Архів 2013 року

За програмою «академічна мобільність» в 8-му семестрі 2013-2014 н.р. (січень-травень 2014 р.) відбувся обмін студентами-фармацевтами з НДУ «Білгородський державний університет» (Російська Федерація).

02.2014. Студенты из Казахстана в НФаУ 1

В межах міжвузівської угоди з Казахським національним медичним університетом ім. Асфендіярова (м. Алмати) з метою реалізації програми академічної мобільності 6 студентів 4 курсу фармацевтичного факультету КазНМУ прийнято на навчання в 2013/2014 н.р. протягом одного семестру за спеціальністю «Фармація».

 

7 – 14 грудня 2013 р. для 10 вітчизняних студентів НФаУ відбулась навчально-ознайомча практика з фармакотерапії на базі Варшавського медичного університету (Польща), науковий керівник – зав.каф. фармакотерапії проф. Кірєєв І.В..

Swiss Motreux Business School

Вітчизняні студенти НФаУ факультету «Менеджменту та маркетингу» мають можливість отримати диплом «Магістра з бізнес-адміністрування» у додаток до диплому НФаУ за програмою «подвійні дипломи» в межах угоди з вищим навчальним закладом професійної освіти в галузі бізнес-адміністрування «Swiss Motreux Business School»,    м. Монтре (Швейцарія).

Аспірант НФаУ Шемчук Олексій отримав грант на навчання за програмою Erasmus Mundus (Category A. Studentship for Master in Chemical Innovation 2013-2015).

19 липня – 6 серпня 2013 р. – відбулось стажування вітчизняних студентів НФаУ на базі Вищої школи «Хуманітас» в м. Сосновець, Польща (отримано базові знання з польської мови, вивчено курс з лідерства й написання аплікаційних заяв щодо отримання наукових та освітніх грантів).

19 травня – 19 червня 2013 р. на кафедрі аптечної технології ліків(зав. каф. – проф. Тихонова С.О.) пройшла наукове стажування за спеціальністю «Технологія фармацевтичного виробництва» Ph.D. -докторантка першого року навчання КазНМУ Ібадуллаєва Галія Серуаркизи за темою дисертаційної роботи «Розробка й стандартизація нових фітопрепаратів на основі CO2 екстрактів» (науковий керівник: проф. Р.Д Дільбарханов, КазНМУ).

травень 2013 студенты ПКДФА в НФаУ 513 – 21 травня 2013 р.

на базі кафедри промислової фармації (зав. каф. – проф. Гладух Є.В.) та кафедри заводської технології ліків (зав. каф. – проф. Рубан О.А.) відбулась виробнича практика з дисципліни «Технологія ліків» для студентів 5-го курсу Південно-Казахської державної фармацевтичної академії.Керівник групи студентів: д.фарм. наук, проф. ПКДФА Сагіндикова Баян Ахметівна.

 

 

20.05.2013 встреча ректора НФаУ со студентами ПКДФА_Шимкент 1213 – 27 травня 2013 р.

на базі кафедри управління якістю (зав. каф. – проф. Коваленко С.М.) та кафедри фармацевтичної хімії (зав. каф. – проф. Георгіянц В.А.) відбулась виробнича практика з дисципліни «Контроль якості й сертифікація лікарських засобів» для студентів 4-го курсу Південно-Казахської державної фармацевтичної академії.Керівник групи студентів: викладач каф. фармацевтичної й токсикологічної хімії ПКДФА Коротков Володимир.

 

 

1 березня – 1 липня 2013 р. – наукове стажування за спеціальністю «Фармація» на базі кафедри фармацевтичної хімії (зав. каф. – проф. Георгіянц В.А.) стипендіата міжнародної стипендії Президента Республіки Казахстан «Болашак», викладача кафедри фармацевтичної хімії Казахського національного медичного університету, проф. Бошкаєвої Асил Кенесівни.

13 березня – 25 квітня 2013 р. – стажування на базі кафедри хімії природних сполук (зав. каф. – проф. Кисличенко В.С.) студента 5 курсу фармацевтичного факультету Таджицького державного медичного університету ім. Абуалі ібні Сіно (м. Душанбе) Рамазоні Шарофіддіна Сафарзода з метою отримання консультативної допомоги для написання дипломного проекту за темою: «Розробка технології та біофармацевтичні дослідження таблеток з Helianthus tuberous».

25 лютого – 15 травня 2013 р. – відбулось наукове стажування старшого викладача кафедри фізики Животової О.М. з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки за напрямом “Біофізика” на базі Інституту органічної хімії та біохімії Академії наук Чеської Республіки, м. Прага.

8.02.2013 студенты КазНМУ_НФаУ_2З 8 лютого по 7 червня 2013 р. в рамках програми академічних обмінів пройде навчання студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету КазНМУ.

В межах міжвузівської угоди між Національним фармацевтичним університетом та Казахським національним медичним університетом ім. Асфендіярова про навчально-методичне та наукове співробітництво від 10 квітня 2010 р. та з метою реалізації програми академічної мобільності приступили до навчання  на 2-й курс (4-й семестр) 2012/2013 навчального року за спеціальністю «Фармація» студенти 2-го курсу фармацевтичного факультету КазНМУ.

image_pdfimage_print