Березнякова Алла Іллівна

Березнякова Алла Іллівна, професор кафедри патологічної фізіології, доктор медичних наук, Заслужений професор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, чл.-кор. АНТК України

Адреса: Харків, вул. Куликівська, 12, НФаУ, кафедра патологічної фізіології

E-mail: patology@nuph.edu.ua 

Тел. каф.:706-30-66

Науковий профіль:

 

Народилася 22 січня 1938 р. в м. Наманган Узбецької РСР.

В 1961 р. з відзнакою закінчила Харківський медичний інститут. З 1971 р. – аспірант, 1973-1976 рр. – асистент кафедри очних хвороб ХМІ, лікар-офтальмолог вищої категорії. В Національному фармацевтичному університеті працює з 1976 року: 1976-1977 рр. – асистент, 1978-1981 р. – доцент кафедри фармакології ХФІ, з 1982 р. – зав. курсом патології, з 1983 р. – завідувач кафедри патологічної фізіології, яка була першою кафедрою патологічної фізіології в системі фармацевтичної освіти на території СРСР. Пропрацювавши на цій посаді до 2009 року, Алла Іллівна передала завідування своїй учениці – д.мед.н., професору Кононенко Н.М.

З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри патологічної фізіології НФаУ.

В 1973 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Супрахориоидальные инъекции кортикостероидов в комплексной терапии тяжелых форм увеитов» (науковий керівник – д.мед.н., професор Пеньков М. А.).

Докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Фармакологическое изучение нестероидных противовоспалительных средств в зависимости от органной локализации воспаления» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий консультант – д.мед.н., професор Комендантова М. В.) успішно захистила в 1984 р. в Москві.

Основний напрям наукової діяльності: патогенетична корекція запалень різної локалізації.

За період наукової діяльності під керівництвом А.І. Березнякової виконано 11 докторських та 35 кандидатських дисертацій. На теперішній час виконується 1 кандидатська дисертація та 1 докторська.

Має понад 300 наукових праць, 55 патентів України та Росії, 35 навчально-методичних видань. Є автором та співавтором 5 підручників (4 – з грифом МОН України), 3 посібників для практичних занять по патологічній фізіології з грифом МОН України, публікується в вітчизняних та зарубіжних виданнях. Викладає предмет «Патологічна фізіологія» на всіх факультетах університету.

Березянковій А.І. були присвоєні почесні звання: «Заслужений діяч науки і техніки України» (1993), нагороджена значком та медаллю «Винахідник СРСР», Ветеран праці. В 1992 р. Алла Іллівна була обрана чл.-кор.АНТК України, з 2005 р. – Заслуженим професором НФаУ.

За період наукової діяльності Алла Іллівна була членом Президіуму Обласної товариства фармакологів, РПК «Фармакологія» та «Фармація», Фармакологічного комітету МОЗ України, зам. голови патентно-ліцензійної служби УкрФА. Є членом товариства фармакологів України, заслуженим членом Правління товариства патофізіологів України, член експертної комісії НФаУ.

Нагороджена Почесними грамотами Президіуму ЦК КПСС, Ради Міністрів СРСР, ВЦСПС та ЦК ВЛКСМ, Обласної Ради медичних профсоюзів, Районного та Обласного Комітетів ЦК ВЛКСМ, ХФІ, УкрФА, НФаУ. В 2010 році Березнякова А. І. стала дипломантом XIIобласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Вчений».

Хобі: подорожування, квітникарство.