Всі записи автора Ольга

ВИБОРИ РЕКТОРА 2017

МОЗ  України:  Оголошення конкурсу на заміщення посади  ректора Національного фармацевтичного університету

Наказ Про організацію та проведення виборів ректора Національного фармацевтичного університету

Наказ про порядок оформлення документів організаційного комітету та виборчої комісії з проведення виборів ректора НФаУ

Нормативна база 

Закон

Список опублікованих праць співробітників кафедри тл за 2011 рік

Підручники

  1. Біофармація.: підруч. для студ. фармац. вузів і фак./ О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова.; Під ред. О.І. Тихонова –Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2010. – 240 с: іл.

 Монографії

Журнал “Клінічна фармація” № 4, 2011 рік

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗИГЛІТАЗОНУ І ТІОТРИАЗОЛІНУ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
О.М.Нальотова

3-7

APPLICATION OF ROSIGLITAZONE AND THIOTRIAZOLINE WITH THE PURPOSE OF OVERCOMING OF INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
O.M.Nalyotova

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ВІД НАВЧАННЯ

Журнал «Клінічна фармація» том 15, № 4, 2011 рік

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА В СФЕРІ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
І.А.Зупанець, Н.П.Безугла, М.Г.Старченко

4-7

DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL MODEL OF CLINICAL PHARMACIST ACTIVITY IN CLINICAL TRIALS OF DRUGS AND THE WAYS OF IMPROVEMENT

Журнал “Вісник фармації” № 3 2011 рік

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕМУЛЬГАТОРІВ НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНОЇ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ХОНДРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
І.О.Міщенко, О.І.Тихонов
3 THE STUDY OF THE EFFECT OF EMULSIFIERS ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE COMBINED SOFT MEDICINAL FORM OF THE CHONDROPROTECTIVE ACTION
I.O.Mishchenko, O.I.Tikhonov
ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ КОМПЛЕКСНОГО

Журнал “Вісник фармації” №4 2011 рік

СТАНОВЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ ХІІ-ХVІІ ст. У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
С.В.Огарь, В.П.Черних
FORMATION OF PHARMACEUTICAL EDUCATION IN THE XII-XVII-th CENTURY IN WESTERN EUROPECOUNTRIES
S.V.Ogar, V.P.Chernykh
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЛІМФОЇДНОЇ ТА КРОВОТВОРНОЇ ТКАНИНИ В УКРАЇНІ
О.А.Мендрик

Лекційний матеріал кафедри технології ліків

Рідкі лікарськи форми
Затруднительные и несовместимые прописи в рецептах
Ізотонічні розчини та фізіологічні розчини
Лініменти, мазі
Настої та відвари
Порошки
Розчини ВМС
Стабілізація інекційних розчинів
Супозиторії
Суспензії
ТЛ в системі підготовки провізорів
Фармацевтичні аспекті технології ліків
Емульсії

Метрологічна служба НФаУ

Провідний фахівець – метролог
Унтілова Галина Іванівна

Структурна схема
метрологічної служби Міністерства охорони здоров’я України

Положення про метрологічну службу
Національного фармацевтичного університету (НФаУ)

Положення про метрологічну службу (далі – Положення) поширюється на Національний фармацевтичний університет (далі НФаУ) безпосередньо підпорядкований Міністерству …

Докторантура

Спеціальності:

  • 14.03.05 – фармакологія
  • 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
  • 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
  • 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Перелік необхідних документів:

  • заява на ім`я ректора;
  • листок по обліку кадрів з

Аспірантура

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється відповідно до “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999р. №309.

Спеціальності:

14.03.05 – фармакологія,
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація,
15.00.02 …