Всі записи автора Ольга

ВИБОРИ РЕКТОРА 2017

 17.11.2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Результати голосування щодо обрання на посаду ректора

Національного фармацевтичного університету

від 16 листопада 2017 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання

Список опублікованих праць співробітників кафедри тл за 2011 рік

Підручники

  1. Біофармація.: підруч. для студ. фармац. вузів і фак./ О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова.; Під ред. О.І. Тихонова –Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2010. – 240 с: іл.

 Монографії

Журнал “Клінічна фармація” № 4, 2011 рік

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗИГЛІТАЗОНУ І ТІОТРИАЗОЛІНУ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
О.М.Нальотова

3-7

APPLICATION OF ROSIGLITAZONE AND THIOTRIAZOLINE WITH THE PURPOSE OF OVERCOMING OF INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
O.M.Nalyotova

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ВІД НАВЧАННЯ

Журнал «Клінічна фармація» том 15, № 4, 2011 рік

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА В СФЕРІ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
І.А.Зупанець, Н.П.Безугла, М.Г.Старченко

4-7

DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL MODEL OF CLINICAL PHARMACIST ACTIVITY IN CLINICAL TRIALS OF DRUGS AND THE WAYS OF IMPROVEMENT

Журнал “Вісник фармації” № 3 2011 рік

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕМУЛЬГАТОРІВ НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНОЇ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ХОНДРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
І.О.Міщенко, О.І.Тихонов
3 THE STUDY OF THE EFFECT OF EMULSIFIERS ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE COMBINED SOFT MEDICINAL FORM OF THE CHONDROPROTECTIVE ACTION
I.O.Mishchenko, O.I.Tikhonov
ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ КОМПЛЕКСНОГО

Журнал “Вісник фармації” №4 2011 рік

СТАНОВЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ ХІІ-ХVІІ ст. У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
С.В.Огарь, В.П.Черних
FORMATION OF PHARMACEUTICAL EDUCATION IN THE XII-XVII-th CENTURY IN WESTERN EUROPECOUNTRIES
S.V.Ogar, V.P.Chernykh
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЛІМФОЇДНОЇ ТА КРОВОТВОРНОЇ ТКАНИНИ В УКРАЇНІ
О.А.Мендрик

Лекційний матеріал кафедри технології ліків

Рідкі лікарськи форми
Затруднительные и несовместимые прописи в рецептах
Ізотонічні розчини та фізіологічні розчини
Лініменти, мазі
Настої та відвари
Порошки
Розчини ВМС
Стабілізація інекційних розчинів
Супозиторії
Суспензії
ТЛ в системі підготовки провізорів
Фармацевтичні аспекті технології ліків
Емульсії

Метрологічна служба НФаУ

Провідний фахівець – метролог
Унтілова Галина Іванівна

Структурна схема
метрологічної служби Міністерства охорони здоров’я України

Положення про метрологічну службу
Національного фармацевтичного університету (НФаУ)

Положення про метрологічну службу (далі – Положення) поширюється на Національний фармацевтичний університет (далі НФаУ) безпосередньо підпорядкований Міністерству …

Докторантура

Спеціальності:

  • 14.03.05 – фармакологія
  • 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
  • 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
  • 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Перелік необхідних документів:

  • заява на ім`я ректора;
  • листок по обліку кадрів з

Аспірантура

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється відповідно до “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999р. №309.

Спеціальності:

14.03.05 – фармакологія,
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація,
15.00.02 …