Безуглий Петро Овксентійович

profesor Bezugly_fotoПетро Овксентійович Безуглий — доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська,4.

Тел.: (0572) 67-91-97, 67-91-85

E-mail: farmchem@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Автобіографія. Безуглий Петро Овксентійович народився 13.09.1939 р. (м. Тетіїв, Київської обл.). Закінчив Житомирське фармацевтичне училище (1958); Харківський фармацевтичний інститут (1966). Працював: фармацевт, в/ч 36368 (1958–1961), асистент кафедри неорганічної хімії (1969–1971), доцент (1971–1976), старший науковий співробітник (1980–1981), професор (1982–1985), завідувач кафедри фармацевтичної хімії (1985–2009), професор цієї ж кафедри (з 2010). Одночасно за сумісництвом — заступник декана (1972–1976), декан (1974–1976), проректор (1982–1993) з навчальної та виховної роботи, проректор (1995–2000) з навчальної роботи та міжнародних зв’язків НФаУ.

Напрями наукових досліджень: розроблення препаративних методів цілеспрямованого синтезу БАР серед похідних індолінонів, дикарбонових кислот та хінолінів. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Аміноалкілування бензолактамів» (1969) та докторську дисертацію за темою «Синтез, реакційна здатність і біологічні властивості похідних гетериламідів дикарбонових кислот» (1981).

Автор близько 350 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 23 патенти та 117 авторських свідоцтв, підручник, 4 навчальні посібники.

Заслужений діяч науки і техніки України (1983), Орден «Знак Пошани» (1981), Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2006), низка почесних грамот.

Наукова школа. Підготував: 3 докторів наук та 17 кандидатів наук.

Учні

Докторські дисертації

 1. Георгіянц Вікторія Акопівна (2004) «Цілеспрямований синтез проти судомних засобів в ряду арил(алкіл)амідів малонової кислоти»
 2. Українець Ігор Васильович (1992) «Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості похідних алкіл(арил)амідів малонової кислоти»
 3. Тріскач Володимир Йосипович (1992) «Синтез и исследование биологически активных производных (арил) гетериламидов щавелевой и малоновой кислот»

Кандидатські дисертації

 1. Скаїф Нікола (2005) «Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості 1-R-4-аміно-2-оксохінолін-3-карбонових кислот»
 2. Крючкова Тетяна Миколаївна (2003) «Вивчення природних антрахінонів та їх синтетичних аналогів»
 3. Перехода Ліна Олексіївна (2003) «Синтез та дослідження амідів 1,1,3-пропантрикарбонових та 1,1,3,3-пропантетракарбонових кислот»
 4. Рахімова Марина Вікторівна (1998) «Синтез та вивчення фармакологічної активності похідних діарил(діалкіл) амідів малонових кислот»
 5. Сич Ірина Анатоліївна (1998) «Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості похідних аміномалонових кислот»
 6. Ранхель Санчес Єрнесто (1994) «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність похідних антрахінонмалонамінових кислот»
 7. Бевз Наталія Юріївна (1993) «4-Карбоксифениламиды малоновой кислоты и их биологическая активность»
 8. Слободзян Сергій Володимирович (1992) «Синтез и поиск биологически активных веществ в ряду циклических производных 2-карбоксималонаниловой кислоты»
 9. Агзамов Шухрат Суннатович (1991) «Синтез, свойства и биологическая активность арилгидразидов карбоновых и сульфокислот»
 10. Грудько Володимир Олексійович (1990) «Синтез, физико-химические свойства и биологическая активность производных 6-R-бензтиазолил-2-амидов малоновой кислоты»
 11. Георгіянц Вікторія Акопівна (1990) «Поиск новых противосудорожных средств в ряду производных малоновой кислоты»
 12. Хаммуд Мохамед Али (1990) «Синтез и исследование новых биологически активных соединений в ряду арилгидразонов сахаров и арилгидразонов полиоксикарбоновых кислот»
 13. Гарна Наталія Василівна (1988) «Синтез и исследование биологически активных производных тиазолил-2-амидов малоновой кислоты»
 14. Українець Ігор Васильович (1988) «Синтез и исследование новых биологически активных производных 2-карбоксифениламида малоновой кислоты»
 15. Штефан Любов Михайлівна (1986) «Поиск биологически активных веществ среди природных и синтетических производных антрахинона-9,10»
 16. Таран Світлана Григоріївна (1985) «Синтез, строение и биологическая активность в ряду ацильных производных арилгидразинов»
 17. Тріскач Володимир Йосипович (1981) «Синтез и исследование биологически активных 2-тиазолиламидов карбоновых кислот»

Видавнича діяльність

Підручники. Співавтор 1 підручника (2 видання):

Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. ; вид. 2-ге, випр., доопр. / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грузько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. проф.. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2011. – 560 с. (гриф МОН).

Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. І фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грузько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2008. – 560 с. (гриф МОН)

Навчальні посібники. Співавтор 9 навчальних посібників, у т.ч. англійською мовою.

 1. Pharmaceutical bromatology. Lectures for English-speaking students : the manual for students of higher schools / V. A. Georgiyants, P. O. Bezugly, G. O. Burian et al. ; edited by V. A. Georgiyants. – Kharkiv : NUPh : Golden pages, 2015. – 368 p.
 2. Збірник тестів з фармацевтичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін. – 2-ге вид, стереотип. – Харків : НФаУ, 2015. – 304 с.
 3. Фармацевтическая броматология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Георгиянц, П. А. Безуглый и др.; под общ. ред. проф. В. А. Георгиянц – Х. : НФаУ, 2014. – 376 с.
 4. Фармацевтичний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко та ін.; за заг. ред. В. А. Георгіянц. – Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
 5. Pharmaceutical chemistry. Lectures for English-speaking students: the study guide for students of higher schools / V.A. Georgiyants, P.O. Bezugly, G.O. Burian, A.I. Abu Sharkh, K.A. Taran ; edited by V.A. Georgiyants, P.O. Bezugly. – Kharkiv: NUPh ; Original, 2013. – 576 p.
 6. Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акред. / В. А. Георгіянц, П. О. Безуглий, Л. О. Петрушова та ін. ; за заг. ред. проф. В. А. Георгіянц. – Х. : НФаУ, 2013. – 240 с.
 7. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грудько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2006. – 552 с. (гриф МОН)
 8. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий, І. В. Українець, С. Г. Таран та ін. Ред П. О.Безуглого. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – 448 с.
 9. Фармацевтичний аналіз: Навчальний посібник для студ. вищ. фармац. навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / П. О. Безуглий, В. О. Грудько, С. Г. Леонова та ін.; За ред. П. О. Безуглого. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. – 240 с.

Методичні рекомендації. Є співавтором навчальних програм, методичних рекомендацій, тестових завдань для контролю знань, текстів лекцій з фармацевтичної хімії, статей до «Фармацевтичної енциклопедії».

 1. Pharmaceutical chemistry. Part II. Medicinal substances of aliphatic and aromatic structure. Lectures for 3rd-4th year English-speaking students / P. O. Bezugly, Amjad I. M. Abu Sharkh, G. O. Buryan, V. A. Georgiyants – Kharkiv, 2004. – 168 p.
 2. Pharmaceutical chemistry. Lectures for English-speaking students: the study guide for students of higher schools / V. A. Georgiyants, P. O. Bezugly, G. O. Burian, A. I. Abu Sharkh, K. A. Taran ; edited by V. A. Georgiyants, P. O. Bezugly. – Kharkiv: NUPh ; Original, 2013. – 576 p.
 3. Контроль якості харчових продуктів та харчових добавок: метод. рекомендації зі спеціалізації для студ. фарм. факультетів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / П. О. Безуглий, Л. М. Алексєєва, В. Д. Яременко та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – 52 с.
 4. Фармацевтична хімія. Методичні рекомендації для студентів III-IV курсів фармацевтичного факультету / П. О. Безуглий, В. О. Грудько, С. Г. Таран та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – 136 с.
 5. Медична хімія: метод. реком. для студ. III-V курсів спец. “Клінічна фармація” / П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – 136 с.
 6. Фармацевтический анализ лекарственных средств: Метод. реком. для специализации «Контроль качества лекарственных средств для студ. V курса / П. А. Безуглый, С. Г. Таран, С. Г. Леонова и др. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – 56 с.
 7. Медична хімія: Метод. реком. до вироб. практ. для студ. V курсу спец. “Клінічна фармація” / І. С. Гриценко, П. О. Безуглий, С. Г. Таран та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – 36 с.

Наукова діяльність

Статті у фахових іноземних наукових журналах

Вислоус О.А. Количественное определение атенолола в таблетках Тонорма методом спектрофотометрии /  О.А. Вислоус, Н.Ю. Бевз, Н.В. Живора, П.А. Безуглый // Вестник фармации. – 2014. – № 4(66). – С. 68-73. – .

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Визначення кількісного вмісту дигідрокверцетину в добавках дієтичних. Повідомлення 2 / О. Ю. Владимиров, П. О. Безуглий, Г. О. Бур’ян та ін. // ScienceRise. – 2016. – №2/4(19). – с. 4-12. – h.
 2. Georgiyants, V. A. “Greening” of amizone synthesis when manufacturing / V. A. Georgiyants, V. M. Kushniruk, P. O. Bezugly // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 50-53. – 
 3. Синтез та дослідження властивостей в ряду похідних 2-гідрокси-4-оксо-7-метил-4H-піридо [1,2-alpha]піримідин-3-карбонової кислоти / А. І. Абу Шарк, П. О. Безуглий, Г. О. Бур’ян // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, кн. 5. – С. 21-27. – 957.387 Kb
 4. Теоретичне обгрунтування базових структур для цілеспрямованого синтезу потенційних спазмолітиків/ А. І. Абу Шарк, П. О. Безуглий, Г. О. Бур’ян // Актуал. питання фармацевт. і мед. науки та практики. – 2015. – № 1. – С. 12-16.  – 

Індекс цитування Хирша – 46.

Дисципліни, які викладає доктор наук. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з фармацевтичної хімії для студентів 3 та 4 курсів денного відділення факультету «Фармація», аспірантів та магістрантів.

Громадська діяльність. Член Спеціалізованої ради при Національному фармацевтичному  університеті   Д 64.605.01, Спеціалізованої   вченої   ради   Д. 17.600.03 при Запорізькому державному медичному університеті, член редколегії журналів «Вісник фармації» і «Журнал органічної та фармацевтичної хімії».

Хобі – рибалка.