Архів 2018 р.

 

18 – 22 грудня 2018 р. делегація НФаУ (завідувач кафедри фармакогнозії, професор Кошовий Олег Миколайович; завідувач кафедри фармакотерапії, професор Кіреєв Ігор Володимирович; доцент кафедри фармакогнозії Бородіна Наталія Валеріївна; доцент кафедри фармакотерапії Трищук Надія Михайлівна; асистент кафедри фізіології та анатомії людини Шакіна Любов Олександрівна) успішно закінчила навчання та склала 5-ий модуль в рамках тримісячного міжнародного дистанційно-очного стажування (21.09.2018 р. – 21.12.2018 р.) на тему «Польсько-український проект з педагогічної підготовки: цілі, методики, плани, норми» для педагогічних та науково-педагогічних працівників в Краківському економічному університеті (Польща).

 

30 листопада – 12 грудня 2018 р. відбулось відрядження доцента кафедри фармацевтичної хімії Таран Катерини Анатоліївни до м. Пуебла, Мексика (Автономний Університет Пуебли – BUAP) з метою стажування, та участі в конференції та робочих столах на тему «Контролювання забруднення навколишнього середовища BUAP CA-256».

 

29 листопада – 01 грудня 2018 р. доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ Л. П. Дорохова відвідала Міжнародний конгрес з бізнесу та маркетингу «ICBM’18», який пройшов в Університет Малтепе, Marmara Education Village, м. Стамбул, Туреччина, з доповіддю на тему «Fuzzy models in logistics: approaches and examples».  

Конгрес з бізнесу та маркетингу – ICBM’18 проводився з метою обговорення сучасних проблем та формування більш повного уявлення про перспективи цієї наукової сфери. Задачею Конгресу ICBM’18 стало об’єднання вчених та дослідників, що працюють у сфері бізнесу та маркетингу на міжнародній арені, з тим, щоб вони могли перейняти знання та досвід один одного, поділитися науковими результатами своїх академічних досліджень і, отже, були в курсі поточних розробок у цій області. Під час Конгресу проводилися паралельні сесії, які сприяли забезпеченню продуктивності Конгресу і раціональному використанню відведеного часу. Доповіді, наукові статті, представлені на Конгресі ICBM’18, включали не тільки теоретичні розробки, але й такі, які можуть бути застосовані на практиці, надають можливість учасникам стежити за рівнем науково-технічного прогресу в інших країнах світу, сприяють їх прагненню розширити бачення міжнародного бізнесу та маркетингу.

На Конгресі було розглянуто теми з бізнесу та менеджменту, з маркетингу, з економіки та фінансів, з кількісних методів та інших суміжних тем.

Доц. Л. П. Дорохова також прийняла участь у роботі організаційного/наукового комітету конгресу «ICBM’18».

 

27-30 листопада 2018 р. завідувач кафедри гуманітарних наук, доцент Філяніна Нелі Миколаївна та доцент кафедри гуманітарних наук Суханова Тетяна Євгенівна прийняли участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень: теоретична і практична складові», яка прийшла в Вищій школі бізнесу, National-Louis University, м. Новий Сонч, Польща.

 

22-23 листопада 2018 р. асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ к.мед.н. Литвиненко Г.Л. взяла участь у  IV Міжнародному конгресу Польського товариства громадського здоров’я «Рublic Health and Environment», який відбувся на базі факультету фармації медичного університету м. Вроцлав, Республіка Польща.

 

14 – 17 листопада 2018 р. викладачі (асистенти кафедри медичної хімії Гріневич Л.О. та Рахімова М.В., ас. кафедри ОЕФ Міщенко В.І., ст. викл. кафедри ботаніки Машталер В.В.) Національного фармацевтичного університету прийняли участь у науковому стажуванні для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності» в Інституті міжнародної академічної та наукової співпраці (м. Варшава, Польща).

 

10-19 листопада 2018 р. старший викладач кафедри косметології і аромології к.фарм.н. Кран О.С. відвідала Таджицький національний університет за запрошенням ректора Таджицького національного університету Імомзоди М.С. з метою надання консультативно-методичної допомоги з питань відкриття спеціальності Технології парфумерно-косметичних засобів на базі фармацевтичного факультету Таджицького національного університету. Під час візиту відбулися зустрічі з керівництвом Таджицького національного університету: першим проректором, проректором з навчальної роботи Ходжаєвим Т.А., та проректором з міжнародних зв’язків Гафуровим Х.М. Під час зустрічей було висловлено сподівання на подальшу співпрацю між Таджицьким національним університетом і Національним фармацевтичним університетом, зокрема з питань розвитку спеціальності Технології парфумерно-косметичних засобів на базі Таджицького національного університету. Плідна співпраця з деканом фармацевтичного факультету Таджицького національного університету Мусозода С.М. й викладачами кафедр сприяла тому, що було започатковано створення навчально-методичної документації з спеціальності Технологія парфумерно-косметичних засобів з урахуванням законодавства республіки Таджикистан.

Консультативно-методичну допомогу з відкриття спеціальності – Технологія парфумерно-косметичних засобів було проведено в повному обсязі. Під час відрядження, Кран О.С. було проведено короткостроковий курс підвищення кваліфікації з косметології в обсязі 36 годин для викладачів фармацевтичного факультету Таджицького національного університету. Слухачі отримали сертифікати.

Кран О.С. прийняла участь у роботі VІ республіканської науково-практичної конференції «Актуальные проблемы современной медицины и фармации: взгляд в будущее» з доповіддю на тему: Государственное регулирование косметических средств в Украине. Отримано сертифікат учасника конференції.

 

10-14 листопада 2018 р. делегація кафедри фармакоекономіки НФаУ (проф. Яковлєва Л.В., доц. Герасимова О.О.) прийняли участь у щорічному Європейському конгресі Міжнародного товариства  фармакоекономічних досліджень (ISPOR) за запрошенням  Міжнародного товариства  фармакоекономічних досліджень (ISPOR), який було проведено в м. Барселона, Іспанія.

На щорічному Європейському конгресі ISPOR були розглянуті наступні питання: оцінка медичних технологій; проведення оцінки медичних технологій з використанням даних реальної клінічної практики; фармакоекономічний аналіз за методом «витрати-ефективність»; використання моделювання при проведенні оцінки медичних технологій; оцінка якості життя пацієнтів; статистична оцінка результатів фармакоекономічних досліджень; використання мультикритеріального аналізу при прийнятті рішень в охороні здоров’я; системи реімбурсації лікарських засобів в країнах Європи.

Вказані питання, що розглядались на конгресі, мають безпосереднє значення для навчального процесу та наукових досліджень, які проводяться на кафедрі фармакоекономіки.

Стендова доповідь від кафедри фармакоекономіки «Iakovlieva L., Gerasymova O., Bezditko N., Tkachova O., Berdnik O., Matiashova N., Udovichenko M., Shershnova S. Assessment of antisecretory drugs consumption in Ukraine in comparison with other countries of the world» стала фіналістом премії «Преміум-презентація», яка проводилась для всіх стендових доповідей, що були представлені на конгресі ISPOR.

Від НФаУ на конгресі ISPOR, окрім делегації кафедри фармакоекономіки (проф. Яковлєвої Л.В., доц. Герасимової О.О.), були також присутні завідувачка кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ, проф.  Міщенко О.Я., професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ Доброва В.Є., аспірант кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Доброва А.О.

 

06 – 11 листопада 2018 р. численна делегація НФаУ (19 викладачів та молодих науковців) взяла участь ІХ міжнародній фармацевтичній конференції «Наука і практика 2018» на базі Литовського університету наук про здоров’я / Lithuanian University of Health Sciences (м. Каунас, ЛИТВА).

15 жовтня – 15 грудня 2018 р. – наукове стажування на базі департамента хімії  “Ugo Shiff” Флорентійського Університету (науковий керівник: проф. Массімо Дель Бубба) (доцент кафедри фармакогнозії Очкур Олександр),  м. Флоренція, Італія.

29 жовтня – 16 листопада 2018 р. – відрядження доцента кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ Савченко Л.П. до Литовського унверситету наук здоровя, м. Каунас (Литва) з метою продовження розпочатих наукових досліджень з розробки методик аналізу екстемпоральних мяких лікарських форм методами газової та рідинної хроматографії та участі у роботі IX міжнародної фармацевтчиної конференції “Наука і практика – 2018” за запрошенням президента Литовської фармацевтичної асоціації проф. Едуардаса Тарасявічюса.

15-19 жовтня 2018 р. – здійснення наукових досліджень з метою сумісних публікацій з департаментом хімії  “Ugo Shiff” Флорентійського Університету (проф. Массімо Дель Бубба) (завідувач кафедри фармакогнозії доц. Кошовий О.М.),  м. Флоренція, Італія.

03-07 жовтня 2018 р. – участь у XLIX міжнародній науково-практичній конференції “Використання лазерів у медицині та біології” (професори кафедри фізики Тіманюк В.О. та Кокодій М.Г.), м. Хайдусобосло, Угорщина.

29.09.2018 – 01.10 2018 р. – участь у симпозіумі “Пацієнтоорінтований підхід до вибору терапії. Оригінали та дженерики” за запрошенням фармацевтичної компанії ТОВ “Астеллас Фарма” (зав. каф. фармакології проф. Штриголь С.Ю.), м. Тбілісі, ГРУЗІЯ.

 

22-26 жовтня 2018 р. відбулось відрядження завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії проф. Кабачного В.І. до Литовської Республіки з метою обговорення результатів експериментальних випробувань запропонованих НФаУ екологічно чистих біотехнологій, обговорення питань співпраці з зацікавленими установами Литви в галузі інноваційних наукових досліджень.

Проф. Кабачний В.І. виступив з доповіддю та презентував первинні результати застосування інноваційних біотехнологій в агропромисловому виробництві. В результаті відрядження налагоджено контакти із науковцями “Центру дослідження природи” щодо вивчення механізмів підвищення насінневої продуктивності рослин, обговорені наміри та інтереси зацікавлених сторін.

 

23 – 27 жовтня 2018 р. – відрядження завідувача кафедри фармакогнозії Кошового Олега Миколайовича та доцента кафедри фармакогнозії Бородіної Наталії Валеріївни до м. Краків (Польща) в рамках міжнародного дистанційно-очного тримісячного стажування (21.09.2018 р. – 21.12.2018 р.) для педагогічних та науково-педагогічних працівників на базі Економічного університету, яке передбачає 5 модулів, з яких два очні:

 1. Новітні та інноваційні методи викладання.
 2. Система вищої освіти в Польщі.
 3. Система вищої освіти у Європі.
 4. IT-технологіїв аудиторній роботі.
 5. Семінарські заняття та конференція.

Мета стажування: підвищення теоретичної та практичної підготовки, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

 

18-30 жовтня 2018 р. – закордонне відрядження до Медичного університету Варни (Болгарія) з метою проходження стажування за грантовою програмою ЕРАЗМУС+ КА 107. Кредитна мобільність (для співробітників) Staff mobility for training; участь у IIIфорумі з міжнародного партнерства «Внесок міжнародної співпраці у інтернаціоналізацію університетів» та науково-практичній конференції «5-й бізнес-форум з фармації» (помічник ректора Яковлєва О.Ю. та начальник відділу з академічної мобільності Скрипник О.О.).

 

29-30 вересня 2018 р. завідувач кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету проф. Штриголь С.Ю. взяв участь у симпозіумі «Пацієнторієнтований підхід до вибору терапії. Оригінали та дженерики», який було організовано фармацевтичною компанією ТОВ «Астеллас Фарма», м. Тбілісі, ГРУЗІЯ.

У роботі симпозіума взяли участь науковці (фармакологи, лікарі, клінічні фармакологи) з України, Грузії, Молдавської Республіки, Білорусі, Казахстану, Узбекістану, Киргизії, Монголії та ін.

Мета симпозіуму – порівняльний аналіз стану фармацевтичних ринків оригінальних препаратів і генериків країн-учасниць симпозіуму, обмін досвідом- роботи щодо встановлення еквівалентності оригінальних і генеричних препаратів, аналіз ролі фармакологів в оптимізації фармакотерапії.

Як учасник програми проф. Штриголь С.Ю. виступив із доповіддю «Огляд ситуації з оригінальними та генеричними препаратами в Україні, роль фармаколога в терапевтичному процесі», презентував Україну як країну з розвиненою фармацевтичною промисловістю, розповів про особливості забезпечення пацієнтів лікарськими препаратами (програма «Доступні ліку»), контроль ефективності та безпеки фармакотерапії, Національний фармацевтичний університет як провідний заклад вищої освіти; а також взяв участь у роботі «круглого столу», присвяченого порівняльному аналізу особливостей професійної підготовки фармакологів у країнах-учасницях симпозіуму, обміну досвідом.

28-30 вересня 2018 р. представники студентського самоврядування Національного фармацевтичного університету взяли участь у семінарі-тренінгу «Лідерська командна робота» / “Leadership-teamwork” (о. Родос, Греція):

– Голова студентського наукового товариства НФаУ Доровський Дмитро Олексійович (5 курс, фармацевтичний факультет);

– Голова студентського парламенту НФаУ Завеля Олексій Ігоревич (3 курс, фармацевтичний факультет, група 16).

Мета відрядження: отримання досвіду в галузі студентського самоврядування, участь у тренінгах щодо підвищення лідерських якостей очолювальників студентських організацій у Всесвітній Школі Лідерства на базі приватної школи “Rodion Pedia.

Студенти НФаУ пройшли майстер-класи з лідерської майстерності, спрямовані на сприяння розвитку творчості та закріпленню духу співпраці між перспективною молоддю й студентами з усіх куточків світу. Участь в заходах взяли професіонали з лайф-коучінгу та адміністративного планування, які вже мають досвід роботи з крупними корпораціями та фірмами. Завдяки проходженню майстер-класів, вирішенню інтерактивних проблем та спеціалізованих ситуаційних задач, молодь з усього світу мала можливість перейняти досвід організаційної роботи від таких успішних компаній як Google, Microsoft, Apple.

За результатами відрядження налагоджено контакти із представниками студентського самоврядування закордонних ЗВО та благочинних організацій; ознайомлено з актуальними проблемами у сучасній громадській діяльності; опановано необхідні навички для подолання проблемних задач. Делегати НФаУ отримали сертифікат про успішно пройдений цикл тренінгів у школі лідерства.

Опанований досвід буде переданий студентам НФаУ задля того, щоб об’єднаними зусиллями сприяти розвитку Національного Фармацевтичного Університету та Харківщини. Олексій Завеля склав офіційний договір про співпрацю між Студентським парламентом НФаУ та Державною благочинною організацією Туреччини.

 

20 – 22 вересня 2018 р. завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії проф. Кабачний В.І. здійснив відрядження до Республіки Узбекістан (м. Ташкент) з метою обговорення проблем розробки інноваційних технологій з представниками зацікавлених організацій Узбекістану та налагодження співробітництва з НФаУ в галузі освітніх програм та новітніх технологій.

В результаті візиту:

 • проведено презентацію НФаУ, в якій висвітлено можливості та інтереси НФаУ в галузі освіти (підготовка наукових фахівців, стажування студентів і аспірантів) та науки (вивчення, розробка, створення, виробництво фармацевтичної продукції та медико-діагностичних технологій);
 • ознайомлено з іноваційними проектами екологічно безпечних біотехнологій в галузі енергетики, медицини, фармації та агропромислового виробництва.
 • обговорено проблеми та інтереси зацікавлених сторін щодо налагодження наукового співробітництва між НФаУ з освітніми, науковими та виробничими установами Узбекістану
 • за результатами проведених консультацій та за юридичної підтримки компанії «Іnternational Соnsulting Institute» підписано договір про співробітництво з інвестиційною компанією «ТULPOR QURILISH INVEST» (Узбекістан) про організацію та юридичний супровід взаємокорисних зв’язків з науковцями та виробниками Узбекістану в галузі енергетики, медицини, фармації та агропромислового виробництва.

18-26 вересня 2018 р. – участь у симпозіумі “ХХI IGWT Symposium: Sustainability, Quality and Innovation: A Global View of Commodity Science and Technology” Міжнародного товариства з товарознавства / International Society of Commodity of Science and Technology (зав. каф. товарознавства проф. Баранова І.І., асистент кафедри Безпала Ю.О.), м. Рим, Італія.   

 

15-23 вересня 2018 р. – участь у 22-й міжнародній конференції з органічного синтезу (22-ICOS) (доцент кафедри ЯССЛ ІПКСФ Колесніков О.В.),  м. Флоренція, Італія.

 

16-22 вересня 2018 р. – участь у міжнародному семінарі за тревел-грантом від Американсько-Австрійської Фундації “Lipid Metabolism” на базі Відкритого Медичного Інституту (доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Герасименко О.В.),  м. Зальцбург, Австрія.

12-14 вересня 2018 р. делегація НФаУ у складі: доценти кафедри заводської технології ліків Маслій Ю.С. та Гербіна Н.А., а також аспірант кафедри Колісник Т.Є. взяли участь у 47-й конференції «Синтез та аналіз ліків» (“Synthesis and analysis of drugs”) на базі факультету фармації Університету ветеринарних та фармацевтичних наук / University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences), м. Брно, Чеська Республіка.

Учасники доповідали на постерній сесії: доц. Маслій Ю.С. з доповіддю на тему «Вибір інтенсивного підсолоджувача у складі лікувальної жувальної гумки, що розробляється» («The choice of intense sweetener in the composition of medicated chewing gum under development») та аспірант кафедри ЗТЛ Колісник Т.Є. з доповіддю на тему «Розробка та оцінка антидіабетичних матричних таблеток пролонгованої дії, що містять рослинний екстракт» (“Design and evaluation of antidiabetic sustained release matrix tablets containing herbal extract”), чому присвячені їх дисертаційні дослідження.

Протягом відрядження делегація НФаУ відвідала кафедру технології ліків Університету ветеринарних та фармацевтичних наук, де ознайомились з організацією навчального процесу, навчальними та науковими лабораторіями, обладнанням та науковими напрямками кафедри.        

За підсумками відрядження отримано відповідні сертифікати та збірник матеріалів конференції з тезами доповідей вищенаведених представників НФаУ. Отримано попередню домовленість щодо можливості подальшої співпраці науковців кафедри заводської технології ліків НФаУ та кафедри технології ліків Університету м. Брно.

 

05-15 вересня 2018 р. (5-7 вересня – Вашингтон, 7-15 вересня – Джексонвіль, штат Флорида, Сполучені Штати Америки) – відрядження асистента кафедри фармакології Цивуніна В.В. з метою участі у проекті «Іновації в охороні здоров’я» в рамках програми «Відкритий світ».

Програма «Відкритий світ» є програмою Уряду США, що фінансується Центром лідерства при Бібліотеці Конгресу США й адмініструється American Councils в Україні. Цьогоріч програма започаткувала проект “Health Care Practitioner Innovation” з метою встановлення професійних комунікативних зв’язків між спеціалістами охорони здоров’я з України та США.

Як учасник програми «Відкритий світ» Цивунін В.В. ознайомився з організацією системи охорони здоров’я США на федеральному та місцевому рівнях. В рамках стажування проведено зустрічі з представниками Сенату США, що відповідають за освіту, охорону здоров’я та законодавчі справи, а також представниками приватних страхових компаній, що працюють у медичній галузі. Відвідано ряд медичних центрів (Baptist Health, St. Vincent’s Medical Center, Tift Regional Medical Center, Mayo Clinic) з метою ознайомлення з функціонуючими системами медичного електронного документообігу та телемедичними технологіями. Здійснено ознайомчі візити до медичних шкіл Університету Флориди (University of Florida Health Science Center-Jaksonville) та Університету Північної Флориди (University of North Florida, Brooks College of Health), де була нагода не лише дізнатися про методики та програми підготовки майбутніх фармацевтів, лікарів та медсестер у США, але й поділитися з американськими професорами кращими практиками викладання медико-біологічних дисциплін у НФаУ на прикладі фармакології.

Відвідано компанії Medtronic та TeleHealth Resource Center, що займаються розробкою та впровадженням телемедичних технологій.

Відбулась зустріч з директором найбільшого дослідницького інституту Флориди – Baptist Health Research Institute; досягнуто попередні домовленності про майбутню співпрацю з НФаУ в галузі клінічних та доклінічних досліджень лікарських засобів. Крім того, отримано уявлення щодо координації волонтерської роботи при медичних центрах (St. Vincent’s Medical Center) та практичної імплементації телемедицини у сільській початковій школі Waresboro Elementary School (Waycross, Georgia), а також системи надання невідкладної допомоги у Baptist Emergency (Jaksonville, Florida).

06 – 11 вересня 2018 р. доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту І.В. Тіманюк провела тренінг з менеджменту та маркетингу за запрошенням UAB “SPECAGRA (м. Паневежис, м. Шяауляй, Литва).

В ході візиту проведено 4 тренінги для управлінського персоналу компанії Specagra за темами: особиста ефективність; самоменеджмент, проектний менеджмент, управління збутом: практичні методи стабілізації та збільшення обсягу продажів. Зміст тренінгу ґрунтувався на результатах сучасних наукових досліджень та власних спостережень. Впродовж тренінгу учасники отримували відповіді на реальні питання і можливі шляхи вирішення існуючих проблем підприємства.

Найбільш цікавим для учасників тренінгу було отримання навичок стосовно ефективності продажів, також інформація про організацію робочого часу, практичні завдання надали змогу виділити і оцінити кількість часу, який співробітники втрачають через неефективне планування свого робочого дня. В цілому учасники досить високо оцінили якість проведеного тренінгу.

Під час відрядження відвідано виставку спецтехніки, на якій компанія Specagra представляла свої вироби в роботі. Прийнято участь у параді міст Шяауляй і Паневежис з нагоди дня міста у складі української делегації.

Протягом періоду перебування у відрядженні розповсюджувалась інформація щодо можливості отримання першої та другої освіті у НФаУ. Налагоджено двосторонній обмін інформацією з представниками різних фірм-виробників, а також керівниками мережі аптек Camelia Vaistine. Запропоновано розглянути можливість впровадження в їх практичну діяльність наукових консультувань фахівцями НФаУ з можливістю реалізації подальших стажувань та тренінгів.

 

03-11 вересня 2018 р. – участь у міжнародній конференції Королівського фармацевтичного товариства / The Royal Pharmaceutical Society «Modelling and Experiments in Drug Delivery Systems (MEDDS)» (зав. каф. ЗТЛ проф. Рубан О.А., проф. Вишневська Л.І., зав. каф. АТЛ проф. Половко Т.М., зав. каф. ботаніки проф. Гонтова Т.М., ст. викл. каф. ПФЕ ІПКСФ Яковенко В.К., асистент Халавка М.В. та аспірант кафедри ЗТЛ Яковенко О.В., студентка фармацевтичного факультету Михайлик Д.О.). Під час  роботи workshop аспірант Яковенко О.В. зробив усну доповідь за темою: «Some aspects of the design of an anti-stress medicated chewing gum».

Були представлені постерні доповіді: «Features of treatment of enterobiasis in accordance with the guidelines by Médecins Sans Frontières» – проф. Вишневська Л.І., «Determination of the effect of onium hexafluorosilicates on the properties of gels» – проф. Половко Н.П.

Під час відрядження делегація відвідала Університет Глазго, Лондонську школу фармації, королівський фармацевтичний музей, королівський ботанічний сад, м. Глазго, м. Лондон (Велика Британія).

За результатами відрядження отримано попередню домовленість щодо можливості співпраці НФаУ та Університету Глазго. За результатами відвідування Королівського фармацевтичного товариства узгоджено можливість вступу співробітників НФаУ до ланок товариства, що дасть право отримати доступ до on-lineархівів та безперешкодну можливість публікацій наукових робіт у журналах видавництва Elsevier.

 

05-16 вересня 2018 р. – участь у програмі “Відкритий світ” Американської Ради з міжнародної освіти ACTR / ACCELS (American Councils) (Cурікова І.О., Цивунін В.В.), м. Дейтон, Сполучені Штати Америки.

02-12 вересня  2018 р. – участь у виставці MEEDS “Моделювання та екперименти у системах постачання лікарських засобів”, а також у конгресі Міжнародної федерації фармацевтів (Federation of International Pharmacists) з питань фармації (проф. Вишневська Л.І., проф. Половко Н.П., проф. Рубан О.А., проф. Гонтова Т.М., проф. Яковенко В.К.,аспірант Яковенко О.В., студентка ФФ Михайлік Д.), м. Глазго, Шотландія.

2529 серпня 2018 р. професор кафедри фармакоекономіки Бездітко Н.В. взяла участь у роботі щорічного конгресу Європейського товариства кардіологів (м. Мюнхен, Німеччина) у складі делегації українських фахівців в галузі кардіології.

Конгрес вважається найвагомішою подією року не лише в єв­ропейській, але й у світовій кардіології. Участь у конгресі взяли понад 33 тис. учас­ників (лікарів, представників компаній-виробників лікарських засобів і медичної техніки) зі 150 країн світу, у т.ч. більш як 100 лікарів з України.

Нау­кова програма конгресу включала понад 500 симпозіумів та сесій за участю визнаних міжнародних експертів з різних держав. Конгрес висвітлював 400 тем з кардіології та супутнім станам. З програм­ною промовою виступив проф. Юджин Браунвальд (США).

Пленарне засідання на відкритті конгресу було присвячено питанням взаємовідносин академічних установ і компаній-виробників. В перший день було відвідано виставку фармацевтичних компаній, на якій бу­ло представлено найсучасніші лікарські препарати для фармакотерапії серцево-судинних хвороб.

В наступні дні конгресу в рамках «гарячих ліній» були презентовані резуль­тати декількох десятків контрольованих досліджень, що дозволяють отримати докази стосовно доцільності (клінічної та економічної) використання певних ліків при окремих серцево-судинних хворобах, у певних категорій пацієнтів, особливо пацієнтів з коморбідною патологією. Особливої уваги заслуговують дані щодо використання АСК у пацієнтів без факторів ризику, використання агоністів серотонину у пацієнтів з цукровим діабетом, перевагах нових антиагрегантів над антикоагулянтоми прямої дії.

Також відвідано засідання, на яких були опри­люднені нові рекомендації з діагностики та лікування серцево-судинних хвороб у вагітних, первинної профілактики ішемічної хвороби серця, реваскуляризації міо­карда. Особливо важливою подією стала поява нових рекомендацій з лікування артеріальної гіпертензії, в яких певною мірою змінено визначення цільових діапа­зонів АТ у різних демографічних і клінічних категорій пацієнтів.

Загалом відвідано 10 освітніх сесій із загальних питань карді­ології, невідкладної допомоги, медичної статистики, клінічних досліджень, алго­ритмів встановлення клінічного діагнозу, освіти за методом Е-learning.

Отримано доступи до інтерактивних веб-освітніх ресурсів в галузі кардіоло­гії та фармакотерапії серцево-судинних захворювань.

За результатами відрядження отримано сертифікат про підвищення кваліфікації загальним обсягом 32 єв­ропейських кредитів.

 

17 жовтня 2017 р. – 17 серпня 2018 р. доцент кафедри органічної хімії Редькін Р.Г.  пройшов постдокторське стажування з метою виконання науково-дослідного проекту “Синтез сольватохромних барвників для вивчення білково-мембранної взаємодії” за грантом Вишеградського Фонду (International Visegrad Fund Scholar application #51700474),   м. Прага, Чеська Республіка.

Проект було успішно виконан в рамках гранту Вишеградського фонду (на базі Інституту органічної хімії та біохімії (IOCB) Академії наук Чехії, Лабораторії хімічної біології).

Проект складався з трьох підпроектів:

 • (1А) Синтез флуоресцентно-зв’язаних фоточутливих жирних кислот;
 • (1В) Синтез флуоресцентно-зв’язаних фото чутливих діацилгліцеринів;
 • (2) Синтез«клік»-похідних жирних кислот для вивчення метаболізму жирних кислот в мембранах клітин злоякісних пухлин молочної залози (біологічна частина проекту реалізується спільно з доктором Крістіною Ґава, Інститут молекулярної онкології, Мілан / Dr. Kristina Havas, Institute of Molecular Oncology, Milano).

Під час здійснення першої частини експериментальної роботи над проектом було здійснено:

– детальний пошук та огляд літератури, що стосується тематики проекту;

– планування синтезу цільових продуктів;

– шестиступеневий синтез ключового флюоресцентного синтону–7-діетиламінту-4-гідроксиметилкомумарину; в результаті реалізації запропонованої для проекту п’ятиступеневої схеми синтезу отримано шість нових сполук, чистих речовин, структуру та тотожність яких було підтверджено методами ТШХ, ЯМР і LC / MS.

– здійснено перші дослідження з фотолізу отриманих сполук під контролем ЯМР1Н та ТШХ;

– освоєно метод флеш-хроматографії та препаративної ВЕРХ;

Протягом другої половини стажування було здійснено:

–  синтез «мікро-методом» похідної жирної кислоти та гідрофільного барвника ATTO532 з групи родаміну;

– синтез «клік»-похідних жирних кислот з 3H-діазириновим ядром, розроблено їх метод синтезу, ізоляції та очистки;

– досліджено взаємодію синтезованого Редькіним Р.Г. раніше спіро-похідного з флюоресцентним кумариновим ядром R-203 з рядом ліпосом – дипальмітоїл-фосфатидилхолін-холестеролом (1:1, DPPC/Chol) та сфінгомієлін-холестеролом (1:1, SM-Chol) методом вимірювання флуоресценції у їх розчинах на спектрофлюориметріFluoromax-4  (HoribaScientific).

За два семестри стажування в Чехії було зроблено 18 презентацій на внутрішніх лабораторних семінарах та 3 звітні доповіді на основі результатів експериментальних досліджень;

– 25 травня 2018 р. презентовано результати досліджень на міжлабораторному семінарі «Хімічна біологія» в IOCB (модератор: д-р Ганна Цахова);

Під час стажування Редькін Р.Г. разом з іншими постдоками прийняв участь у науковій дискусії з запрошеним до IOCB професором Дж. Сазерлендом (John Sutherland), керівником лабораторії молекулярної біології Кембриджського університету, Велика Британія;  пройшов 2-денний тренінг з «дизайну лікоподібних молекул» в IOCB за підтримки компанії «Astra Zeneca» (лектор: David Andrews, iStrategy Oncology, IMED Biotech Unit Cambridge); прийняв участь у 2-х семінарах «Prague membrane discussion».

Результати досліджень були також представлені на Всеукраїнських профільних конференціях: ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», (16.05.2018 р., м. Житомир); Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій», присвячена 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Гайдукевича О.М. (12-13 квітня 2018 р., НФаУ, Харків).

За звітний період опубліковано 2 тез доповідей та 2 статті. Отримано сертифікати про проходження стажування.

 

20.07.2018-03.08.2018 р.стажування групи українських вчених і студентів на базі Фармацевтичного факультету Медичного університету Варни (Болгарія).

Відбулись візити до кафедри фармацевтичних технологій, де викладається фармакогнозія (завідувач кафедрою доц. Калоян Георгієв); лабораторій кафедр фармацевтичного факультету  (доцент Ілля Желєв, асистент Галина Дімова).

Під час круглого столу обговорені методи викладання фармакогнозії у МУ-Варна та у НФаУ. Вчені НФаУ презентували результати своїх наукових досліджень з вивчення хімічного складу лікарських рослин засобів. Доцент І. Желєв та асистент Г. Дімова продемонстрували методи аналізу та виділення біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини у фітохімічній лабораторії МУ-Варна.

Під час зустрічі з проректором з міжнародної співпраці, акредитації і якості МУ-Варна проф. Тодоркою Костадиновою та керівником відділу Міжнародної співпраці Анетою Доковою обговорено результати співпраці між університетами та її розвиток в рамках програми Еразмус+ та міжуніверситетских угод.

Для вивчення ендемічних, інвазивних видів ЛРЗ та заготівлі ЛРЗ група науковців та студентів відвідали різні фітоценози у заповідниках Болгарії: Яйлата, мис Каліакра, Лонгоз, Камчія, де було заготовлено зразки сировини за темами досліджень асистентів і доцента НФаУ.

Група відвідала університетську аптеку, ботанічний сад м. Балчик та Екопарк м. Варна, де ознайомилися з колекцією лікарських рослин.

Після закінчення стажування всі учасники отримали.

В результаті відрядження з метою стажування поновлено на новий термін Договір про співпрацю між НФаУ та Медичним університетом Варни; обговорено результати співпраці і подальші плани; а також особливості викладання фармакогнозії; представлено результати наукової роботи українських і болгарських вчених, в умовах лабораторії кафедри технології опрацьовані методики виділення алкалоїдів та вивчення хімічного складу сировини, що була заготовлена в Україні та Болгарії; групу НФаУ ознайомлено з різними фітоценозами зростання лікарських рослин: Яйлата, мис Каліакра, Лонгоз, Камчія, де були заготовлені зразки сировини за темами досліджень асистентів і доцента НФаУ.  

 

11-29 червня 2018 р. науково-педагогічне стажування викладачів кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ (Адонкіна Вікторія Юріївна, Артюх Тетяна Олександрівна, Зарічкова Марія Володимирівна, Музика Тамара Федорівна) за програмою: «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота на базі Вищої школи Бізнесу Національного Луіс Університету», м. Ополє (Польща).

Програма стажування передбачала участь в лекціях та семінарах загальним обсягом – 108 год. за наступними модулями:

Модуль 1. Організація навчального процесу та підготовка студентів в Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University, м. Ополє, Польща (36 год.):

Модуль 2. Дистанційна частина стажування (з 11 по 25 червня) містила у собі вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного сайту університету; ознайомлення з примірниками навчально-методичного забезпечення навчального процесу; вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу за предметом вибору; роботe з репозиторієм університету та електронним бібліотечним фондом; ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін.

Модуль 3. Очна частина стажування (з 26 по 29 червня): презентація університету; отримання диплому про стажування; профорієнтаційна робота та презентування в Польщі вищої фармацевтичної освіти України на прикладі Національного фармацевтичного університету. 

 

21-22 червня 2018 р. – поглиблення наукового співробітництва за запрошенням декана фармацевтичного факультету Познанського медичного університету, проф. Люцеуша Запрутко, участь у конференції «Chemistry Beyond Nature», м. Познань.

Відвідування Познанського університету медичних наук відповідно до Угоди між НФаУ та Познанським університетом медичних наук з метою обговорення результатів спільних наукових досліджень, узгодження області редакційних аспектів майбутніх текстів публікацій, обговорення подальших напрямків спільних досліджень, можливості активізації співпраці в рамках дидактичних завдань, узгодження технічної концепції спільного видання навчального посібника «Лекції з органічної хімії» для студентів, уточнення умов для навчальних візитів студентів та молодих вчених, визначення можливості взаємодопомоги у процесі отримання навчальних компетенцій.

Досягнуто домовленості про обмін студентами та стажування науковців.

 

З 18 по 23 червня 2018 р. візит завідувача кафедри органічної хімії проф. Шемчука Леоніда Антоновича до Університету медичних наук м. Познані, Польща.

За результатами візиту в рамках існуючого договору про співробітництво була досягнута домовленість щодо проходження ознайомчої практики студентами НФаУ на базі фармацевтичного факультету Польського медичного університету (студенти НФаУ матимуть змогу ознайомитись з роботою аптек, фармацевтичних підприємств). Запланова кількість студентів – 10, узгоджений термін практики – 2 тижні.

Під час візиту були узгоджені наступні питання: результати отриманих спільних досліджень; область редакційних аспектів майбутніх публікацій; подальші напрямки спільних досліджень; узгодження можливостей академічних обмінів студентами та молодими науковцями, в т.ч. й в рамках грантової програми Еразмус+.

Під час нового конкурсу (вересень-жовтень) буде подано заявку, за якою передбачається практика 2 місяці, навчання 3 місяці. Наразі польська сторона готова прийняти на навчання 2-3 студента на рік, але головна вимога до студентів – знання польської мови.

Проживання, харчування, культурну програму забезпечує Університет м. Познані.

З проф. Запрутко досягнуто домовленість про стажування науковців кафедри органічної хімії НФаУ:

 • Левашова Д.В. (10.01.19 – 10.04.19 р.);
 • Леги Д.О. (01.04.19 – 30.06.19 р.);
 • розглядається питання про стажування Ковальської О.В. (каф. неорганічної хімії НФаУ).

Історія співробітництва

Медичний університет Познані є давнім партнером НФаУ. Протягом 10 років кафедра органічної хімії НФаУ співпрацює з кафедрою органічної хімії Познанського медичною університету (зав. каф. проф. Л. Запрутко) з питань написання спільного підручника (робота продовжується). Останні 5 років проводилися спільні наукові дослідження, які стали основою для досягнення домовленості про стажування двох співробітників кафедри органічної хімії НФаУ (ас. Левашов Д.В.. ас. Лега Д.О.):

 1. Опублікована 1 стаття, підготовлено до друку 2 статті у високорейтингових європейських наукових виданнях.
 2. Опубліковано 3 тези доповідей.
 3. Польськими колегами проведено 27 РС досліджень синтезованих у НФаУ сполук та проведено повний спектр фізико-хімічних досліджень з встановлення будови 50 нових сполук.

В рамках візиту до польських колег (проф. Л. Запрутко та проф. А. Джела) проф. Шемчук Л.А. взяв участь у конференції «Сhemistry beyond nature».

 

4 – 8 червня 2018 р. візит завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії проф. Кабачного В.І. до Литовської Республіки.

Мета відрядження – обговорення можливостей участі НФаУ в проведенні експериментальних випробувань запропонованих українською стороною екологічно чистих біотехнологій відповідно до Угоди про співпрацю №11-17 від 24.11.2017 р. між НФаУ та Сільгосподарською палатою Литовської Республіки, налагодження наукового співробітництва між НФаУ та зацікавленими установами Литви в галузі інноваційних наукових досліджень (різноманітних екологічно безпечних біотехнологій).

Під час відрядження проведено презентацію та доповідь, обговорено попередні  результати застосування інноваційних біотехнологій в агропромисловому виробництві. В результаті участі в заході налагоджені взаємокорисні зв’язки з науковцями «ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ» щодо вивчення механізмів підвищення насіннєвої продуктивності рослин, обговорено наміри та інтереси сторін, укладено договір про співпрацю.

 

21-25 травня 2018 р. доцент кафедри хімії природних сполук Ленчик Л.В. та начальник відділу з організації міжнародної діяльності Скрипник О.О. в рамках грантової програми Erasmus+ взяли участь у 2-му інформаційному тренінгові Erasmus+ International Staff Week “Internationalisation: From Local to Global” на базі Литовського університету наук про здоров’я / Lithuanian University of Health Sciences (LSMU).

Мета заходу: проведення інтерактивної презентації для студентів, викладачів та співробітників міжнародних відділів ВНЗ можливостей міжнародної співпраці в рамках програми Еразмус+ (напрям: кредитна мобільність – КА107).

Делегація НФаУ прослухала курс лекцій: “International sttudies: Global Issues and Local Experience” (проф. Альвідас Сарлаускас, віце-декан з міжнародних зв’язків); “Communications and Leadership”, проф. Міндаугас Станкунас (Департамент менеджмента в галузі охорони здоров’я).

Відділ з академічної мобільності LSMU презентував види та форми академічної мобільності в рамках Еразмус+, методи поширення інформації серед студентів та структурних підрозділів університету щодо грантових програм, а також рекламно-презентаційну та брендову продукцію з логотипом Еразмус. Обговорено складнощі під час підготовки проектних заявок, проблемні питання під час практичної реалізації мобільностей, можливі шляхи їх вирішення, отримано досвід організації та документальному супроводу проектів з академічної мобільності.

В роботі International Staff Week взяли участь представники міжнародних відділів ЗВО з 12-ти країн світу: Туреччина (Hacettepe University -Ankara), Франція (Nice Sophia Antipolis University), Болгарія (Medical University – Sofia), Угорщина (University of Sopron), Польща (WSB University in Wroclaw), Казахстан (давній партнер НФаУ – Казахський національний медичний університет ім. Асфендіярова, м. Алмати), Іспанія (Valladolid University), Чехія (Charles University in Prague, угода про співпрацю з яким наразі знаходиться на стадії погодження), Австрія (University of Veterinary Medicine), Португалія (Escola Universitaria Vasco da Gama). Із представниками профільних університетів обговорено питання щодо укладання угод про співпрацю в галузі фармації, біотехнології та хімії.

Із заступником декана фармацевтичного факультету проф. Валдасом Жакстас обговорено можливості співпраці з кафедрою хімії природних сполук НФаУ. Початок співпраці з каф. ХПС (сумісні наукові розробки) планується у жовтні 2018 р..

Під час зустрічі з заступником декана з міжнародних зв’язків обговорювались можливості участі в інших грантових програмах: Horison 2020, Marie Skladowska-Curie, Jean Monnet, ін.

Під час візиту до Каунасу делегація НФаУ відвідала фармацевтичний факультет Литовського університету наук про здоров’я, бібліотеку, Медичний центр невідкладної допомоги, кафедру фармакогнозії, ботанічний сад Університету ім. Вітаутаса Великого / Vytautas Magnus University.

За отриманим грантом з LSMU, в вересні 2018 р. в рамках програми кредитної мобільності Еразмус+ КА107 НФаУ радо відкриє двері для двох студенток фармацевтичного факультету Литовського університету наук про здоровя, які планують навчання протягом одного семестра у 2018-2019 н.р.

Участь у International Staff Week відбулась в рамках грантової програми Еразмус+ відповідно до підписаних обома сторонами (НФаУ та LSMU) Grant Agreements та Mobility Agreements. По закінченню навчання отримано відповідні сертифікати.

Участь у подібних заходах є дуже перспективною. По-перше, Erasmus+ International Staff week є унікальним інтерактивним форматом, що об’єднує активістів із впровадження академічної мобільності з різних країн (як НПП, так і адміністративний персонал). Представники понад 20-ти країн face-to-face розповідають про найбільш актуальні можливості та надають практичні рекомендації. По-друге, участь у таких заходах зараховується як отримання гранту за програмою академічної мобільності в рамках Еразмус+ (т.н. «zero grant»), що є надвичайно важливим для підвищення показників Університету з міжнародної діяльності.

 

З 18 по 26 травня 2018 р. делегація Національного фармацевтичного університету відвідала Варшавський медичний університет

Делегація Національного фармацевтичного університету у складі завідувача кафедри фармакогнозії, професора Кошового Олега Миколайовича, професора кафедри фармакогнозії Ільїної Тетяни Василівни та доцента кафедри фармакотерапії Жаботинської Наталії Володимирівни з групою студентів: Алєксєйчук Катериною Віталіївною, Грицай Надією Федорівною, Капелькою Ігорем Геннадійовичем, Кравчук Юлією Віталіївною, Криволаповою Анною Андріївною, Мигою Михайлом Мирославовичем та Власовою Інною Костянтинівною з 18.05.2018 по 26.05.2018 відвідала Варшавський медичний університет (Польща, м. Варшава).

Під час візиту професор Кошовий О. М., професор Ільїна Т.В. та доцент Жаботинська Н.В. пройшли науково-педагогічне стажування на базі Варшавського медичного університету та здійснили керування групою студентів під час навчальної практики з фармакогнозії та ознайомчої медичної практики в межах міжвузівської угоди між Національним фармацевтичним університетом та Медичним університетом Варшави. Аспірант кафедри фармакогнозії Мига М.М. пройшов стажування на базі кафедри фармакогнозії, де виконав частину своєї наукової дисертаційної роботи.

Під час візиту делегація провела ряд зустрічей, навчальних та виховних заходів: зустріч з співробітниками міжнародного відділу Варшавського медичного університету, візит до кафедри фармакогнозії (де кожен студент власноруч освоїв декілька методів фармакогностичного аналізу), відділення отоларингології (присутність на операції з видалення пухлини), стимуляційного центру.

Делегація відвідала Варшавський ботанічний сад, парк Королівські Лазеньки, Варшавський зоопарк, Планетарій, Центр науки Коперніка, музей Фредеріка Шопена. Для делегації було проведено ознайомчу екскурсію історичним центром м. Варшави, резиденцією короля-воїна Яна III Собеського та королівським парком в Вілянове.

Таким чином, вивчено організацію освітнього процесу у Варшавському медичному університеті для впровадження європейського досвіду в НФаУ; викладачі ознайомилися з проблемами навчально-виховного процесу в медичному та фармацевтичному вищому навчальному закладі в умовах нових освітніх й інформаційних технологій та інтеграції в науковий простір.

 

7-9 травня 2018 р. відбулось закордонне відрядження до Чехії співробітників кафедри фармакотерапії доц. Трищук Н.М. та м.н.с. Боцула І.В. з метою участі у міжнародній конференції «CREDENCE Summit Meeting» за запрошенням Janssen та IQVIA.

У конференції взяли участь 180 учасників з різних країн Європи, Азії, Австралії. Конференція була присвячена питанням клінічного дослідження «Рандомізоване, подвійне сліпе, обумовлене настанням події, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження впливу канагліфлозіну на наслідки з боку ниркової та серцево-судинної систем у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і діабетичною нефропатією», код дослідження 28431754DNE3001.

В результаті відрядження були отримані науково обґрунтовані відповіді на наступні питання: сучасні дані досліджень групи цукорознижуючих препаратів (SGLT2), а саме, канагліфлозіну; особливості проведення дослідження 28431754DNE3001, представлені проміжні результати дослідження, були визначені питання оновлень протоколу (INT5-INT6), огляд оновленої системи електронної реєстрації хворих та вирішення складнощів при заповнюванні ІРФ, терміни заповнювання звітів про підозру на небажану реакцію на досліджуваний препарат.

Прослухано доповіді: Steering Committee Chairman (Vlado Perckovic), Robert Edwards and Alan Jenkins (Janssen), Renata Yong (George Clinical), EMEA Scientific Lead (Hiddo L. Heerspink), Joedy Lister (IQVIA).

Делегація НФаУ взяла участь також у майстер-класах за темами:

 • рапортування кінцевих точок дослідження;
 • пошук найкращих практик;
 • навички аналізу та утримання пацієнтів після виявлення причин їх відмови в подальшому спостереженні та участі.

Були відпрацьовані методики по виявленню головних проблем, які мають дослідники на 3-му році дослідження, учасники конференції поділилися досвідом своєї роботи (різні країни та лікарні).

 

22 – 26 квітня 2018 р. делегація кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету у складі: проф. Зупанець І.А., доц. Зупанець К.О., доц. Шебеко С.К. та асист. Жулай Т.С. взяли участь у 27-му Конгресі Європейського Товариства ринологів / ERS 2018 27th Congress of the European Rhinologic Society, який був присвячений проблемам діагностики, ендоскопічного лікування гострих та хронічних поліпозних риносинуситів, Лондон (Великобританія).

У конгресі прийняли участь понад 1800 делегатів з більш ніж з 60 країн світу, у тому числі − 33 делегата з України. Під час Конгресу розглядались питання доклінічних досліджень в отоларингології, зокрема в ринології.

В рамках наукової частини Конгресу делегація НФаУ представила усну доповідь «Experimental study of the effect of Sinupret on the course of leukotriene-dependent inflammation as a drug for pathogenetic therapy of rhinosinusitis» (автори: проф. Зупанець І.А., доц. Зупанець К.О., доц. Шебеко С.К., доповідач: доц. Зупанець К.О.) та постерну доповідь «Perspectives for use of the new nasal spray with anti-inflammatory action in treatment of acute rhinosinusitis» (автори: Жулай Т.С., Шебеко С.К., НФаУ у співавторстві з Гой А.М., ПАТ «Фармак»; доповідачі: Жулай Т.С., Шебеко С.К.) та прийняла участь у різноманітних наукових заходах: круглі столи, мастер-класи, симпозіуми, дебати та ін.

У результаті відряження були набуті нові знання у ринології; розширено коло наукової співпраці з питань доклінічних та клінічних досліджень у цій галузі. За результатами Конгресу виданий збірник тез, до якого ввійшли доповіді представників НФаУ.

Учасники отримали Сертіфікати, що оцінюється 30 кредитами відповідно до CME/CPD Accreditation.

 

26-30 березня 2018 р. завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії  Національного фармацевтичного університету проф. Кабачний В.І. здійснив відрядження до Литовської Республіки за договором від 24.11.2017 р. між Національним фармацевтичним університетом та Сільгосподарською палатою Литовської Республіки.

Мета відрядження – участь в проведенні експериментальних випробувань технології використання запропонованих НФаУ екологічно чистих активаторів врожайності, налагодження наукового співробітництва між НФаУ та зацікавленими установами Литовської Республіки в галузі іноваційних наукових досліджень (різноманітних екологічно-безпечних біотехнологій). 

За результатами відрядження налагоджені звязки з науковцями та виробниками агробіологічної продукції, обговорено напрямки можливої спіпраці, укладено договоір про співпрацю.

 

12-13 березня 2018 р. завідувач кафедри фармакотерапії проф. Кіреєв Ігор Володимирович взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «PRO2TEST» за запрошенням Akebia Therapeutics Inc. (м. Прага, Чеська Республіка).

Під час конференції розглядались питання особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки дарбепоетину та ададустату, ефективність та безпечність їх терапевтичного використання; схеми фармакотерапії під час хронічного захворювання нирок для корекції анемії, при коморбідних станах; використання апарату HemoCue для експрес-визначення рівня гемоглобіну з метою подальшого коригування його кількості в залежності від перенесених коронарних та тромбоемболічних випадків.

Під час візиту до Чехії було передано угоду з НФаУ щодо навчально-методичної та наукової співпраці з метою узгодження із керівництвом фармацевтичного факультету Карлів університету, м. Градец Карлів. Запланований візит до Чехії делегації НФаУ найближчим часом з метою обговорення питань сумісної участі у проектах  грантової програми Еразмус+.

 

16-25 лютого 2018 р. за запрошенням Фламандської організації молодих вчених ”Jong-KVCV“ делегація Національного фармацевтичного університету  здійснила відрядження Королівства Бельгія з метою участі у Міжнародній конференції “ChemCYS 2018”.

Склад делегації НФаУ: співробітників кафедри фармацевтичної хімії: завідувач кафедри, професор Георгіянц Вікторія Акопівна, доцент Бевз Наталія Юріївна, доцент Гарна Наталія Василівна, аспірант Безрук Іван Володимирович, аспірант Доброва Анна Олегівна; співробітники кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації  спеціалістів фармації НФаУ: завідувач кафедри, професор Гарна Світлана Василівна, доцент Міщенко Володимир Анатолійович, асистент Матерієнко Анна Сергіївна; завідувач Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів Губарь Світлана Миколаївна.

Протягом відрядження було здійснено візити до Гентського та Антверпенського університетів на факультети фармацевтичних наук.

Під час візиту відбулася зустріч із завідуючим кафедрою медичної хімії професором Коеном Аугустинсом та обговорено шляхи можливої співпраці.

Це була чудова нагода ознайомитись з особливостями фармацевтичної освіти у Бельгії: майбутні фармацевти починають свою підготовку з бакалавра фармацевтичних наук. Під час цієї навчальної програми студент отримує загальні та наукові компетенції, а також базові знання з основних лікарських препаратів (“фармацевтичні знання”) та захворювань (“медичні базові знання”). Отримавши рівень бакалавра, фармацевти можуть продовжити освіту за двома початковими магістерськими програмами. У магістратурі з фармацевтичної допомоги акцент робиться на зв’язках між пацієнтом-фармацевтом, лікарем-пацієнтом та постачальником послуг з лікування-пацієнтом. Ця програма готується насамперед для роботи в аптеці або в лікарні, можливо, після проходження курсу підвищення кваліфікації (Master after Master) в лікарняній аптеці. Це також може призвести до кар’єри наукового дослідника, роботи з урядом тощо. Магістр з розробки лікарських препаратів зосереджується на самому препараті, а не на пацієнт-орієнтованому контексті. Студенти, які більш орієнтовані на галузь, мають тенденцію вибирати для себе напрямок магістра з розробки лікарських препаратів, часто з подальшою програмою підвищення кваліфікації (Master after Master) в промисловій аптеці.

21-23 лютого делегація взяла участь у роботі конференції «ChemCYS 2018» у м. Бланкенберге.

В перший день було відвідано лекцію нобелівського лауреату з хімії, доктора наук, професора Бернарда Ферінги на тему: «The Art of Building Small».

На постерній сесії представлено постери асистента кафедри Якості стандартизації та сертифікації ІПКСФ Матерієнко Анни Сергіївни на тему «Development of control methods for studying pollutions of pharmaceutical production in wastewater» та доцента кафедри Якості стандартизації та сертифікації ІПКСФ Міщенка Володимира Анатолійовича на тему «Anticonvulsant activity of herbal substances».

На другий день конференції відбулась лекція доктора наук, професора хімії Ноттінгемського університету сера Мартіна Полякоффа «Towards Greener Photochemistry».

Також в цей день аспіранти кафедри фармацевтичної хімії Безрук Іван Володимирович та Доброва Анна Олегівна презентували усні доповіді на теми: «Using of the HPLC Method for Quantitative Determination of Active Pharmaceutical Ingredients in the Process of the Industrial Synthesis» та «Study of Doxycycline Interaction with Some Mineral Waters and Drinks» відповідно. Крім того, свої постерні доповіді представили професори Гарна Світлана Василівна та Георгіянц Вікторія Акопівна, доценти Гарна Наталія Василівна, Бевз Наталія Юріївна, Губарь Світлана Миколаївна.

В заключний день конференції були відвідані майстер-класи та семінари, а також лекція доктора наук, професора Джо ван Гіндерахтера «Becoming Immune Against Cancer: Development of Anti-Cancer Vaccines».

 
 

11 – 28 лютого 2018 р. за запрошенням Литовської фармацевтичної асоціації декан факультету підвищення кваліфікації Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент Великий Дмитро Львович відвідав Литовський університет наук здоров’я (м. Каунас, Литовська Республіка).

Мета вдрядження:  ознайомлення з досвідом післядипломної освіти фахівців фармацевтичної галузі, що накопичений в Литовському університеті наук здоров’я, з досвідом роботи професійних асоціацій Республіки Литва (м. Вільнюс).

В процесі відрядження доц. Великий Д.Л. ознайомився з нормативною базою та її практичною реалізацією, що регулює безперервний професійний розвиток спеціалістів фармації Литовської Республіки.

Фармацевтична освіта в Республіці Литва є триступеневою: до- та післядипломна фармацевтична освіта (підвищення кваліфікації) та безперервний професійний розвиток.

Післядипломна фармацевтична освіта триває від 1 до 10 років. Вимоги до неї окреслені в загальнодержавних стандартах вищої фармацевтичної освіти. Відповідальність з підготовки покладається на ВНЗ, МОЗ, професійні асоціації.

Безперервний професійний розвиток триває 30-40 років, тобто протягом усієї трудової діяльності спеціаліста. Відповідальність покладається особисто на фармацевта, Литовську фармацевтичну асоціацію, Міністерство охорони здоров’я та ін.

Роль різних організацій в безперервному професійному розвитку фармацевтів:

 1. Керівні органи охорони здоров’я (семінари, стажування на робочому місці, товариства).
 2. Вищі навчальні заклади (нові технології, лекції, семінари).
 3. Литовська асоціація фармацевтів, міжнародні програми ( конгреси, конференції, стажування за кордоном).

Право вибору форми безперервної професійної освіти залишається безпосередньо за фармацевтом.

Підтвердження професійної компетентності виражається через систему кредитів. Для оцінки об’єму і якості професійної компетентності використовуються відповідні шкали. За відсутності необхідної кількості кредитів протягом 5 років проводиться підтвердження професійної компетентності в профільних комісіях (адміністрація та ЛФА).

Невиконання спеціалістом вимог держави до власного безперервного професійного розвитку може призвести до позбавлення сертифіката (ліцензії) на право фармацевтичної діяльності.

 
image_pdfimage_print