Баюрка Сергій Васильович

Сергій Васильович Баюрка – доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри лікарської та аналітичної токсикології НФаУ

Адреса: м. Харків 61170, вул. Валентинівська, 4

Тел. (0572) 679192

E-mail: toxchem@nuph.edu.ua

Науковий профіль: 

                         

 

Баюрка Сергій Васильович народився 19.06.1968 р. у с. Грушине Первомайського району Харківської області.

У 1985 р. закінчив середню школу №1 м. Первомайська і того ж року вступив до Харківського фармацевтичного інституту (сьогодні – Національний фармацевтичний університет). У 1992 р. з відзнакою закінчив Харківський фармацевтичний інститут, отримавши кваліфікацію провізора і продовжив свою професійну діяльність на кафедрі токсикологічної хімії на посаді старшого лаборанта (1992 р.), а потім, з цього ж року, асистентом кафедри токсикологічної хімії. З 01.12.1995 р. зарахований до аспірантури з відривом від виробництва за фахом 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» на кафедру токсикологічної хімії Національної фармацевтичної академії України. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження фенікаберану».

Науково-педагогічну діяльність продовжив асистентом кафедри токсикологічної хімії НФаУ (1998-2002 рр.), а потім доцентом (2002-2016 рр.).

У 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії».

З 2016 р. працює на посаді завідуючого кафедри лікарської та аналітичної токсикології НФаУ. Наукові дослідження Баюрки С.В. спрямовані на розробку методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин різних фармакологічних груп в об’єктах біологічного походження (біологічний матеріал та біологічні рідини), розробку підходів до виявлення отрут органічного походження за продуктами їх біотрансформації в умовах живого організму, розробка скринінгових підходів до виявлення лікарських речовин в екстрактах з біологічного матеріалу при загальному токсикологічному дослідженні. Автор понад 100 наукових праць, серед них: 3 патента, 12 навчально-методичних розробок, 8 навчальних посібників, 2 інформаційних листа, 51 стаття у фахових іноземних журналах та фахових наукових журналах України, матеріали конференцій та статті в «Фармацевтичній енциклопедії».

Наукова школа

Учні

Здійснюється керівництво кандидатською дисертацією за спеціальністю 15.00.02 за темою «Хіміко-токсикологічне дослідження атомоксетину», аспірант – Томаровська Людмила Юріївна.

Навчальні та методичні посібники

 1. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV-V курсов (специальность «Фармация») / И. А. Журавель, В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка, Е. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетесова // Х.: НФаУ, 2016. – 90 с.
 2. Основи токсикології: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 7.12020103 «Технологія фармацевтичних препаратів» / И. А. Журавель, В. С. Бондарь, С. И. Мерзлікін, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка, Е. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетесова // Х.: НФаУ, 2016. – 51 с.
 3. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією. Методичні рекомендації до лабораторних занять / В. С. Бондар, І. О. Журавель, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова // Харків: НФаУ, 2014. – 99 с.
 4. Методичні рекомендації до лабораторних занять з токсикологічної хімії. Модуль 1 / В. С. Бондар, І. О. Журавель, С. І. Мерзлікін, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова // Харків: НФаУ, 2014. – 104 с.
 5. 5.     Toxicological Chemistry. Laboratory workbook / S. A. Karpushina, I. A. Zhuravel, V. S. Bondar, S. V. Bayurka // Kharkiv: NphU, 2012. – 63 p.
 6. Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие для студ. выс. учеб. завед. // В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, Е. Г . Погосян, С. В. Баюрка [и др.] // Х: Изд-во НфаУ, 2009. – 120 с.
 7. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності «Клінічна фармація» денної форми навчання / В. С. Бондар, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина [та ін.] // X.: Вид-во НФаУ, 2008 – 76 с.
 8. Основи токсикології. Методичні рекомендації до практичних занять / В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во НФаУ, 2007. – 44 с.
 9. Токсикологічна хімія в схемах і таблицях: навчальний посібник / В. С. Бондар, С. А. Карпушина, О. Г . Погосян, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2005. – 124 с.
 10. Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій: Програма, контрольні завдання та метод. рекомендації. Навч. пос. для студ. заочн. форми навчання за спеціал. “Фармація” / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С.А. Карпушина, С. В. Ковальова, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2004. – 80 с.
 11. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV – V курсов по специальности «Фармация»: Учебное пособие / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Изд-во НфаУ; Золотые страницы, 2003 – 104 с.
 12. Методические рекомендации к лабораторным занятиям «Экспресс-анализ острых интоксикаций» / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 60 с.
 13. Конспект лекцій «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, В. І. Степаненко, С. А. Карпушина, , С. В. Баюрка [та ін.] / Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 128 с.
 14. Конспект лекцій «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» / В. С. Бондар, В. І. Степаненко, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, О. О. Погосян, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 106с.
 15. Конспект лекцій «Токсикологічна хімія» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 157 с.
 16. Токсикологическая химия. Методические рекомендации к ла-бораторным занятиям 4 и 5 курсов дневной формы обучения по специальности «Фармация» / В. С. Бондарь, Е. Г. Погосян, Е. А. Мамина, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Изд-во НФАУ, 2001. – 96 с.
 17. Програма з курсу «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // К., 2000. – 25 с.
 18. Методичні рекомендації з курсу «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Фармація» / В. В. Болотов, В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во, НФАУ, – 60 с.
 19. Методичні рекомендації для студентів та викладачів з курсу «Основи токсикології» / В. В. Болотов, Є. І. Стадніченко, В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Ковальова, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: УкрФА, 1999. – 50 с.
 20. Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з токсикологічної хімії / В. В. Болотов, В. С. Бондар, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во НФАУ, 1999. – 85с.

Наукова діяльність

Патент на корисну модель №107780 Україна, МПК G01N 33/493 (2006.01). Cпосіб виявлення деяких похідних тетрациклічних антидепресантів у біологічному матеріалі / Г. П. Петюнін, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, О. В. Чубенко – № u 2015 11789; заявл. 30. 11. 2015; опубл. 24. 06. 2016, Бюл. №12. – 3 с.

Патент на корисну модель №95171 Україна, МПК G01N 33/15(2006.01). Cпосіб виділення амітриптиліну та інших ліпофільних речовин з біологічного матеріалу / Г. П. Петюнін, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина – № u 2014 07572; заявл. 07.07.2014; опубл. 10.12,2014, Бюл. № 23. – 3 с.

Патент України № 63679 МПК: С О7 D 219/00, А 61 Р 31/10, А61К 31/473. 4-амінобензол-сульфонілоксамінат-9-метиламіноакридинію, який має протигрибкову активність / І. П. Банний, В. П. Черних, Л. Ф. Сілаєва, С. В. Баюрка – від 15.01.2004, Бюл. № 1.

Дисципліни, які викладає доктор наук

Баюрка С.В. викладає дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія» та «Токсикологічна хімія» для студентів 4 та 5 курсів спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання, дисципліни за вибором «Фармацевтичні аспекти алкоголізму, наркоманії та токсикоманії» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Фармація», дисципліни «Токсикологічна безпека лікарських засобів» для магістрів спеціальності «Фармація», дисципліни «Токсикологія» для студентів заочного відділення іноземного факультету спеціальності «Фармація», дисципліни «Основи токсикології» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів».

image_pdfimage_print