Архів 2012 рік

8.12.2013 Гладух Є.В. в КАзНМУ– 3-8 грудня 2012 р. – зав. каф. промислової фармації проф. Гладух Є.В. в рамках програми візитинг-професорів прочитав цикл лекцій для фахівців фармації КазНМУ на тему: «Системи забезпечення якості лікарських засобів та її основні складові. Правила GMP/GDP/GSP)» (загальний обсяг: 36 академічних годин).

29.11-14.12.2012 лекции Гринцова Е.Ф в КазНМУ– 29 листопада – 14 грудня 2012 р. – доц. каф. клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Гринцов Є.Ф. прочитав цикл лекцій в рамках програми візитинг-професорів.

20.10-3.11.2012 лекции Тихоновой С.А. в КазНМУ– 22 жовтня – 3 листопада 2012 р. – зав. каф. аптечної технології ліків проф. Тихонова C.О. в межах навчальної програми на тему “Технологічні основи виробництва нових лікарських препаратів” були проведені лекції та майстер-класи загальним обсягом 72 год. для бакалаврів, магістрантів та PhD-докторантів.

16-26.10.2012 лекциии Немченко А.С. в КазНМУ– 20 червня – 5 липня 2012 р., 16-26 жовтня 2012 р. – зав. каф. організації та економіки фармації проф. Немченко А.С. (участь в державних іспитах як член державної екзаменаційної комісії; прочитано 21 лекцію (42 год.), цикл лекцій майстер-класу для професорсько-викладацького складу, докторантів, магістрів; участь у Республіканському конкурсі з фармації серед студентів фармацевтичних вищих закладів Казахстану як експерт. Фармацевтичною асоціацією підтримки освіти та науки Казахстану проф. Немченко А.С. нагороджена медаллю “За вірність професії фармацевтів”.