Запоріжжя, 2009. – Вип. ХХII, Т. II. – С. 144-147.
 33. Пивень Е.П. Современное состояние  и перспективы развития рынка офтальмологических препаратов на примере деятельности ведущих зарубежных фармацевтических компаний / Пивень Е.П., Андрюкова Л.Н. / Фармаком. – 2009. – № 1. – С. 99-106.
 34. Андрюкова Л.Н. Изучение величины дозы глазных капель украинского производства, извлекаемой из многодозовых контейнеров / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2009. – № 4. – С. 33-44.
 35. Андрюкова Л.Н. Оценка величин относительных стандартных отклонений массы дозы глазных капель, извлекаемых из многодозовых контейнеров / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2010. – № 1. – С. 56-64.
 36. Андрюкова Л.Н. Оценка величин отклонений массы дозы, как одного из критериев оценки однородности дозирования глазных капель, извлекаемых из многодозовых контейнеров / Андрюкова Л.Н. // Фармаком. – 2010. – № 2. – С. 40-52.
 37. Андрюкова Л.М. Оцінка величин дози препаратів-генериків українського виробництва та референтних препаратів – етап фармацевтичної розробки очних крапель / Л.М. Андрюкова, О.Г. Фетісова, Л.М. Сиденко // Фармаком. – 2010. – № 3. – С. 40-45.
 38. Андрюкова Л.Н. Оцінка залежності фармакоекономічних критеріїв ефективності очних крапель українського виробництва  від величини дози, вилученої з багатодозових контейнерів / Л.Н. Андрюкова, Е.П. Півень. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 3. – С. 48-51.
 39. Андрюкова Л.М., Фетісова О.Г. Оцінка схильності лікарської речовини до деструктивних перетворень – етап фармацевтичної розробки очних крапель // Фармаком. –  2010. – № 4. – С.
 40. Стан та інноваційна діяльність провідних офтальмологічних компаній світу і перспективи розвитку виробництва очних крапель / Л.М. Андрюкова, О.П. Півень, О.Г. Фетісова, С.М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 6. – С.79-86.
 41. Зінченко О.А. Медико-біологічні показники очних крапель: забезпечення осмолярності при фармацевтичній розробці препаратів / Зінченко О.А., Андрюкова Л.М., Фетісова О.Г., Коваленко С.М. // Фармаком. – 2012. – № 4. – С. 47-53.
 42. Yakubchuk O.M. Substantiation of a Combined Medicine Development, Intended for Glaucoma Treatment, as a Part of the Drug Target Profile Quality / O.M. Yakubchuk, O.G. Fetisova, L.M. Andryukova, S.M. Kovalenko // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 4. – С. 10-15.
 43. Yakubchuk A.M. Substantiation of pH Range for the Stability of Timolol Maleate and Taurine in Aqueous Solution / A.M. Yakubchuk, E.G. Fetisova, L.M. Andryukova, S.M. Kovalenko // Вісник фармації. – 2013. – № 4. – С.
 44. Андрюкова Л.М. Визначення критичних показників якості лікарської форми очні краплі для загального оцінювання ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки / Л.М. Андрюкова, О. Г. Фетісова, О. М. Якубчук, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 6. – С.

та більше 60 тез доповідей.

Патенти:

 1. Пат. 39712 Україна, МПК(2006) A61K38/21, A61K47/38, A61K9/19, A61P 27/02 (2007.01). Композиція для очних крапель, що містить інтерферон, та очні краплі на її основі / К.В. Курищук, Н.Ю. Діденко, В.М. Винокурова, Л.В. Заря, В.П. Георгієвський, Л.М. Андрюкова, О.А. Красічкова (Україна). – № 2000127672; заявл. 29.12.2000; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9.
 2. Пат. 30717 Україна, МПК А61К 9/08, А61Р 27/00. Спосіб одержання фармацевтичної композиції на основі тропікаміду / Георгієвський В.П., Сіденко Л.М., Андрюкова Л.М., Жебровська Ф.І., Костюк Г.В., Сяркевич О.Р. (Україна). – № u200712157; заявл. 02.11.2007; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.
 3. Пат. 83977 Україна, МПК А61К 9/08, А61К 31/35, А61К 47/02, А61Р 27/14. Спосіб одержання фармацевтичної композиції на основі кромоглікату натрію / Георгієвський В.П., Фетісова О.Г., Андрюкова Л.М., Жебровська Ф.І., Костюк Г.В., Сяркевич О.Р. (Україна). – № а200712158; заявл. 02.11.2007; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.

Читає курси: Авторські лекції за тематикою забезпечення якості лікарських засобів у процесах розробки, досліджень та контролю якості для дисципліни “Забезпечення якості лікарських засобів” спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація” та “Належні практики у фармації” спеціальності “Фармація”.