Архів 2013 рік

 

 

Вроцлав мед университет

Вроцлавський медичний університет (Польща):

–  21 жовтня 2013 р. – лекція майстер-класу на тему: «Екстракційні препарати» (зав. каф. заводської технології ліків проф. Рубан О.А.).

21 жовтня 2013 р. – лекція для науковців польського фармацевтичного товариства на тему: «Bitterandsweet – aboutplantsrichininulin» (зав. каф. ботаніки проф. Гонтова Т.М.).


 

Варшавський медичний університет

Варшавський медичний інститут (Польща)

23-25 жовтня 2013 р. – цикл лекцій для виробників фармацевтичної галузі на теми: «Законодательное регулирование оборота диетических добавок» (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.)

 

 

 

Aleksandras Stulginskis University

Національний аграрний університет ім. Стульгінського м. Вільнюс (Литовська Республіка):

вересень 2013 р. – лекція-презентація щодо механізмів та можливостей використання оригінальної технології «Активоплант» (зав. каф. фізичної та колоїдної хімії проф. Кабачний В.І.).

 

 

 

Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова

(Казахстан):

 

26 серпня – 27 грудня 2013 р. – читання лекцій, проведення семінарів, майстер-класів на тему: «Основи організації фармацевтичної діяльності й управління та економіка фармації» (доц. каф. організації та економіки фармації Хіменко С.В.)

– 6 жовтня – 15 грудня 2013 р. – проведення циклу лекцій майстер-класу зі спеціальності «Промислова фармація» на тему: «Технологія ліків та гомеопатичні лікарські засоби» (доц. каф. промислової фармації Юдіна Ю.В.)

1 – 15 грудня 2013 р. – викладання лекцій майстер-класу з актуальних питань в галузі забезпечення якості ліків (зав. каф. промислової фармації проф. Гладух Є.В.)

18 квітня – 19 травня 2013 р. – читання лекцій, проведення семінарів, майстер-класи на тему: «Звіт та звітність в аптечних установах. Основи організації фармацевтичної діяльності» (доц. каф. організації та економіки фармації Хіменко С.В.);

25 березня – 20 квітня 2013 р. – цикл лекцій (144 год.) на тему: «Фармацевтична хімія гетероциклічного ряду» (доц. каф. фармацевтичної хімії Бевз Н.Ю.);

 

25.02-23.03.2013 лекции Грудько В.А._КазНМУ 425 лютого – 23 березня 2013 р. відрядження доцента  кафедри  фармацевтичної  хімії  Грудько В.О. до Казахстану (м. Алмати) з метою проведення циклу лекцій майстер-класу в рамках програми «візитинг-професорів» для студентів фармацевтичного факультету Казахського національного медичного університету ім. Асфендіярова на тему: «Методи аналізу лікарських засобів» (загальний обсяг – 114 акад. годин)

 

ТашФИ

Ташкентський фармацевтичний інститут (Узбекистан)

4-12 листопада 2013 р. – цикл лекцій для виробників фармацевтичної галузі на теми: Законодательное регулирование оборота диетических добавок, специальныхи функциональных пищевых продуктов. Вопросы контроля их качества; Создание новогораздела «Диетические добавки» в Государственной Фармакопее Украины; Современные методы анализа в контроле качества растительного сырья при производстве фиточаев и БАД.Создание новых лекарственных средств растительного происхождения и диетических добавок в НФаУ. Разработка, валидация методик контроля качества, внедрение в производство й регистрация (зав. каф. хімії природних сполук проф. Кисличенко В.С.)

 

 

КГМУ

Курський державний медичний університет, фармацевтичний і біотехнологічний факультети (Російська Федерація):

 

 

 

13-15.03.2013 визит проф Стрельникова Л.С. в КГМУ 5– 13-15 березня 2013 р. – лекція майстер-класу для студентів 4-го курсу на тему: « Біотехнології – майбутнє людства» (зав. каф. біотехнології проф. Стрельников Л.С.).

 

 

 

СПХФА

Санкт-Петербурзька хіміко-фармацевтична академія (Російська Федерація) медичний університет, фармацевтичний і біотехнологічний факультети (Російська Федерація):

 
 

8-12.04.2013 визит проф. Стрельникова Л.С. в СПГХФА 1– 8-12 квітня 2013 р. – лекція майстер-класу для студентів спеціальності ТФП зі спеціалізацією з біотехнології

(зав. каф. біотехнології проф. Стрельников Л.С.).

 

 

 

БелГУ

Науково-дослідний інститут «Белгородський державний університет», фармацевтичний факультет (Російська Федерація):

12 листопада 2013 р. – лекція майстер-класу для студентів 4-го курсу ФФ на тему «Гомеопатичні лікарські засоби» (зав. каф. аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала проф. Вишневська Л.І.).

Білоруський державний університет (м. Мінськ): каф. управління та економіки фармації ІПКСФ.