Бібліометрика української науки

Система Google Scholar надає можливість створення бібліометричних профілів університетам та науково-дослідним інститутам, що розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості бази для експертного оцінювання результативності їх дослідницької діяльності.

Липень 2018

Національний фармацевтичний університет посів 112 місце серед 140 (індекс Гірша – 20)

Серед медичних ВНЗ України – 11 місце

Серед харківських ВНЗ України –11 місце

З повним рейтингом можна ознайомитися за посиланням