Архів 2018 р.

18 – 22 грудня 2018 р. делегація НФаУ (завідувач кафедри фармакогнозії, професор Кошовий Олег Миколайович; завідувач кафедри фармакотерапії, професор Кіреєв Ігор Володимирович; доцент кафедри фармакогнозії Бородіна Наталія Валеріївна; доцент кафедри фармакотерапії Трищук Надія Михайлівна; асистент кафедри фізіології та анатомії людини Шакіна Любов Олександрівна) успішно закінчила навчання та склала 5-ий модуль в рамках тримісячного міжнародного дистанційно-очного стажування (21.09.2018 р. – 21.12.2018 р.) на тему «Польсько-український проект з педагогічної підготовки: цілі, методики, плани, норми» для педагогічних та науково-педагогічних працівників в Краківському економічному університеті (Польща).

Результати відрядження:

  1. Виконано програму міжнародного дистанційно-очного тримісячного стажування (21.09.2018 р. – 21.12.2018 р.) на тему «Польсько-український проект з педагогічної підготовки: цілі, методики, плани, норми» в повному обсязі (216 год.). Зроблено та захищено випускові роботи, враховуючі ті сучасні підходи та методи, які були викладені під час всього стажування. Всі роботи оцінено на «відмінно». Отримано відповідні сертифікати.
  2. Засвоєно основні сучасні підходи, методи та форми педагогічної діяльності, які використовуються у польських вищих навчальних закладах.
  3. Відбулася зустріч з деканом фармацевтичного факультету Ягеллонського університету та його заступниками, зроблено презентацію вищої фармацевтичної освіти України на прикладі Національного фармацевтичного університету, обговорено перспективи наукової та педагогічної співпраці, погоджені умови підписання договору про співпрацю між навчальними закладами.
 

14 – 17 листопада 2018 р. викладачі (асистенти кафедри медичної хімії Гріневич Л.О. та Рахімова М.В., ас. кафедри ОЕФ Міщенко В.І., ст. викл. кафедри ботаніки Машталер В.В.) Національного фармацевтичного університету прийняли участь у науковому стажуванні для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності» в Інституті міжнародної академічної та наукової співпраці (м. Варшава, Польща).

Перший етап (дистанційний) передбачав написання наукового есе на тему “Академічна доброчесність: виклики сучасності” (05.11 – 14.11.2018р.). Роботи будуть опубліковані в електронному збірнику.

Другий етап (виїзний до м. Варшави) включав участь у: круглому столі з польськими експертами компанії Plagiat.Pl “Запобігання плагіату в освітньому та науковому середовищі. Програмні засоби для виявлення можливого плагіату у наукових та академічних роботах”; брифінгу на тему легалізації перебування здобувачів вищої освіти в Польщі та огляд основних правових та організаційних моментів навчання – легалізація документів, апостиль, нострифікація, переклади, вступна кампанія (Фундація ADD); ознайомленні зі стипендіальними і грантовими програмами, а також порядком подання заяв на фінансування навчання і проведення наукових досліджень у польських ЗВО (SEW при Варшавському Університеті); інтеграційних заходах та екскурсійній програмі з оглядом об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Відвідали відділ приватного навчального закладу Europejska uczelnia spoleczno-techniczna у м. Варшава, який співпрацює з деякими українськими ВНЗ та має видання, в якому можлива публікація наукових праць англійською та польською мовами.

В рамках програми було проведено тестування знань польської мови на рівень В2 на базі Духовної Академії університету UKSW (за бажанням), в якому всі викладачі брали участь.

 

29.10-16.11.2018 р. доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ Савченко Леся Петрівна пройшла стажування на базі фармацевтичного факультету Литовського університету наук про здоров’я м. Каунас (ЛИТВА).

Під час стажування Савченко Л.П. продовжила розпочаті раніше спільні наукові дослідження з вивчення стабільності екстемпоральних лікарських форм з використанням хроматографічних методів: продовжено розробку методик кількісного визначення компонентів екстемпоральної суспензії методом високоефективної рідинної хроматографії; проведено аналіз персикової, соняшникової та абрикосової олій методом високоефективної тонкошарової хроматографії; розпочато аналіз олій методами газової хроматографії з мас- та полуменево-іонізаційним детектором; пройдено навчання щодо роботи з різними методами хроматографії на сучасному обладнанні кафедр аналітичної та токсикологічної хімії фармацевтичного факультету Литовського університету наук про здоров’я м. Каунас.

Протягом відрядження Савченко Л.П. взяла участь у роботі IX міжнародної фармацевтичної конференції “Наука та практика 2018” за запрошенням Литовської фармацевтичної асоціації, де була представлена постерна доповідь на тему: “Stability studies of the compounding suspension from stomatitis”.

 

18-30 жовтня 2018 р. – закордонне відрядження до Медичного університету Варни (Болгарія) з метою проходження стажування за грантовою програмою ЕРАЗМУС+ КА 107. Кредитна мобільність (для співробітників) Staff mobility for training в рамках міжінституційної угоди між НФаУ та Медичним університетом – Варна; участь у III форумі з міжнародного партнерства «Внесок міжнародної співпраці у інтернаціоналізацію університетів» та науково-практичній конференції «5-й бізнес-форум з фармації», присвяченій 10-річчю з дня заснування фармацевтичного факультету Медичного університету Варни (помічник ректора Яковлєва О.Ю., начальник відділу з академічної мобільності Скрипник О.О.).

Програма стажування включала:

  • Візит до Міжнародного відділу Медичного університету Варни (знайомство з організацією роботи Університету щодо здійснення PR-стратегії, методи брендування, які використовуються в роботі по залученню потенційних студентів на навчання, форми та види анкетувань під час роботи приймальної комісії та протягом навчання).

Знайомство зі Світланою Панайотовою, координатором міжнародної співпраці за програмою «Erasmus+» відділу міжнародних відносин Медичного університету м. Варни, який очолює доктор Анета Докова, зустріч з проректором з міжнародних відносин професором Тодоркою Костадіновою.

  • Візит до фармацевтичного факультету, який відмічає в жовтні 2018 р. 10 років з дня заснування.

Обговорено питання розвитку співпраці із заступником декана факультету, доцентом кафедри медико-біологічних наук науково-дослідного сектора з фармакології, хімії, біохімії та біології Мігленою Тодоровою та професором кафедри біохімії, молекулярної медицини та нутригеноміки БістроюГалунською, яка в 2017 р. відвідала НФаУ за програмою Еразмус+ з метою викладання лекцій майстер класу англійською мовою для студентів, аспірантів та викладачів НФаУ, а нині є координатором факультету фармації з грантових програм.

Делегація НФаУ також мала можливість взяти участь у науково-практичній конференції «5-й бізнес форум з фармації» (25-27 жовтня), під час якої болгарська сторона презентувала найбільш актуальні та вагомі досягнення в галузі фармації й окреслила перспективні напрямки наукових досліджень з ЗВО-парнтерами за Еразмусом.

Встановлено контакти зі Школою здоров’я Університету м. Сетубал (Португалія) з метою обговорення можливостей співпраці в галузі біотехнології; із кафедрою біохімії фармацевтичного факультету МУ Варни – щодо співпраці в галузі біохімічних досліджень; із кафедрою фармацевтичного менеджменту – щодо співпраці в галузі соціальної фармації.

 

Делегація Національного фармацевтичного університету у складі п’яти викладачів: завідувача кафедри фармакогнозії, професора Кошового Олега Миколайовича, завідувача кафедри фармакотерапії, професора Кіреєва Ігоря Володимировича, доцента кафедри фармакогнозії Бородіної Наталії Валеріївни, доцента кафедри фармакотерапії Трищук Надії Михайлівни та асистента кафедри фізіології та анатомії людини Шакіної Любові Олександрівни відвідала Краківського економічного університету (м. Краків, Польща). Викладачі пройшла очний модуль «Європейська система вищої освіти: окремі питання» (23.10.2018 – 27.10.2018 р.) (модуль 3) в рамках міжнародного дистанційно-очного тримісячного стажування (21.09.2018 р. – 21.12.2018 р.) «Польсько-український проект з педагогічної підготовки: цілі, методики, плани, норми» для педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Делегацію університету у повному складі також взяла участь у науково-практичній конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти – окремі питання. Українсько-польські перспективи» та представила усну доповідь з результатами та перспективами співпраці між Національним фармацевтичним університетом та європейськими навчальними закладами, зокрема Варшавським медичним університетом.

Обговорено перспективи подальшої педагогічної співпраці та погоджено питання щодо організації у грудні 2018 під час заключного виїзного модулю зустрічі з представниками фармацевтичного факультету Краківського медичного університету.

 

З 13.10.2018 по 20.10.2018 р. делегація Національного фармацевтичного університету у складі завідувача кафедри фармакогнозії, професора Кошового О. М. та асистента Очкура О.В. відвідала відділення хімії «Ugo Schiff» Флорентійського університету (м. Флоренція, Італія).

Під час візиту делегація провела ряд зустрічей з керівництвом відділення хімії «Ugo Schiff» з професором Андреа Готі та професором Масіммо Дель Буба. Проведено ознайомчу екскурсія навчальними та науковими лабораторіями університету.

Обговорено план та узгоджено перелік досліджень, які повинен провести асистент кафедри фармакогнозії НФаУ Очкур О.В. під час двомісячного стажування на базі відділення хімії «Ugo Schiff» Флорентійського університету.

Під час візиту було праведно стажування щодо використання методу високоефективної рідинної хроматографії з мас-детекцією при аналізі поліфенолів у сировині рослинного походження.

Було обговорено перспективи подальшої наукової та педагогічної співпраці між університетами в межах угоди між Національним фармацевтичним університетом та Університетом Флоренції.

В результаті відрядження було погоджено умови та план робіт двомісячного стажування асистента кафедри фармакогнозії Очкура Олександра Васильовича; засвоєні основні підходи щодо використання методу ВЕРХ з МС детекцією при аналізі поліфенолів у сировині рослинного походження; обговорено можливість проходження стажування молодих науковців на базі відділення хімії «Ugo Schiff» Флорентійського університету (м. Флоренція, Італія).

 

05-16 вересня 2018 р. Сурікова І.О. прийняла участь в стажуванні на тему Інновації в галузі охорони здоров’я, включаючи телемедицину (Health Care Practitioner Innovation, including Telemedicine)в рамках програми «Відкритий світ»  (м. Дейтон, штат Огайо, США).

За час відрядження було відвідано Державний університет Райта (Інститут нейробіології, Центр Kno.e.sis, Медичний інститут Буншофт), Університет штату Огайо (коледж медичних сестер та медичних інновацій), Університет Седарвіл (коледж фармації), лікарню «Access Ohio», Дитячу лікарню Дейтона, Лікарню «Miami Valley Hospital», страхову компанію «CareSource», компанію, що спеціалізується у протезуванні «Optimus Prosthetics».

В результаті відрядження було досягнуто попередніх домовленостей про можливості стажування в Університеті штату Огайо та дистанційного навчання за програмою «Магістр інновацій в галузі охорони здоров’я».

 

20.07.2018 – 03.08.2018 р.стажування групи українських вчених і студентів на базі Фармацевтичного факультету Медичного університету Варни (Болгарія).

Відбулись візити до кафедри фармацевтичних технологій, де викладається фармакогнозія (завідувач кафедрою доц. Калоян Георгієв); лабораторій кафедр фармацевтичного факультету  (доцент Ілля Желєв, асистент Галина Дімова).

Під час круглого столу обговорені методи викладання фармакогнозії у МУ-Варна та у НФаУ. Вчені НФаУ презентували результати своїх наукових досліджень з вивчення хімічного складу лікарських рослин засобів. Доцент І. Желєв та асистент Г. Дімова продемонстрували методи аналізу та виділення біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини у фітохімічній лабораторії МУ-Варна.

Під час зустрічі з проректором з міжнародної співпраці, акредитації і якості МУ-Варна проф. Тодоркою Костадиновою та керівником відділу Міжнародної співпраці Анетою Доковою обговорено результати співпраці між університетами та її розвиток в рамках програми Еразмус+ та міжуніверситетских угод.

Для вивчення ендемічних, інвазивних видів ЛРЗ та заготівлі ЛРЗ група науковців та студентів відвідали різні фітоценози у заповідниках Болгарії: Яйлата, мис Каліакра, Лонгоз, Камчія, де було заготовлено зразки сировини за темами досліджень асистентів і доцента НФаУ.

Група відвідала університетську аптеку, ботанічний сад м. Балчик та Екопарк м. Варна, де ознайомилися з колекцією лікарських рослин.

Після закінчення стажування всі учасники отримали.

В результаті відрядження з метою стажування поновлено на новий термін Договір про співпрацю між НФаУ та Медичним університетом Варни; обговорено результати співпраці і подальші плани; а також особливості викладання фармакогнозії; представлено результати наукової роботи українських і болгарських вчених, в умовах лабораторії кафедри технології опрацьовані методики виділення алкалоїдів та вивчення хімічного складу сировини, що була заготовлена в Україні та Болгарії; групу НФаУ ознайомлено з різними фітоценозами зростання лікарських рослин: Яйлата, мис Каліакра, Лонгоз, Камчія, де були заготовлені зразки сировини за темами досліджень асистентів і доцента НФаУ.  

 

11-29 червня 2018 р. науково-педагогічне стажування викладачів кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ (Адонкіна Вікторія Юріївна, Артюх Тетяна Олександрівна, Зарічкова Марія Володимирівна, Музика Тамара Федорівна) за програмою: «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота на базі Вищої школи Бізнесу Національного Луіс Університету», м. Ополє (Польща). Детальніше

 

25-30 червня 2018 р. делегація кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації  спеціалістів фармації у складі: доценти Зарічкова М.В. та Музика Т.Ф., старші  викладачі Артюх Т.О. та Адонкіна В.Ю. пройде наукове стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота» на базі Wyższa Szkola Biznesu – National-Louis University, м. Новий Сонч, Польща (108 год.).

 

З 31 березня по 8 квітня 2018 р. делегація Національного фармацевтичного університету у складі завідувача кафедри фармакогнозії, професора Кошового О. М., завідувача кафедри фармакотерапії, професора Кіреєва І. В. та 14 студентів: Грицай Надії Федорівни, Голубченко Тетяни Володимирівни, Кобилки Марини Олександрівни, Мельник Наталі Володимирівни, Подольян Юлії Олександрівни, Гросової Анни Олегівни, Критової Неллі Андріївни, Крючкової Марини Олександрівни, Миги Михайла Мирославовича, Старінової Марії Вадимівни, Томаш Анни Олексіївни, Михайлик Діани Олегівни, Самадова Баходиржона та Тохірова Акмала, відвідала Тартуський університет (Естонія), який посідає 314-е місце у рейтингу кращих університетів світу консалтингової фірми Quacquarelli Symonds (QS) (2016 рік).

Під час візиту професори Кошовий О. М. та Кіреєв І. В. пройшли наукове та педагогічне стажування на базі Тартуського університету. Студенти пройшли навчальну практику з фармакогнозії. В цілому студенти пройшли навчання в об’ємі 1 кредиту (30 годин), з них 7 годин лекцій. Викладачі та студенти отримали відповідні сертифікати.

Під час візиту делегація відвідала Університетську клініку Тартуського університету, Інститут фармації Тартуського університету, для них було проведено екскурсію Інститутом фармації, головним корпусом Тартуського університету та історичним центром міста Тарту. Професори Кіреєв І.В. і Кошовий О.М. провели зустріч з начальником відділу міжнародного протоколу Тартуського Університету Сурьє Упрус, де обговорили подальші етапи співпраці та отримали згоду на підписання двосторонньої угоди про співпрацю між університетами.

В місті Таллін делегація НФаУ відвідала Талліннський фармацевтичній завод компанії Гріндекс, найстарішу аптеку  міста Таллінна та сучасну аптеку, де ознайомилась з сучасними електронними методами відпуску рецептурних лікарських засобів в Естонії та дистанційних формах професійного спілкування фармацевта та пацієнта. Делегація також відвідала сучасний завод «Біомед» у м. Хельсінкі (Фінляндія), фармацевтичний факультет Хельсінкського Університету, який є найстарішим університетом в Фінляндії. Була проведена екскурсія історичними пам’ятками м. Гельсінкі та знайомство з культурною спадщиною Фінляндії.

Таким чином, вивчено організацію освітнього процесу та на фармацевтичних відділеннях Тартуського та Хельсінкського університетів для впровадження європейського досвіду в НФаУ; викладачі ознайомилися з проблемами навчально-виховного процесу в фармацевтичному вищому навчальному закладі в умовах нових освітніх й інформаційних технологій та інтеграції в науковий простір. Проведено виховну роботу серед студентів щодо культурних та Європейських цінностей та стандартів життя.

 

17 жовтня 2017 р. – 17 серпня 2018 р. доцент кафедри органічної хімії редькін р.г.  пройшов постдокторське стажування з метою виконання науково-дослідного проекту “Синтез сольватохромних барвників для вивчення білково-мембранної взаємодії” за грантом Вишеградського Фонду (International Visegrad Fund Scholar application #51700474),   м. Прага, Чеська Республіка.

Проект було успішно виконан в рамках гранту Вишеградського фонду (на базі Інституту органічної хімії та біохімії (IOCB) Академії наук Чехії, Лабораторії хімічної біології).

Проект складався з трьох підпроектів:

  • (1А) Синтез флуоресцентно-зв’язанихфоточутливих жирних кислот;
  • (1В) Синтез флуоресцентно-зв’язаних фоточутливихдіацилгліцеринів;
  • (2) Синтез«клік»-похідних жирних кислот для вивчення метаболізму жирних кислот в мембранах клітин злоякісних пухлин молочної залози (біологічна частина проекту реалізується спільно з доктором Крістіною Ґава, Інститут молекулярної онкології, Мілан / Dr. Kristina Havas, Institute of Molecular Oncology, Milano).

Під час здійснення першої частини експериментальної роботи над проектом було здійснено:

– детальний пошук та огляд літератури, що стосується тематики проекту;

– планування синтезу цільових продуктів;

– шестиступеневий синтез ключового флюоресцентного синтону–7-діетиламінту-4-гідроксиметилкомумарину; в результаті реалізації запропонованої для проекту п’ятиступеневої схеми синтезу отримано шість нових сполук, чистих речовин, структуру та тотожність яких було підтверджено методами ТШХ, ЯМР і LC / MS.

– здійснено перші дослідження з фотолізу отриманих сполук під контролем ЯМР1Н та ТШХ;

– освоєно метод флеш-хроматографії та препаративної ВЕРХ;

Протягом другої половини стажування було здійснено:

–  синтез «мікро-методом» похідної жирної кислоти та гідрофільного барвника ATTO532 з групи родаміну;

– синтез «клік»-похідних жирних кислот 3H-діазириновим ядром, розроблено їх метод синтезу, ізоляції та очистки;

– досліджено взаємодію синтезованого мною раніше спіро-похідного з флюоресцентним кумариновим ядром R-203 з рядом ліпосом – дипальмітоїл-фосфатидилхолін-холестеролом (1:1, DPPC/Chol) та сфінгомієлін-холестеролом (1:1, SM-Chol) методом вимірювання флуоресценції у їх розчинах на спектрофлюориметріFluoromax-4  (HoribaScientific).

За два семестри стажування в Чехії було зроблено 18 презентацій на внутрішніх лабораторних семінарах та 3 звітні доповіді на основі результатів експериментальних досліджень;

– 25 травня 2018 р. презентовано результати досліджень на міжлабораторному семінарі «Хімічна біологія» в IOCB (модератор: д-р Ганна Цахова);

Під час стажування Редькін Р.Г. разом з іншими постдоками прийняв участь у науковій дискусії з запрошеним до IOCB професором Дж. Сазерлендом (John Sutherland), керівником лабораторії молекулярної біології Кембриджського університету, Велика Британія;  пройшов 2-денний тренінг з «дизайну лікоподібних молекул» в IOCB за підтримки компанії «Astra Zeneca» (лектор: David Andrews, iStrategy Oncology, IMED Biotech Unit Cambridge); прийняв участь у 2-х семінарах «Prague membrane discussion».

Результати досліджень були також представлені на Всеукраїнських профільних конференціях: ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», (16.05.2018 р., м. Житомир); Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій”, присвячена 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Гайдукевича О.М. (12-13 квітня 2018 р., НФаУ, Харків).

За звітний період опубліковано 2 тез доповідей та 2 статті.

 
image_pdfimage_print