Бази практики

Базою практики (БП) є установа, підприємство, організація різної форми власності та підпорядкованості, що призначена для проведення практики студентів, при цьому повинна забезпечувати виконання програми практики для відповідного освітньо кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр. Практика проводиться на підставі договорів на проведення практики, тривалість яких може визначатись як на період конкретного виду практики, так і на більш тривалий термін (до 3 х років). У залежності від обраної спеціальності БП є аптечні підприємства різних форм власності, обласні державні фармацевтичні інспекції та контрольно-аналітичні кабінети, зональні дослідні станції, ботанічні сади, хіміко-фармацевтичні підприємства, косметичні салони та кабінети, парфумерно-косметичні підприємства, лікувальні заклади, клініко-діагностичні центри, клінічні лабораторії, комп’ютерні центри, фінансові служби підприємств. БП в особі керівника фармацевтичного підприємства приймає студентів на практику згідно з календарним планом проходження практики; створює необхідні умови для виконання студентами програми практики; надає студентам і керівникам практики від кафедри можливість користуватись виробничими приміщеннями у межах програми практики, а також нормативною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. На визначений календарним планом термін практики призначається наказом керівник практики, який забезпечує безпосереднє керівництво практикою студентів на робочих місцях; забезпечує необхідні умови на кожному робочому місці для оволодіння студентами навичками, уміннями, знаннями у відповідності з програмою практики; організує роботу на робочих місцях; контролює дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, виконання програм практики; веде облік присутності студентів на робочих місцях під час практики; дає письмові характеристики виробничої діяльності кожного студента під час проходження практики; несе відповідальність разом з керівником від кафедри за організацію, якість і результати практики