Башура Олександр Геннадійович

IMG_9298

 Башура Олександр Геннадійович  доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного університету.

Адреса: м. Харків. вул. Валентинівська 4.

Телефон: (057)-67-87-75

Е- mail: akia2009@ukr.net

 

Закінчив  Харківський фармацевтичний інститут (1982).

 З 1982 р.- старший лаборант фармтехнологічної лабораторії  Харьківського науково-дослідного  інститут у ендокринології та хімії гормонів;  1982- 1984-служба у лавах Радянської армії,  1984  -старший лаборант кафедри заводської технології ліків; 1984 -87-аспірант кафедри заводської технології ліків; 1987-90-асистент кафедри заводської технології ліків;  1990 – старший викладач кафедри заводської технології ліків;  1991-92- молодший  науковий співробітник кафедри заводської технології ліків ;1992-93 – доцент кафедри заводської технології ліків,1993-96 –завідувач курсу технології косметичних засобів; 1996-98- професор кафедри заводської технології ліків, з 1998 року

завідувач кафедри  косметології та аромології.

У 2001-2003роках  -декан фармацевтичного факультету НФаУ.

         Кандидат фармацевтичних наук (1987). Кандидатську дисертацію захистив 30.06.87.р. у Спеціалізованій Раді при Харківському фармацевтичному інституті за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи на тему: «Разработка технологии и исследование пенного аэрозоля, содержащего препараты каштана конского, для лечения сосудистых заболеваний».

Доктор фармацевтичних наук ( 1992).  Докторську дисертацію захистив 16.09.92 р. у Спеціалізованій Раді при Харківському фармацевтичному інституті за спеціальністю 15.00.01 – “Технологія ліків та організація фармацевтичної справи” на тему: “Теоретичне обґрунтування і практичне застосування поверхнево-активних речовин у технології лікарських форм”.

Громадська діяльність:  Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація косметологів і аромологів».

Наукова школа:  Підготував 2 докторів та 10 кандидатів наук.

Автор та співавтор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 5 монографій, 3 підручників, 17 навчальних посібників, з яких 12 мають грифи МОН та МОЗ України, 34 методичних видань (у співавторстві), понад 250 статей у фахових виданнях.

Башура О.Г.- один з розробників стандартів вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра», «Освітньо-професійна програма підготовки магістра», галузевих стандартів вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста», «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Проф. Башура О. Г. входить до складу експертів з ліцензування та акредитації спеціальностей галузі знань «Фармація».

Статті у фахових іноземних наукових журналах.

 1. Обоснование состава геля комплексного действия для лечения ран во ІІ фазе раневого процесса /И.И. Баранова, А.С. Кран, А.Г. Башура// Фармация Казахстана. – 2014. – № 3. С. 37 – 40.
 2. Determination of the shelf-life and storage conditions of the gel for treatment of wounds in the II phase of the wound process /Kran O.S., Bashura O.G.// News of pharmacy. – 2014. – № 1 (77). Р. 17 – 20.
 3. А.Г.Башура Подготовка косметолога с высшим образованием в Украине /А.Г.Башура А.С.Кран, Л.С.Петровская, Т.В.Мартынюк, М.А.Алексеева, В.В.Россихин // Materialy «II Megdynarodni naukovo-practichni konferencij Naukova przestrzen Europy – 2013» Volume 29. Medycyna.:Przemysl. Nauka I studia –S 94-97. com/11_NPE_2013/
 4. А.Г.Башура, Образовательно-квалификационные особенности подготовки провизоров-косметологов в Украине / А.Г.Башура, А.С.Кран, Л.С.Петровская, Т.В.Мартынюк, М.А.Алексеева, В.В.Россихин // Materialy «II Megdynarodni naukovo-practichni konferencij Naukova przestrzen Europy – 2013» Volume Medycyna.:Przemysl. Nauka I studia –S- 89-93.

 Статті у фахових наукових журналах Украіни :

 • Кран О.С. Створення комбінованого гелю для лікування ран у другій фазі ранового процесу / О. С. Кран, О. Г Башура, І. І. Баранова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 4 (42). – С. 33 – 41. 
 • Бондаренко Л.О., Тихонов О.І., Башура О.Г. Сучасні тенденції створення косметичних препаратів для сухої шкіри з використанням продуктів бджільництва / Л.О. Бондаренко, О.І. Тихонов, О.Г. Башура // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 43-51.
 • Тихонов О.І., Башура О.Г., Азаренко Ю.М., Мартинюк Т.В. Сучасні аспекти розробки лікарського препарату гепатопротекторної дії на основі продуктів бджільництва // Апітерапія України: Матеріали V з’їзду апітерапевтів і апіконсультантів-бджолярів України з міжнародною участю спеціалістів в галузях медицини, фармації, апітерапії, бджільництва, косметології та харчової промисловості (15-16 жовтня 2015 р., м. Київ) / за ред. академіка УАН О.І. Тихонова – Х.: «Оригінал», 2015. – С. 41-46.
 • Башура А.Г., Никитина М.В. Использование меда и продуктов пчеловодства в условиях косметического кабинета // Апітерапія України: Матеріали V з’їзду апітерапевтів і апіконсультантів-бджолярів України з міжнародною участю спеціалістів в галузях медицини, фармації, апітерапії, бджільництва, косметології та харчової промисловості (15-16 жовтня 2015 р., м. Київ) / за ред. академіка УАН О.І. Тихонова – Х.: «Оригінал», 2015. – С. 302-307.
 • Кудрик Б.Т., Тихонов О.І., Башура О.Г. Вивчення вітчизняного фармацевтичного ринку імуномодулювальних лікарських засобів / Б.Т. Кудрик, О.І. Тихонов, О.Г. Башура // Фармацевтичний журнал. – Київ, 2015. – № 5. – С. 30-35
 • Ідентифікація та кількісне визначення глюкозаміну гідрохлориду в гелі для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу /О.С. Кран, А.Ю. Куліков, О.Г. Башура //Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 2. С. 91 – 94. 
 • Дослідження антимікробної активності гелю для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу / О.С. Кран, О.Г. Башура // Актуальні питання наукової і практичної косметології 2014: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (17-18 квітня 2014 року, м. Запоріжжя) – Вид-во ЗДМУ, 2014. – С. 33-34. 
 • Термогравіметричний аналіз гелю для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу / Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасному етапі: Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Луганськ, 27-28 березня 2014р.) – Український медичний альманах, 2014 – том 17. – С. 89-90. 
 • Кран О.С., Зупанець І.А., Башура О.Г. Вивчення біологічної дії гелю для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць випуск 5 (113)., Київ – Луганськ 2012 р. – С. 450 – 457.

Викладає дисципліни:

 • Апаратна косметологія
 • Історія косметології і аромології
 • Основи практичної косметології
 • Технологія лікарських косметичних засобів

Хобі – праця