Анонси

Конкурсний відбір проектів на отримання державних грантів від Міністерства економічного розвитку України

Опис: Це експериментальний проект державної підтримки інновацій та винахідництва, який ініціювало Мінекономрозвитку разом з Державною інноваційно-кредитною установою. Проект допоможе винахідникам реалізувати свої винаходи, розробки, корисні моделі, не просто на папері, а впровадити у реальне виробництво. Оцінка проектів відбуватиметься за низкою критеріїв, як от “новизна”, “ступінь готовності до комерційного впровадження”, “соціальна або ринкова доцільність”, “наявність правоохоронних документів”, “строк впровадження” та інші показники.

Загальний бюджет: 100 млн. гривень

Кінцевий термін подання заявки: 30 вересня 2019 р.

Подати заявку: https://www.sfii.gov.ua/submit-invention/

Тел.: +38 (044) 354 04 70

E-mail: office@sfii.gov.ua

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) оголошує конкурс Ф86 на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році

Вимоги до кандидатів: кандидати наук віком до 30 років, докторанти до 33 років, доктори наук до 35 років

Вимоги до проектів: проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість

Розмір гранту: 60 – 90 тис. гривень

Дедлайн: 20 лютого 2019 р.

Тел.: (044) 246-39-29

E-mail: office@dffd.gov.ua

Премія STARTS – 2018

Від імені Європейської комісії, Ars Electronica в співробітництві з BOZAR і Waag Society оголошує відкриття конкурсу на здобуття премії STARTS, престижної і високооплачуваної – з двома призами в розмірі 20 000 євро. Особливо заохочуються інноваційні проекти на стику науки, техніки і мистецтва.

Детальніше

 

Державна премія України в галузі освіти

Номінації:

«Вища освіта» (видатні досягнення у діяльності, що відкривають нові напрями в розвитку педагогіки вищої школи, науково-теоретичні, прикладні здобутки в модернізації змісту вищої освіти, педагогічну майстерність в упровадженні новітніх розробок в освітню діяльність, створення ефективних технологій навчання і виховання у вищих навчальних закладах, розроблення та упровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи, а також за значний внесок у наукове забезпечення процесу інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір);

–  «Наукові досягнення в галузі освіти» (видатні досягнення в наукових дослідженнях з педагогіки, психології, теорії освіти, які сприяють подальшому розвитку педагогічної науки, позитивно впливають на суспільний прогрес та інтелектуальний розвиток, утверджують високий авторитет вітчизняної науки в галузі освіти у світі).

Кінцевий термін подання заявки: 01.03.2019

 

Вимоги до кандидатів/колективів: громадяни України, які є фахівцями в галузі освіти. На здобуття Державної премії за спільне досягнення може бути висунуто разом як колектив декілька фахівців у галузі освіти. Склад колективу, який висунуто на здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб.

Тел.: (044)248 17 37, 248 25 11, 067 929 43 07

Конкурс українсько-німецьких науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки

Організатори: Міністерство освіти і науки України та Федеральне Міністерство освіти та наукових досліджень Федеративної Республіки Німеччина

До участі запрошуються: науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств; науково-дослідні групи закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

Пріоритетні напрямки: біотехнології; технології ефективного використання ресурсів та енергії, сталі екологічно чисті технології; наукові дослідження в сфері охорони здоров’я та медичні технології; інформаційні та комунікаційні технології; нові матеріали та технології виробництва; проектні пропозиції за тематикою пріоритетів Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та інших фахових програм Федерального Міністерства освіти та наукових досліджень Федеративної Республіки Німеччина.

Реєстраційна форма

Кінцевий термін подання заявок: 14 березня 2019 р.

Тел. / факс: +380442878276

E-mail: v_kysly@mon.gov.ua