Бібліометрика української науки

Система Google Scholar надає можливість створення бібліометричних профілів університетам та науково-дослідним інститутам, що розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості бази для експертного оцінювання результативності їх дослідницької діяльності.

Травень 2018

Національний фармацевтичний університет посів 106 місце серед 134 (індекс Гірша – 20)

Серед медичних ВНЗ України – 12 місце

Серед харківських ВНЗ України –12 місце

З повним рейтингом можна ознайомитися за посиланням