Баюрка Сергій Васильович

Сергій Васильович Баюрка – завідувач кафедри лікарської та аналітичної токсикології НФаУ, доктор фармацевтичних наук, доцент

Адреса: м. Харків 61170, вул. Валентинівська, 4

Тел. (0572) 679192

E-mail: toxchem@nuph.edu.ua

Науковий профіль: 

   

 

Баюрка Сергій Васильович народився 19.06.1968 р. у с. Грушине Первомайського району Харківської області.

У 1985 р. закінчив середню школу №1 м. Первомайська і того ж року вступив до Харківського фармацевтичного інституту (сьогодні – Національний фармацевтичний університет). У 1992 р. з відзнакою закінчив Харківський фармацевтичний інститут, отримавши кваліфікацію провізора і продовжив свою професійну діяльність на кафедрі токсикологічної хімії на посаді старшого лаборанта (1992 р.), а потім, з цього ж року, асистентом кафедри токсикологічної хімії. З 01.12.1995 р. зарахований до аспірантури з відривом від виробництва за фахом 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» на кафедру токсикологічної хімії Національної фармацевтичної академії України. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження фенікаберану».

Науково-педагогічну діяльність продовжив асистентом кафедри токсикологічної хімії НФаУ (1998-2002 рр.), а потім доцентом (2002-2016 рр.).

У 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії».

З 2016 р. працює на посаді завідуючого кафедри лікарської та аналітичної токсикології НФаУ. Наукові дослідження Баюрки С.В. спрямовані на розробку методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин різних фармакологічних груп в об’єктах біологічного походження (біологічний матеріал та біологічні рідини), розробку підходів до виявлення отрут органічного походження за продуктами їх біотрансформації в умовах живого організму, розробка скринінгових підходів до виявлення лікарських речовин в екстрактах з біологічного матеріалу при загальному токсикологічному дослідженні. Автор понад 100 наукових праць, серед них: 3 патента, 12 навчально-методичних розробок, 8 навчальних посібників, 2 інформаційних листа, 51 стаття у фахових іноземних журналах та фахових наукових журналах України, матеріали конференцій та статті в «Фармацевтичній енциклопедії».

Наукова школа

Учні

Здійснюється керівництво кандидатською дисертацією за спеціальністю 15.00.02 за темою «Хіміко-токсикологічне дослідження атомоксетину», аспірант – Томаровська Людмила Юріївна.

Навчальні та методичні посібники

 1. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV-V курсов (специальность «Фармация») / И. А. Журавель, В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка, Е. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетесова // Х.: НФаУ, 2016. – 90 с.
 2. Основи токсикології: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 7.12020103 «Технологія фармацевтичних препаратів» / И. А. Журавель, В. С. Бондарь, С. И. Мерзлікін, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка, Е. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетесова // Х.: НФаУ, 2016. – 51 с.
 3. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією. Методичні рекомендації до лабораторних занять / В. С. Бондар, І. О. Журавель, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова // Харків: НФаУ, 2014. – 99 с.
 4. Методичні рекомендації до лабораторних занять з токсикологічної хімії. Модуль 1 / В. С. Бондар, І. О. Журавель, С. І. Мерзлікін, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова // Харків: НФаУ, 2014. – 104 с.
 5. 5.     Toxicological Chemistry. Laboratory workbook / S. A. Karpushina, I. A. Zhuravel, V. S. Bondar, S. V. Bayurka // Kharkiv: NphU, 2012. – 63 p.
 6. Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие для студ. выс. учеб. завед. // В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, Е. Г . Погосян, С. В. Баюрка [и др.] // Х: Изд-во НфаУ, 2009. – 120 с.
 7. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності «Клінічна фармація» денної форми навчання / В. С. Бондар, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина [та ін.] // X.: Вид-во НФаУ, 2008 – 76 с.
 8. Основи токсикології. Методичні рекомендації до практичних занять / В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во НФаУ, 2007. – 44 с.
 9. Токсикологічна хімія в схемах і таблицях: навчальний посібник / В. С. Бондар, С. А. Карпушина, О. Г . Погосян, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2005. – 124 с.
 10. Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій: Програма, контрольні завдання та метод. рекомендації. Навч. пос. для студ. заочн. форми навчання за спеціал. “Фармація” / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С.А. Карпушина, С. В. Ковальова, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2004. – 80 с.
 11. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV – V курсов по специальности «Фармация»: Учебное пособие / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Изд-во НфаУ; Золотые страницы, 2003 – 104 с.
 12. Методические рекомендации к лабораторным занятиям «Экспресс-анализ острых интоксикаций» / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 60 с.
 13. Конспект лекцій «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, В. І. Степаненко, С. А. Карпушина, , С. В. Баюрка [та ін.] / Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 128 с.
 14. Конспект лекцій «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» / В. С. Бондар, В. І. Степаненко, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, О. О. Погосян, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 106с.
 15. Конспект лекцій «Токсикологічна хімія» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 157 с.
 16. Токсикологическая химия. Методические рекомендации к ла-бораторным занятиям 4 и 5 курсов дневной формы обучения по специальности «Фармация» / В. С. Бондарь, Е. Г. Погосян, Е. А. Мамина, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Изд-во НФАУ, 2001. – 96 с.
 17. Програма з курсу «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // К., 2000. – 25 с.
 18. Методичні рекомендації з курсу «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Фармація» / В. В. Болотов, В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во, НФАУ, – 60 с.
 19. Методичні рекомендації для студентів та викладачів з курсу «Основи токсикології» / В. В. Болотов, Є. І. Стадніченко, В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Ковальова, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: УкрФА, 1999. – 50 с.
 20. Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з токсикологічної хімії / В. В. Болотов, В. С. Бондар, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во НФАУ, 1999. – 85с.

Наукова діяльність

Патент на корисну модель №107780 Україна, МПК G01N 33/493 (2006.01). Cпосіб виявлення деяких похідних тетрациклічних антидепресантів у біологічному матеріалі / Г. П. Петюнін, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, О. В. Чубенко – № u 2015 11789; заявл. 30. 11. 2015; опубл. 24. 06. 2016, Бюл. №12. – 3 с.

Патент на корисну модель №95171 Україна, МПК G01N 33/15(2006.01). Cпосіб виділення амітриптиліну та інших ліпофільних речовин з біологічного матеріалу / Г. П. Петюнін, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина – № u 2014 07572; заявл. 07.07.2014; опубл. 10.12,2014, Бюл. № 23. – 3 с.

Патент України № 63679 МПК: С О7 D 219/00, А 61 Р 31/10, А61К 31/473. 4-амінобензол-сульфонілоксамінат-9-метиламіноакридинію, який має протигрибкову активність / І. П. Банний, В. П. Черних, Л. Ф. Сілаєва, С. В. Баюрка – від 15.01.2004, Бюл. № 1.

Статті у фахових іноземних журналах

 1. Баюрка, С. В. Химико-токсикологический анализ сертралина в биологическом материале / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. П. Мороз // Фармация. – 2015. – № 2. – С. 7–9.
 2. Баюрка, С. В. Химико-токсикологический анализ циталопрама в биологическом материале / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, М. Н. Ивашура // Фармация. – 2014. – № 4. – С. 3–5.
 3. Baiurka, S. Detection and determination of Venlafaxine in liver tissue by Colour Tests, TLC, UV-spectroscopy, HPLC with multi-wave detection / Baiurka, S. Karpushina // J. Chem. Pharm. Res. – 2013. – 5 (12). – P. 1110–1120. (Scopus)
 4. Баюрка, С. В. Разработка метода изолирования сульпирида из биологического материала / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Фармация Казахстана. – 2013. – № 11 (150). – С. 38–41.
 5. Баюрка, С. В. Химико-токсикологический анализ эсциталопрама в биологических жидкостях / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Фармация Казахстана. – 2013. – № 4. – С. 31–33.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь мілнаципраном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. П. Мороз // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 4. – С. 62–65.
 2. Аналіз венлафаксина в крові методами тонкошарової хроматографії та УФ-спектрофотометрії / С.В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. М. Полуян, Т. О. Томаровська // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 6 (41). – С. 40–44.
 3. Розробка УФ-спектрофотометричного та екстракційно-спектрофотометричного методів кількісного визначення венлафаксину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, Л. Ю. Томаровська // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 5 (30). – С. 56–61.
 4. Розробка умов аналітичної діагностики отруєнь пароксетином / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, В. П. Мороз, І. А. Сокуренко // Клінічна фармація. – 2013. – Т. 17, № 3. – С. 58–61.
 5. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення есциталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина, М. М. Івашура // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 79–85.
 6. Баюрка, С.В. Розробка методу ізолювання пароксетину з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С. В. Баюрка, Л. І. Рибалка // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5–6 (22–23). – С. 118–122.
 7. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь сульпіридом / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 4. – С. 39–42.
 8. Баюрка, С.В. Ізолювання сульпіриду з біологічного матеріалу ацетонітрилом та ацетоном / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72). – С. 51–53.
 9. Баюрка, С. В. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення сульпіриду, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – С. 36–39.
 10. Аналітична діагностика гострих отруєнь сульпіридом / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, О. Г. Погосян // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 3. – С. 55–58.
 11. Баюрка, С.В. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення міансерину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2012. – № 2 (70). – С. 52–56.
 12. Діагностика смертельних отруєнь сульпіридом за результатами токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, Г. І. Северіна // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 27–30.
 13. Баюрка, С. В. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення пароксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В. Баюрка, С. А. Карпушина, А. М. Семенов // Український біофармацевтичний журнал // – 2012. – № 1–2 (18–19). – С. 104–108.
 14. Баюрка, С. В. Діагностика смертельних отруєнь міансерином за результатами токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 66–70.
 15. Баюрка, С.В. Використання хлороформу як екстрагента для ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 61–64.
 16. Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою ацетону / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, В. В. Болотов, С.А. Карпушина // Збірник наукових праць Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів: 2011. – Вип. 9. – С. 30–34.
 17. Баюрка, С.В. Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2011. – № 4 (68). – С. 53–56.
 18. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика отруєнь флувоксаміном / С.В. Баюрка, С. А. Карпушина, Т. О. Томаровська // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, №  – С. 28–32.
 19. Баюрка, С. В. Аналітична діагностика смертельних отруєнь флувоксаміном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 3. – С. 31 –34.
 20. Баюрка, С.В. Ізолювання циталопраму з біологічного матеріалу підкисленою водою та підкисленим етанолом / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2011. – № 3 (67). – С. 46–49.
 21. Баюрка, С. В. Діагностика отруєнь циталопрамом за результатами хіміко-токсикологічних досліджень/ С. В. Баюрка // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 13–16.
 22. Баюрка, С. В. Розробка методів кількісного визначення флувоксаміну / С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2011. – № 2 (66). – С. 45 – 47.
 23. Баюрка, С.В. Ізолювання циталопраму з біологічних рідин / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. – № 1 (12). – С. 54–59.
 24. Баюрка, С. В. Діагностика смертельних отруєнь флувоксаміном за результатами хіміко-токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 17–20.
 25. Баюрка, С. В. Діагностика отруєнь тразодоном за результатами судово-токсикологічного дослідження біологічного матеріалу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, № 4. – С. 19–22.
 26. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення циталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С.В. Баюрка, В. С. Бондар, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2010. – № 4 (64). – С. 33–37.
 27. Баюрка, С.В. Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 2 (7). – С. 66–69.
 28. Розробка методів ідентифікації флувоксаміну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, В. П. Мороз // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 4. – С. 60–63.
 29. Баюрка, С.В. Використання хіміко-токсикологічних досліджень в діагностиці смертельних отруєнь піразидолом / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, №  – С. 26–29.
 30. Баюрка, С.В. Ізолювання тразодону з біологічного матеріалу ацетоном та підкисленим ацетонітрилом / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 35–37.
 31. Баюрка, С.В. Ізолювання деяких антидепрессантів з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2010. – № 2 (62). – С. 53–56.
 32. Баюрка, С.В. Хіміко-токсикологічне дослідження біологічних рідин у лабораторній діагностиці отруєнь тразодоном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, №  – С. 8–11.
 33. Баюрка, С.В. Ізолювання піразидолу з біологічного матеріалу амфіпротонними розчинниками / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко // Вісник фармації. – 2010. – № 1 (61). – С. 32–35.
 34. Розробка умов ізолювання флуоксетину з крові / С.В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Вісник фармації. – 2009. – № 4 (60). – С. 20–22.
 35. Баюрка, С. В. Діагностика гострих отруєнь піразидолом за результатами токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13, № 4. – С. 45–48.
 36. Баюрка, С.В. Ізолювання флуоксетину з біологічного матеріалу підкисленою водою та підкисленим етанолом / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 2009. – № 3 (59). – С. 23–26.
 37. Діагностика смертельних отруєнь амітриптиліном за результатами судово-токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар, В. І. Степаненко // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13, № 2. – С. 30–33.
 38. Баюрка, С.В. Ізолювання амітриптиліну з біологічного матеріалу амфіфільними розчинниками / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Вісник фармації. – 2009. – № 1 (57). – С. 19–22.
 39. Баюрка, С. В. Токсикологічна діагностика смертельних отруєнь флуоксетином / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13, № 1. – С. 23–26.
 40. Лабораторно-токсикологічна діагностика гострих отруєнь амітриптиліном / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар, В. І. Степаненко // Клінічна фармація. – 2008. – Т. 12, № 3. – С. 25–28.
 41. Хемілюмінесцентне визначення гідразинових похідних фталазину за реакцією з нітратом 9-ціано-10-метилакридинію / М. Є. Блажеєвський, П. Л. Миронюк, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко // Вісник фармації. – 2008. – № 3 (55). – С. 13–16.
 42. Кількісне визначення декаметоксину у лікарських формах ензимно-кінетичним методом / М. Є. Блажеєвський, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка // Вісник фармації. – 2007. – № 4 (52). – С. 13–15.
 43. Блажеєвський, М. Є. Потенціометричне визначення ізоніазиду / М. Є. Блажеєвський, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка // Фармац журн. – 2006. – № 4. – С. 63–66.
 44. Разработка условий изолирования амитриптилина из биологического материала хлороформом / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондарь // Український вісник психоневрології. Додаток. – 2006. – Т. 14, Вип. 2 (47). – С. 108–111.
 45. Екстракційно-фотометричне визначення галідору / В. В. Болотов, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар, О. О. Маміна // Вісник фармації. – 2001. – № 4. – С. 30–33.
 46. Разработка методов обнаружения кавинтона, пригодных для целей химико-токсикологического анализа / С. А. Карпушина, В. С. Бондарь, С. В. Баюрка // Вісник проблем біології і медицини. – 1998. – № 21 – С. 127–130.
 47. Використання екстракційної фотометрії в скринінгу лікарських препаратів основного характеру / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, О. О. Маміна, С. А. Карпушина // Вісник фармації. – 1997. – № 2. – С. 71–73.
 48. Баюрка, С. В. Хіміко-токсикологічна діагностика гострих отруєнь фенікабераном / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. – 1997. – № 1. – С. 100–103.
 49. Баюрка, С. В. Використання хроматографії в тонкому шарі сорбенту та кольорових реакцій для виявлення фенікаберану / С. В. Баюрка, В. В. Болотов // Фармац. журн. – 1997. – № 3. – С. 44–47.
 50. Баюрка, С. В. Екстракція фенікаберану органічними розчинниками з водних розчинів при різних значеннях рН / С. В. Баюрка, В. В. Болотов // Фармац. журн. – 1997. – № 1. С. 135–136.
 51. Баюрка, С. В. Екстракційно-фотометричне визначення фенікаберану / С. В. Баюрка, В. В. Болотов // Вісник фармації. – 1996. – № 3 – 4. – С. 35–36.

Дисципліни, які викладає доктор наук

Баюрка С.В. викладає дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія» та «Токсикологічна хімія» для студентів 4 та 5 курсів спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання, дисципліни за вибором «Фармацевтичні аспекти алкоголізму, наркоманії та токсикоманії» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Фармація», дисципліни «Токсикологічна безпека лікарських засобів» для магістрів спеціальності «Фармація», дисципліни «Токсикологія» для студентів заочного відділення іноземного факультету спеціальності «Фармація», дисципліни «Основи токсикології» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів».

Хобі: хокей, бокс, класична музика, художня література.