Березнякова Марина Євгеніївна

Березнякова Марина Євгеніївна – доктор медичних наук, професор.

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Адреса: м.Харків, вул. Кулікивська,12
Тел.: 706-30-66

 

Автобіографія. Народилася в м. Харкові 1961 р. у сім’ї учених. Батько, Локтєв Євгеній Костянтинович – кандидат медичних наук, лікар-хірург. Мати, Локтєва Людмила Василівна – кандидат медичних наук, лікар-педіатр.

У 1984 р. закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут за фахом «Педіатрія», кваліфікація – лікар-педіатр. У 1984-1986 рр. проходила підготовку в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекцій в ХМАПО. З 1986 працювала лікарем-інфекціоністом в дитячій інфекційній лікарні № 8 м. Харкова. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію за фахом «Фармакологія». З 2002 р. – доцент кафедри патологічної фізіології, в цьому ж році проходила заочну докторантуру на кафедрі патологічної фізіології Харківського державного медичного університету. З 2004 р. – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики. У 2005 р. захистила докторську дисертацію за фахом «Патологічна фізіологія», в тому ж році отримала вчене звання доцента. З 2006 р. і по теперішній час – професор кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Наукова школа.

Готує 2 кандидати медичних наук, має більше 100 наукових публікацій, 2 авторських свідоцтва, 3 патенти України.

Видавнича діяльність.

  • Клиническая лабораторная диагностика: Курс лекций для студентов фарм. и мед. вузов. / О.И. Залюбовская, О.Н. Литвинова, И.В. Киреев, В.В. Зленко, Л.В. Карабут – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 256 с. Клінічна лабораторна діагностика. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.І. Залюбовська, О.М. Литвинова, М.Є. Березнякова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2008. – 200с.; Основы патологической анатомии: Учеб. пособ. к лабор. занят. для студ. высш. фармац. учеб. завед и фармац. ф-тов высш. мед. учеб. завед. III-IV уров. аккред. / Залюбовская О.И., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 232 с.
  • Оцінка лабораторних досліджень у неврології. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Савіна М.В., Литвинова О.М. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 120 с.
  • Вплив лікарських засобів на лабораторні показники Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Зленко В.В., Березнякова М.Є. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 96 с. (подано на одержано грифу МОН України)
  • Clinical laboratory diagnosis Залюбовська О.І., Зленко В.В., Березнякова М.Є. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 100 с. (подано на одержано грифу МОН України)

Викладання дисциплін: Клінічна лабораторна діагностика, Лабораторна і функціональна діагностика, Лабораторна діагностика, Педіатрія, Цитологічна діагностика.

Хобі: класична музика, спортивна гімнастика, подорожування.