Артеменко Андрій Павлович

proessorArtemenko_fotoАртеменко Андрій Павлович – доктор філософських наук, професор

Телефон : +380956717230

E-mail : Prof.artemenko@mail.ru

1995 закінчив Харківський державний університет за спеціальністю історія, номер диплома ЛС ВЕ № 2003989

Кандидат філософських наук з 2002 року.

Дисертацію захистив “31” січня 2002 р. у спеціалізованій вченій раді Д.64.702.05 при Харківському військовому університеті, номер диплома ДК № 014499.

Вчене звання доцента кафедри філософії і політології присвоєно у 2006 році. Номер атестата 12 ДЦ № 016028.

Доктор філософських наук з 2014 року. Дисертацію захистив “24” квітня 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.456.01 при Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, номер диплома ДД  № 003650.

 Професор кафедри філософії та соціології НфаУ з 1 грудня 2014 року

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

01.09.1995 р.- 31.10.1998 р. – викладач кафедри філософії і політології Харківського університету внутрішніх справ;

31.10. 1998 – 01.01. 2004 р. – старший викладач кафедри філософії і політології Національного університету внутрішніх справ;

01.01. 2004 – 24.06. 2011 р. – доцент кафедри філософії і політології Харківського національного університету внутрішніх справ;

24.06. 2011- 04.09. 2012 р. – доцент кафедри гуманітарних та економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ

05.09. 2012- 01.12. 2014 доцент кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету;

01.12.2014 р. – по теперішній час – професор кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету.

Співавтор двох навчальних посібників «Основы религиоведения» (1996, 1998), навчальних посібників «Курс філософії» (2009) та «Практикум з філософії та хрестоматія» (2012), підручника «Філософія. Кредитно-модульний курс» (2014), що затверджений МОН України (лист № 1/11-3196 від 07.03.2014).

Викладає дисципліни:

Філософія, Політологія, Логіка, Філософія та методологія науки.

Статті у фахових іноземних журналах

  1. Артеменко А.П. Топология социального Я. // Топос, 2015, №1 – Вильнюс: Европейский Гуманитарный Университет, 2015. – С. 24-40.
  2. Артеменко А.П. Региональная идентичность как форма политического протеста // Перекрестки. №1-2, Вильнюс: Европейский гуманитарный університет, 2014. – С.66-72.
  3. Артеменко А.П. Одиссей и Полифем: парадигмы истины и справедливости в индивидуализированном обществе // Вестник Томского государственного универстета (серия Философия, Социология, Политология) №2 (26) 2014 — С.76-83
  4. Artemenko A.P. Inclusion of Islamic Factor into Topology of Modern Western Identity // World Journal of Islamic History and Civilization, 3 (1) – 2013 – Р. 43-48
  5. Артеменко А.П. Особенности правосознания Пограничья: украинский вариант идеи федерализма. // Перекрестки. №3-4, Вильнюс: Европейский гуманитарный університет, 2008. – С.234-251.
  6. Artemenko A.P. Characteristics of the Borderland Legal Conscience: the Ukrainian Variant of the Idea of Federalism // Crossroads. №2 Vilnius: European Humanities University, 2008. – Р. 64-79.
  7. Артеменко А.П. Украина: Тerra ad marginem // Перекрестки. №3-4, Вильнюс: Европейский гуманитарный університет, 2007. С.152-166.

Хобі : активний відпочинок, степове баборобство