Башура Олександр Геннадійович

IMG_9298Башура Олександр Геннадійович  доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного університету.

Адреса: м. Харків. вул. Валентинівська 4.

Телефон: (057)-67-87-75

Е- mail: akia2009@ukr.net

Науковий профіль: 

 

 

Закінчив  Харківський фармацевтичний інститут (1982). З 1982 р.- старший лаборант фармтехнологічної лабораторії  Харьківського науково-дослідного  інститут у ендокринології та хімії гормонів;  1982- 1984-служба у лавах Радянської армії,  1984  -старший лаборант кафедри заводської технології ліків; 1984 -87-аспірант кафедри заводської технології ліків; 1987-90-асистент кафедри заводської технології ліків;  1990 – старший викладач кафедри заводської технології ліків;  1991-92- молодший  науковий співробітник кафедри заводської технології ліків ;1992-93 – доцент кафедри заводської технології ліків,1993-96 –завідувач курсу технології косметичних засобів; 1996-98- професор кафедри заводської технології ліків, з 1998 року завідувач кафедри  косметології та аромології. У 2001-2003роках  -декан фармацевтичного факультету НФаУ.

         Кандидат фармацевтичних наук (1987). Кандидатську дисертацію захистив 30.06.87.р. у Спеціалізованій Раді при Харківському фармацевтичному інституті за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи на тему: «Разработка технологии и исследование пенного аэрозоля, содержащего препараты каштана конского, для лечения сосудистых заболеваний».

Доктор фармацевтичних наук ( 1992).  Докторську дисертацію захистив 16.09.92 р. у Спеціалізованій Раді при Харківському фармацевтичному інституті за спеціальністю 15.00.01 – “Технологія ліків та організація фармацевтичної справи” на тему: “Теоретичне обґрунтування і практичне застосування поверхнево-активних речовин у технології лікарських форм”.

Громадська діяльність:  Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація косметологів і аромологів».

Наукова школа:  Підготував 2 докторів та 10 кандидатів наук.

Автор та співавтор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 5 монографій, 3 підручників, 17 навчальних посібників, з яких 12 мають грифи МОН та МОЗ України, 34 методичних видань (у співавторстві), понад 250 статей у фахових виданнях.

Башура О.Г.- один з розробників стандартів вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра», «Освітньо-професійна програма підготовки магістра», галузевих стандартів вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста», «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Проф. Башура О. Г. входить до складу експертів з ліцензування та акредитації спеціальностей галузі знань «Фармація».

Статті у фахових іноземних наукових журналах.

  1. Обоснование состава геля комплексного действия для лечения ран во ІІ фазе раневого процесса /И.И. Баранова, А.С. Кран, А.Г. Башура// Фармация Казахстана. – 2014. – № 3. С. 37 – 40.
  2. Determination of the shelf-life and storage conditions of the gel for treatment of wounds in the II phase of the wound process /Kran O.S., Bashura O.G.// News of pharmacy. – 2014. – № 1 (77). Р. 17 – 20.
  3. А.Г.Башура Подготовка косметолога с высшим образованием в Украине /А.Г.Башура А.С.Кран, Л.С.Петровская, Т.В.Мартынюк, М.А.Алексеева, В.В.Россихин // Materialy «II Megdynarodni naukovo-practichni konferencij Naukova przestrzen Europy – 2013» Volume 29. Medycyna.:Przemysl. Nauka I studia –S 94-97. com/11_NPE_2013/
  4. А.Г.Башура, Образовательно-квалификационные особенности подготовки провизоров-косметологов в Украине / А.Г.Башура, А.С.Кран, Л.С.Петровская, Т.В.Мартынюк, М.А.Алексеева, В.В.Россихин // Materialy «II Megdynarodni naukovo-practichni konferencij Naukova przestrzen Europy – 2013» Volume Medycyna.:Przemysl. Nauka I studia –S- 89-93.

 Статті у фахових наукових журналах Украіни :

Викладає дисципліни:

  • Апаратна косметологія
  • Історія косметології і аромології
  • Основи практичної косметології
  • Технологія лікарських косметичних засобів