Бібліометрика української науки

Система Google Scholar надає можливість створення бібліометричних профілів університетам та науково-дослідним інститутам, що розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості бази для експертного оцінювання результативності їх дослідницької діяльності.

З повним рейтингом можна ознайомитися за посиланням

 

Жовтень 2018 

Національний фармацевтичний університет посів 72 місце серед 146 (індекс Гірша – 36)

Серед медичних ВНЗ України – 7 місце

Серед харківських ВНЗ України –9 місце

Серпень 2018

Національний фармацевтичний університет посів 117 місце серед 146 (індекс Гірша – 20)

Серед медичних ВНЗ України – 11 місце

Серед харківських ВНЗ України –11 місце