Березнякова Наталя Леонідівна

As.prof. Berezniakova_photo

Березнякова Наталя Леонідівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри медичної хімії

Адреса:  Харків 61170, вул. Валентинівська 4

Тел. (0572) 67-92-04

E-mail: natalibereznyakova@gmail.com

 

Автобіографія

Березнякова Наталя Леонідівна народилась 04.09.1972 р. у місті Саки, Крим. У 1989 році закінчила середню школу №1 м. Саки, а в 1993 р. закінчила з відзнакою Ялтинське медичне училище (відділення фармації). У 1993 р. вступила в Українську фармацевтичну академію (сьогодні – Національний фармацевтичний університет). У 1998 році закінчила Українську фармацевтичну академію, отримала кваліфікацію провізора. У 1999 р. закінчила магістратуру, отримала кваліфікацію магістра фармації і продовжила свою професійну діяльність в технікумі НФаУ (сьогодні – коледж НФаУ) на посаді викладача (1999-2003). У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію. Науково-педагогічну діяльність розпочала асистентом кафедри фармацевтичної хімії (2003-2004 рр.) та продовжила на кафедрі медичної хімії доцентом (з 2004р. – по теперішній час.).У 2013 р. захистила докторську дисертацію за темою «Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості похідних 2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх структурних аналогів» за спеціальністю 15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Наукові напрямки досліджень Березнякової Н.Л. – цілеспрямований пошук БАР серед похідних 2‑оксо-4‑гід-роксихінолінів.

Автор та співавтор понад 80 наукових робіт, серед них: 8 патентів на способи отримання БАР протизапальної, діуретичної, протимікробної, противірусної дії, 7 методичних розробок, навчальний посібник, 35 статей, матеріалів конференцій  та статей в  «Фармацевтичній енциклопедії».

Нагороджена двома почесними грамотами МОН України:

  • за розв’язання прикладних досліджень, піднесення іміджу Університету та активну громадську позицію (2013 р.);
  • за науково-дослідну роботу, значний особистий внесок у синтез нових органічних, біологічно активних сполук та розвиток наукових ідей видатного вченого Павла Олексійовича Петюніна (2014 р).

Громадська діяльність: Березнякова Н.Л. є членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.02

Методичні рекомендації

  1. Навчальний посібник “Медична хімія” з грифом МОН (Медична хімія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, Л. О. Перехода, та ін.; за заг. ред. І.С. Гриценка. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. — 552с.
  2. Медична хімія. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності “Клінічна фармація” / Л.О. Перехода, І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц, Н.Л. Березнякова, С.Г. Таран, І.М. Подольський, А.І. Федосов, Л.О. Гріневич – Х.: НФаУ, 2017. – 124 с.
  3. Виробнича практика з медичної  хімії. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету. Гриценко І.С.,Таран С.Г., Перехода Л.А.  Х.: Вид-во НФАУ. 2013. -18 c.
  4. Медична хімія. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 140 с.
  5. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з медичної хімії: Метод. рек. для студ. ступеневої форми навчання спеціальності «Клінічна фармація» / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, Л.О. Перехода, Н.Л. Березнякова та ін.– Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 35 с.
  6. Медична хімія. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Клінічна фармація” (6-9 семестри). Гриценко І.С., Таран С.Г., Перехода Л.А.  Х.: Вид-во НФАУ. 2011. -169 c.

Дисципліни, які викладає доктор наук: Березнякова Н.Л. викладає дисципліни «Медична хімія», «Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків» для студентів  спеціальності «Клінічна фармація» 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання, дисципліну «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів» для магістрів спеціальності «Клінічна фармація», дисципліни «Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для вітчизняних та іноземних студентів 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація».

image_pdfimage_print