Блажеєвський Микола Євстахійович

profesor Blazheyevskiy_fotoБлажеєвський Микола Євстахійович, вчений хімік-аналітик, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії НФаУ

Адреса: 61168, вул. Валентинівська, 4, Харків, Україна

Тел:(0572) 67-98-38

 Е-mail: blazejowski@ukr.net

Науковий профіль:

 

Народився 23.06.1955 р., м. Борислав Львівської обл. Закінчив з відзнакою Калуський хіміко-технологічний технікум (1974) ‑ хімік-технолог. У 1979 році закінчив хімічний факультет, аспірантуру (1989), 1979-1980 ‑ інженер, 1980 -1985 ‑ завідувач лабораторії кафедри аналітичної хімії Львівського державного (нині національного) університету ім. Івана Франка. У 1989-1992 – науковий співробітник Всесоюзного НДІ хімії і технології лікарських засобів (м. Харків). У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Реакції дипероксидикарбонових кислот з третинними амінами і їх застосування в аналізі”, Дніпропетровськ. 1992-1994 ‑ інженер І категорії кафедри фізичної та колоїдної хімії Української фармацевтичної академії (м. Харків), 1994-1995 – асистент; 1995-1997 – викладач, старший викладач, 1997-1998 – старший науковий співробітник, 1997-2000 – за сумісництвом доцент кафедри бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту Харківського військового університету, від 1999-2007 – доцент; у 2006 році захистив докторську дисертацію на тему „Застосування пероксидних похідних карбонових кислот в хімічному аналізі”, Дніпропетровськ; від 2007 – професор кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету (м. Харків).Переможець конкурсу-97 Благодійного фонду захисту та підтримки авторів інтелектуальної власності ім. Куцина у номінації: «Кращий винахід і ноу-хау України 1997 р.» (нагороджений грошовою премією та дипломом).

Автор дезінфекційного та стерилізуючого засобу „НЕБІС”, антисептичного препарату на основі пероксикарбонових кислот „ПЕРОНІКС” та «ГЕМОТЕСТ-М», ГЕМОТЕСТ-С» та «ДЕЛАТЕСТ» (захищені національними патентами).

З 2001 р. постійний науковий консультант науково-виробничої іноваційної фірми „ІМПУЛЬС” (м. Гданськ, Польща) з питань розробки дезінфекційних та стерилізуючих засобів, а також знешкодження й утилізації напалму та отруйних хімічних речовин.

Нагороди:

 • У 2003 р. за успіхи у освітянській та науковій роботі був відзначений Американським біографічним інститутом The AMERICAN BIOGRAPHICAL Institute дипломом у номінації «The Research Board Of Advisors».
 • Нагороджений почесною грамотою НФаУ за сумлінну працю, внесок у підготовку висококваліфікованих фармацевтичних кадрів, активну життєву позицію (2005 р).
 • У 2005 р. визнаний Міжнародним біографічним центром у номінації The IBS Leading educators of the word 2005 (Cambridge) як кращий освітянин року (нагороджений дипломом).
 • Лауреат обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (нагороджений дипломом), 2008 рік.
 • У 2016 р. нагороджений почесною грамотою НФаУ за вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України, високий професіоналізм, відданість праці та з нагоди святкування дня фармацевтичного працівника.
 • За рейтингом науково-педагогічних працівників 2015-2016 н.р. переможець у номінації «Кращий професор НФаУ» (нагороджений дипломом I ступеня), 2016 р.

З 2007 р. член Наукової ради НАН України з проблеми „Аналітична хімія”, а з 2012 – спеціалізованої вченої ради державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія; з 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д. 64.051.14 хімічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальності 02.00.04 – фізична хімія.

Входить до складу редколегії наукового журналу «Фармаком» (м. Харків, Україна), «Методи та об’єкти хімічного аналізу» (м. Київ, Україна); «Праці НТШ» (м. Львів, Україна).

Як головний науковий співробітник бере участь у виконанні науково-дослідної роботи за грантом Міністерства освіти та науки України ХА-32Ф «Закарпатські цеоліти в аналітичній хімії розсіяних елементів, бактерицидних, протипухлинних засобів та інших біологічно активних речовин», термін виконання: 01.02.2016 – 31.12.2018 р.р.

Наукова школа – підготував 12 кандидатів наук: Антоненко О. В. «Синтез, властивості та застосування пероксидних похідних заміщених бензойних кислот у фармацевтичному аналізі» (2002), к.ф.н.; Дядченко В. В. «Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій окиснення n-фенетидину та 3,3′,5,5′-тетраметилбензидину» (2005), к.х.н.; Баталов А.І. «Застосування аліфатичних дипероксикарбонових кислот як аналітичних реагентів на отруйні речовини та лікарські засоби» (2005), к.х.н.; Бондаренко Н. Ю. «Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2007), к.ф.н.; Боровська І. М., ”Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на вміст домішок солей феруму та міді” (2012), к.ф.н.; Шлюсар О.І., «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2013), к.ф.н.; Анацької Я. Ю. , „Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н. Карпова С.П. ”Реакції пероксомоносульфатної кислоти з пеніцилінами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н.; Лабузова Ю.Ю. ”Реакції калій гідрогенпероксомоносульфату з цефалоспоринами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2014); Коретнік О.І. ”Реакції сульфуровмісних сполук з калій гідрогенпероксомоносульфатом та їх  застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2015), к.ф.н.; Криськів Л.С. ”Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.; Мозгова О.О. ”Вольтамперометричне визначення протимікробних препаратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електроду” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.

Більше 20 років керує науковою роботою СНТ. Має наукові праці зі студентами.

У теперішній час керує науковою роботою в СНТ студента факультету промислової фармації, управління та адміністрування 4 курсу 3 групи, спеціальність «Біотехнологія» Присяжнюка Олександра, котрий здійснив синтез та вивчає протимікробну активність дипероксіазелаїнової кислоти з метою застосування її як активної фармацевтичної субстанції мазей та гелів для лікування акне.

Також спільно з професором Дорошенко А. здійснює керівництво наукової роботи студента 4 курсу хімічного факультету ХНУ ім. Каразина Євтухова Владислава.

У своєму доробку має понад 500 наукових та навчально-методичних праць (250 наукових статей, вагома частина котрих опублікована у виданнях, котрі входять до низки наукометричних баз)

 Автор 2 монографій, підручника, 26 навчальних та методичних посібників.

Монографії

 1. Blazheyevskiy M.Ye. Application of peroxy acids as disinfectants and sterilization agents (monograph) / M.Ye. Blazheyevskiy, D. N. Riabko. – Ed. M.Ye. Blazheyevskiy – Saarbrüchen (Deutshland) : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 129 p.
 2. Блажеєвський М.Є., Черних В.П., Коваленко С.М. Пероксидні похідні карбонових кислот як дезінфекційні та стерилізуючі засоби (монографія). – Х.:НфаУ; ОРИГІНАЛ, 2011. – 104 с.

Підручник

 1. Артем’єв С.Р. Екологічна безпека військ: Підручник / С.Р. Артем’єв, С.М. Чумаченко, О.М. Блекот, В.В. Марущенко, М.Є. Блажеєвський (№1/11-2279 від 20.02.12). – Харків: ХТУ „ХПІ”, 2012. – 272 с.

Навчальні та методичні посібники

 1. Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення каталізу як складової частини модулю з хімічної кінетики : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2016. – 40 с.
 2. Блажеєвський М.Є. Застосування міжнародної системи одиниць фізичних величин у хімії : методичні рекомендації для студ. вищ. фар мац. навч. закл. / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко – Х. : НФаУ, 2015. – 35 с.
 3. Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення хімічної термодинаміки та контрольні завдання : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2015. – 38 с.
 4. Физическая и коллоидная химия. Часть 1 и часть 2 : Учебное пособие / О.Р. Пряхин, Г.В. Чернега, Н.Е. Блажеевский и др.; под. ред.. А.Г. Каплаушенко. – Запорожье, 2014. – 350 с.
 5. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.4.: Військово-технічна підготовка: навч. пос. / В.В. Дядченко, О.В. Галак, В.В. Марущенко та ін. / – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2014. – 632 с.
 6. Лекції з колоїдної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. /В.І. Кабачний, В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан, Т.О. Томаровська, М.Є. Блажеєвський; за ред. В.І. Кабачного. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 176 с.
 7. Physical and Colloid chemisty. Guide to Laboratory Works /V.I. Kabachnyy, V.P. Kolesnik, L.D. Gritsan, L.K. Osipenko, Ya.A. Labuzova, T.O. Tomarovska, N.I. Gorbunova, M.Ye. Blazheyevsky, M.M. Ivashura. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 208 p.
 8. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.3.: Військово-спеціальна підготовка: Навч. пос. / В.В. Дядченко, Г.В. Сахаров, С.П. Випирайлов та ін. (всього 8)./ – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2011. – 432 с.
 9. Мага І.М. Електрохімічні методи аналізу. Методичний посібник до лабораторних робіт для студентів медичного факультету спеціальність «Фармація» з курсу «Аналітична хімія»/ І.М. Мага, М.Є. Блажеєвський, Й.С. Балог . Ужгород: ПП Пипп В.В., 2011. – 43 с.
 10. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.2.: Військово-технічна підготовка: Навч. пос. / В.В. Дяченко, Г.В. Сахаров, Е.О. Качанов та ін. (всього 8)./ – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2010. – 648 с.
 11. Артем’єв С.Р., Основи екологічної безпеки військ. Навчальний посібник / С.Р Артем’єв, С.М., Чумаченько, О.М.Блекот, В.В. Марущенко, М.Є. Блажеєвський (лист № 1/11-7321 від 4.08.2010). – Харків: ХТУ „ХПІ”, 2010. – 272 с.
 12. Кабачний В.І. Фізична та колоїдна хімія. Збірник завдань для самостійної роботи студентів заочної (дистанційної) форми навчання фармацевтичних вузів факультетів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Навчальний посібник / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, В.П. Колесник та ін. (всього 11). – Харків: НФаУ, 2008. – 140 с.
 13. Дядченко В.В. Військові технічні засоби хімічного аналізу. Кн..1: Навчальний посібник. Вид.2-е, доп. та переробл. / В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2007. – 246 с.
 14. Дядченко В.В. Військові технічні засоби хімічного аналізу. Кн..2: Навчальний посібник. Вид.2-е, доп. та переробл/ В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2007. – 272 с.
 15. Дядченко В.В. Бойові токсичні речовини: Навчальний посібник. Вид. 2-е. доп. та переробл / В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6).  – Харків: ХІТВ, 2007. – 512 с.
 16. Баталов А.І. Технічні засоби індикації отруйних речовин: Навчальний посібник/ А.І. Баталов, С.І. Петров, М.Є. Блажеєвський та ін. (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2006. – 280 с.
 17. Кабачний В.І. Лекции по физической химии. Учеб. пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений/ В.И. Кабачный, В.П. Колесник, Л.Д. Грицан и др. (всего 7).  Харьков: НФаУ, 2006. – 136 с.
 18. Кабачный В.И. Лекции по коллоидной химии. Учеб пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений/ В.И. Кабачный, В.П. Колесник, Л.Д. Грицан и др. (всего 7).  Харьков: НФаУ, 2006. – 216 с.
 19. Кабачный В.И. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии/ В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Л.К. Осипенко и др. (всего 9). Харьков: НФаУ, 200 – 192 с.
 20. Баталов А.І. Військові технічні засоби хімічного аналізу: Навчальний посібник. У 2-х книгах. Кн.2/ А.І. Баталов, М.Є. Блажеєвський, Г.В. Сахаров (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2004. – 256 с.
 21. Кабачний В.І. Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів / В.І. Кабачний, В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан та ін. (всього 10); за ред. В.І. Кабачного. – Х.:Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 200 с.
 22. Дядченко В. В. Бойові токсичні речовини: Навчальний посібник. Вид. 2-е. доп. та переробл/ В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков та ін. (всього 6).  – Харків: ХІТВ, 2004. – 376 с.
 23. Блажеєвський М.Є. Технічні засоби індикації отруйних речовин/ М.Є. Блажеєвський, А.І. Баталов, С.І. Петров та ін. (всього 6). – Харків: ХВУ, 2003. – 160 с.
 24. Кабачный В.И. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии/ В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Л.К. Осипенко и др. (всего 9). − Харьков: НФаУ, 200 – 192 с.
 25. Баталов А.И. Боевые токсические химические вещества: Учебное пособие/ А.И. Баталов, Н.Е. Блажеевский, В.В. Болотов и др. (всего 14). – Харьков: ХВУ, 1998. – 338 с.
 26. Баталов А.И. Средства индивидуальной и коллективной защиты: Руководство к лабораторным работам / А.И. Баталов, Н.Е. Блажеевский, О.И. Чмут и др. (всего 7). – Харьков: ХВУ, 1998. – 120с.

Статті

 1. Blazheyevskiy M. Ye. Diperoxyazelaic acid as redox titrant. Part I. Potentiometric determination of N-acetylcysteine and ascorbic acid / M. Ye. Blazheyevskiy, B. B. Malay // Sci. Europe. (Praha, Czech Republic) – 2016. – Vol. 1, № 2(2). – P. 127–131. 
 2. Blazheyevskiy M.Ye. Diperoxyazelaic acid as redox titrant. Part II. Potentiometric determination of N-acetylcysteine in ACC-100 pharmaceutical preparation / M. Ye. Blazheyevskiy, B. B. Malay // Sci. Europe. (Praha, Czech Republic) – 2016. – Vol.1, № 3 (3). – P. 105–108. 
 3. Blazheyevskiy M.Ye. An enzimatic kinetic method for the determination of benzalkonium chloride/ M.Ye. Blazheyevskiy, O.V. Koval’ska// Матеріали четвертої міжнародної конференції «Хімічна і радіаційна безпека : проблеми і рішення» (Київ, Україна, 17-20 травня 2016 року)/ Збірник праць та повідомлень. – Київ, 2016. – С. 34. 
 4. Бондаренко Н.Ю. Визначення кофеїну у каві методом хемілюмінесценції/Н.Ю. Бондаренко, М.Є. Блажеєвський// Укр. біофарм. журнал. – 2015. – №3 (44). – С. 14-17. 
 5. Blazheyevskiy M. Electroreduction at solid electrode materials and voltammetric determination of potassium hydrogenperoxomonosulfate / M. Blazheyevskiy, O. Mozgova //GISAP: Medical Science, Pharmacology. – 2016. – №9. – P. 39-43. Режим доступу: 
 6. Blazheyevskiy M. Development and validation of the spectrophotometric technique of the peroxide remains detection in washing waters when controlling the quality of sanitary processing of equipment / M. Blazheyevskiy, D. Riabko // GISAP: Medical Science, Pharmacology. – 2016. – №9. – С. 33-38. Режим доступу: 
 7. Blazheyevskiy M.Ye. Comparative study of antibacterial activity of peroxydisuccinic acid, hydrogen peroxide and their mixture/ M.Ye. Blazheyevskiy, N.N. Boyko, Prysiazhniuk O.V. // Annals of Mechnikov Institute. – 2016. – № 2. – P. 43-49. Doi www/imiamn.org.ua /journal.htm Режим доступу: 
 8. Serhij Plotycya, Liliya Dubenska, Mykola Blazheyevskiy, Solomiya Pysarevska and Olha Sarahman Determination of Local Anesthetics of Amide Group in Pharmaceutical Preparations by Cyclic Voltammetry// Electroanalysis. 2016. – V. 28, № 10. – P. 2575-2581. DOI: 10.1002/elan.201600134 Impact Factor: 2.471. «Scopus» Pежим доступу: 
 9. Blazheyevskiy M. Ye. Quantitative determination of ethacysine in tablets by spectrofluorometry as its sulfone/ M.Ye. Blazheyevskiy, A. O. Doroshenko, V. O. Yevtukhov// Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXII International Research and Practice Conference “Theoretical and applied problems of physical, mathematical and chemical sciences in the context of the social demand for the knowledge limits expansion’’ and I stage of the Championship in Physics and Mathematics, Chemistry, Earth and Space Sciences (London, April 27 – May 6, 2016). – London: IASHE, 2016. – 72 p. (P. 11-14). ISBN 978-1-909137-96-7. «SOCRATES-IMPULSE» Peжим доступу : 
 10. Tolstenko Y.V. Isolation and analysis of Chelidonium majus L celandine alkaloids/ Y.V. Tolstenko, E.V. Tkachenko, E.Yu. Akhmedov, M.Ye. Blazheyevskiy, V.I. Tkach// The scientific heritage – 2016. – V. 1, № 1. – P. 77-86.
 11. Тихонов О.І. Кількісне визначення вмісту фенольних сполук у гелі з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та азелаїновою кислотою/ О.І. Тихонов, С.Г. Бобро, М.Є. Блажеєвський// Фармац. журн. – 2016. – № 1. – С. 45-48.
 12. Volnyanska O.V.Amperometric and spectrophotometric determination of food additive Thiabendazole (E-233) in banans/ O.V.Volnyanska O.V. of addition to Labyak, M.Ye. Blazheyevskiy, O.A. Brizitskiy, V.I. Tkach// IJAPBC. – 2016. – V. 5, № 3. – P. 271-281. ISSN 2277 – 4688 (SJIF Impact Factor : 5.548)
 13. Плотиця С., Дубенська Л., Блажеєвський М., Сарахман О. Валідація методики полярографічного визначення лідокаїну в розчинах для ін’єкцій // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2016. – Вип. 54, Ч. 1. – С. 203-211.
 14. Blazheyevskiy M.Ye. A New Colorimetric kinetic method for determination of Scopolamine butylbromide based on the cholinesterase activity inhibition// M.Ye. Blazheyevskiy, O.V. Koval’ska// IJAPBC. – 2016. – V. 5, №4. – P. 415-422. Режим доступу: 
 15. Blazheyevskiy M.Ye. Application derivatization by means of peroxy acid oxidation reaction in pharmaceutical analysis/ M.Ye. Blazheyevskiy// Фармаком. – 2016. – №3. – P. 28-40. 
 16. Blazheyevskiy Mykola A Novel colorimetric biosensor for determination of cationic surfactants/ Mykola Blazheyevskiy, Olena Koval’ska // Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXIX International Research and Practice Conference «MODERN METHODS OF STUDYING MATTER AND INTERACTION OF SUBSTANCES, AS WELL AS THE SUBJECT-BASED RELATIONS MODELING» and II stage of the Championship in Physics and Mathematics, Chemistry, Earth and Space Sciences (London, September 13 – September 19, 2016). – London: IASHE, 2016. – 58 p. (P. 9-13. «SOCRATES-IMPULSE» Peжим доступу : 
 17. Blazheyevskiy M. The quantitative determination of Hydrogen peroxide by voltammetry on the carbositall electrode// M. Blazheyevskiy, O. Mozgova// News of pharmacy. – 2016. – № 4(88). – 9-13.
 18. Блажеєвський М.Є. Амперометричне титрування // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 85.
 19. Блажеєвський М.Є. Автокаталітичні реакції// Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 14. 
 20. Блажеєвський М.Є. Автоокиснення // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 17.
 21. Блажеєвський М.Є. Біохемілюмінесценція // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 225.
 22. Блажеєвський М.Є. Водневий показник // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 339.
 23. Блажеєвський М.Є. Вольтамперометрія // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 344.
 24. Блажеєвський М.Є. ГЕМОТЕСТ-М// Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 372. 
 25. Блажеєвський М.Є. Іономір// Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 733.
 26. Блажеєвський М.Є. Іонообмінна хроматографія// Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 733-734
 27. Блажеєвський М.Є. Йодне число // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 742
 28. Блажеєвський М.Є. Калій гідрогенпероксомоносульфат // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 749
 29. Блажеєвський М.Є. Кислота Каро // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 803
 30. Блажеєвський М.Є. Кислота надоцетатна// Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 807.
 31. Блажеєвський М.Є. Кислота надбензойна// Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С.807-808.
 32. Блажеєвський М.Є. Кінетичні методи аналізу // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 825-826.
 33. Блажеєвський М.Є. Константи дисоціації кислот і основ // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С.875.
 34. Блажеєвський М.Є. Люмінесценція // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 998.
 35. Блажеєвський М.Є. Межа кількісного визначення // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1048.
 36. Блажеєвський М.Є. Надкислоти // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1124-1125.
 37. Блажеєвський М.Є. Окиснення біологічне // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1207-1208.
 38. Блажеєвський М.Є. Окисно-відновний потенціал // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1209-1210.
 39. Блажеєвський М.Є. Оксигену активні форми // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1214.
 40. Блажеєвський М.Є. Оксидація / М.Є. Блажеєвський, // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1215-1216.
 41. Блажеєвський М.Є. Осмолярність/ М.Є. Блажеєвський, // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1238.
 42. Блажеєвський М.Є. Первомур // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1279-1280.
 43. Блажеєвський М.Є. Показник константи кислотності (рКа) // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1333.
 44. Блажеєвський М.Є. Потенціометрія // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1364-1365.
 45. Блажеєвський М.Є. Потенціометричне визначення рН // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1364.
 46. Блажеєвський М.Є. Скляний рН-електрод // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., допов. – К.: МОРІОН, 2016. – С. 1542-1543.
 47. Блажеєвський М.Є. Спряжені реакції // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1584.
 48. Блажеєвський М.Є. Фізичні активатори, сенсибілізатори // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1783.
 49. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентний метод діагностики/ М.Є. Блажеєвський, А.Д. Гордієнко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 11833.
 50. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентні індикатори // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1833-1834.
 51. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесценція // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1834-1835.
 52. Блажеєвський М.Є. Хімічний сенсор // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1837-1838.
 53. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентний аналіз // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С 1831-1833.
 54. Блажеєвський М.Є. Хімічні активатори та інгібітори хемілюмінесценції // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1838.
 55. Блажеєвський М.Є. Сучасні електрохімічні методи визначення дезінфектантів групи пероксидів/ М.Є. Блажеєвський, О.О. Мозгова// Укр. біофармац. журнал. – 2015. – № 6 (41). – С. 72-78. 
 56. Блажеєвський М.Є. Методи визначення пахікарпіну гідройодиду/М.Є. Блажеєвський, М.М. Кучер, В.В. Дядченко, І.О. Юрченко// Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. – 2015. -№3(19). – С. 87-92. 
 57. Blazheyevskiy M.Ye. Voltammetric determination of magnesium monoperoxyphthalate in pure substance and disinfectant «Dismozon pur»/ M.Ye. Blazheyevskiy, O.O. Mozgona// Management, economy and quality assurance in pharmacy. – 2015. – № 4 (42). – P. 4-11. 
 58. Mozgova Olena. Electroreduction at solid electrode materials and voltammetric determination of potassium hydrogenperoxomonosulfate / Olena Mozgova, Mykola Blazheyevskiy // CVI International Research and Practice Conference «Life and health of the person through the prism of the development of medicine, food safety policy and preservation of the biodiversity» (London, August 26 – 31, 2015). London: IASHE. – 2015. – С. Режим доступу:  «Socrates-Impulse»
 59. Рябко Дмитрий. Разработка и валидация спектрофотометрической методики определения остатков пероксида водорода в промывных водах при контроле качества санитарной обработки оборудования / Дмитрий Рябко, Николай Блажеевский // CVIIМеждународная научно-практическая конференция «Жизнь и здоровье человека через призму развития медицины, политики продовольственной безопасности и сохранения биологического разнообразия» (Лондон 26-31 августа 2015 года). Лондон: МАНВО. – 2015. – С. Режим доступу:  «Socrates-Impulse»
 60. Блажеевский Н.Е. Изучение противомикробной активности комбинированных препаратов на основе пероксида водорода и этония/ Н.Е. Блажеевский, Н.Н. Бойко// Annals of Mechnikov Institute. – 2015. – № 2. – С. 139-144. 
 61. Blazheyevskiy Mykola. Kinetic spectrophotometric method for the determination of suxamethonium chloride/ Mykola Blazheyevskiy, Lubomyr Kriskiw// Chemistry and Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9, № 3. – P. 261- 265. (Scopus ). 
 62. Bobro Svetlana G. / Quantitative Determination of Azelaic Acid in “Propolis”Gel with the Propolis Phenolic Hydrophobic Drug for Treating Acne/ Svetlana G. Bobro, Оlexandr І. Tikhonov, Mykola Y. Blazheyevskiy// J. Pharm. Pharmacology. 2015. – Vol. 3, № 2. – P. 73-79. doi: 10.17265/2328-2150/2015.02.004 (Scopus ). 
 63. Акритиду Х. П. Определение суммы алкалоидов в сухих экстрактах семян и корней люпина многлистного методом амперометрического титрования / Х. П. Акритиду, В.В. Бойник, Н. Е. Блажеевский // Управление, экономика и обеспечение качества в фармации. – 2015. – № 2(40). – С. 4–8. 
 64. Деркач Н.Н. Исследование всасывания декаметоксина в кишечнике у крыс и его влияние на активность холинэсртеразы в крови кроликов/ Н.Н. Деркач, C.Ю. Штрыголь, О.О. Койро, Н.Е. Блажеевский// Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2015. – Т. 13, № 1. – С. 45-51. 
 65. Blazheyevskiy Mykola Determination of peroxides by electrochemical methods/ Mykola Blazheyevskiy, Olena Mozgova // Праці НТШ. – Львів, 2015. – Т. 15. Хім. Біохім. – С.121-141. 
 66. Блажеевский Н.Е. Вольтамперометрическое определение D(+)-биотина в лекарственных средствах в виде соответствующего сульфоксида/ Н.Е. Блажеевский, О.И. Коретник// Вестник фармации (Беларусь). – 2015. – №1(67). – С. 57-62.
 67. Блажеєвський М.Є. Кінетико-спектрофлуориметричне визначення D,L-лізину ацетилсаліцилату за реакцією пергідролізу з калію гідрогенпероксомоносульфатом у препараті «Ацелізин-КМП» / Блажеєвський М.Є., Криськів Л.С., Єгорова А.В., Скрипинець Ю.В., Леоненко І.І. // Фармаком. – 2014. – № 4. – С. 35-41. ( Scopus ).
 68. Блажеевский Н.Е. Йодометрическое определение диметилсульфоксида по реакции с гидропероксомоносульфатом калия/ Н.Е. Блажеевский, О.И. Коретник, Э.Ю. Ахмедов//Азербайджанский фармакотерапевтический журнал. – 2014. – №2. – С. 15-20.
 69. Головко В.О. Калійгідрогенпероксомоносульфат як дезінфікуюча речовина проти мікобактерій [Електронний ресурс] / В. О. Головко, В. А. Кочмарський, С. О. Хомутовська, А. О. Бондарчук, М. Є. Блажеєвський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. – 2014. – Вип. 1. – С. 81-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsna_vet_2014_1_23.pdf
 70. Блажеєвський М.Є. Йодометричне визначення d(+)-біотину за реакцією з калій гідрогенпероксомоносульфату / М. Є. Блажеєвський, О. І. Коретнік // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – Харків, 2014. – № 6, Т. 38. – С. 29–35.
 71. Гончарова А.А. Ідентифікація та кількісне визначення сечовини в кремі для застосування при синдромі діабетичної стопи/ А.А. Гончарова, І.І. Баранова, M.Є. Блажеєвський// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць. Київ; Луганськ, 2014. Вип. 4 (124). – С. 147-153.
 72. Blazheyevskiy M.Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction / M.Ye. Blazheyevskiy, L.S. Kryskiw // News of pharmacy. – 2014. – №3(79). – P. 38-41.
 73. Блажеевский Н.Е. Полумикроопределение N-ацетил-L-цистеина и аскорбиновой кислоты в препарате АЦЦ 100 методом потенциометрического титрования с помощью пероксомоносульфата калия/ Н.Е. Блажеевский, O.И. Коретник// Рецепт. – 2014. – №4 (96). – С. 49-57.
 74. Блажеєвський M.Є. Сучасні електрохімічні методи визначення гідроген пероксиду (Огляд)/ M.Є. Блажеєвський, О.О. Мозгова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць. Київ; Луганськ, 2014. Вип. 4 (124). – С. 70-86.
 75. Blazheyevskiy Mykola. Joint determination of ascorbic acid and sodium metabisulphite in solution for injection by potentiometric titration method with potassium hydrogenperoxomonosulphate/ Mykola Blazheyevskiy, Oksana Koretnik// Proccedings of the 1st International Academic Conference «Science and Education in Australia, America and Eurasia : Fundamental and Applied Science» (Australia, Melbourne, 25 June 2014). Volume I. «Melbourne IADCES Press». Melbourne, 2014. – P. 568-574.
 76. Блажеевский Н.Е. Полярографическое определение d,l-метионина в виде соответствующего сульфоксида/ Н.Е. Блажеевский, Коретник О.И. // LXXXV Международная научно-практическая конференция “Жизнь и социальные программы развития качества существования биологических организмов”/ІІ этап первенства по медицине и фармацевтике, а также биологическим, ветеринарным и сельскохозяйственным наукам (Лондон 24 августа 2014 года). Лондон: МАНВО. – 2014. – С. 49-52. Режим доступу : gisap.eu/ru/node/52929 «Socrates-Impulse»
 77. Блажеевский Н.Е. Kинетико-спектрофотометрическое определение ацетилсалициловой кислоты в мицеллярной среде/ Н.Е. Блажеевский, Крыськив Л.С. // LXXXV Международная научно-практическая конференция “Жизнь и социальные программы развития качества существования биологических организмов”/ІІ этап первенства по медицине и фармацевтике, а также биологическим, ветеринарным и сельскохозяйственным наукам (Лондон 24 августа 2014 года). Лондон: МАНВО. – 2014. – С. 46-49 Режим доступу : gisap.eu/ru/node/52929 «Socrates-Impulse»
 78. Blazheyevskiy М.Ye. Quntitative determination of potassium hydrogenperoxomonosulfate by voltammetry in «Ecocid S» disinfectant by cathodic voltammatry/ M. Ye. Blazheyevskiy, O. O. Mozgova //New of Pharmacy. – 2014. – № 2(78). – 48-52.
 79. Гордієнко А.Д. Хемілюмінесцентний аналіз в практичній ветеринарії і біотехнології (Огляд літератури та результати власних досліджень)/ A.Д. Гордієнко, М.Є. Блажеєвський // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Збірник наукових праць. – Вип. 28, ч. 2 Ветеринарні науки. – Харків. – 2014. – С. 527-536.
 80. Blazheyevskіу M.Y. Quantitative determination of essential oil terpenoids by the reaction of epoxidation with peroxydecanoic acid/ M.Y. Blazheyevskіу, O. M. Agafonov, V. P. Moroz, M. M. Ivashura// J. Chem. Pharm. Research. – 2014. – V. 6, № 3. – P. 1286-1293. (Scopus).
 81. Блажеєвський М.Є. Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу/ М.Є. Блажеєвський, Л. С. Криськів // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – 2014. – Вип. 1(121). – С. 189-196.
 82. Blazheyevskiy N. Ye. Determination of Cefazolin by Oscillographic Polarography as Its S,S’-Dioxide/ N.Ye. Blazheyevskiy, Yu.Yu. Labuzova //Zh. Anal. – 2014. –Т. 69, №9. – P. 965-968. (Scopus)
 83. Блажеєвський М.Є. Окисно-відновний потенціал системи пероксомоносульфат/сульфат та його залежність від рН середовища/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Коретнік// Праці НТШ. – Львів, 2013. – Т. 33. Хім. Біохім. – С.28-34.
 84. Блажеевский Н. Е. Количественное определение пенициллинов методом йодометрии с использованием гидрогенпероксомоносульфата калия / Н. Е. Блажеевский, С. П. Карпова, В. И. Кабачный // Антибиотики и химиотерапия. – 2013. – Т. 58, № 11/12. – С.3-7. (Scopus).
 85. Блажеєвський М.Є. Валідація йодометричної методики кількісного визначення цефалексину у субстанції/ М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова//Актуальні проблеми фармації та фармакотерапії. – 2013. –Т. 15, №6. – С. 175-183.
 86. Borovs’ка І.М. Catalymetric determination of nanogram amounts of cooper (II) using the chemiluminescence method / І.М. Borovs’ка, Blazheyevskiy M.Ye., V.O. Yevtuhov // Укр. журн. клін. лаб. мед.- 2013. – Т. 8, № 2. – С. 162-165.
 87. Blazheyevskіу M.Y. Voltammеtric determination of potassium hydrogenperoxomonosulphate in pure substance and disinfectant «Ecocid S»/ M.Y. Blazheyevskіу, Mozgova O.O. // J. Chem. Pharm. Research. – 2013. – V. 5, № 11. – P. 489-496. (Scopus).
 88. Blazheyevskіу M.Y. Quantitative determination of some penicillin by iodometric method using potassium peroxomonosulphate M. Blazheyevskіу, S.P. Karpova, V.I. Kabachny // J. Chem. Pharm. Research. – 2013. – V. 5, № 11. – P. 637-643. (Scopus).
 89. Blazheyevskіу M. Kinetic spectrophotometric determination of acetylsalicylic acid in dosage form “ACELYSIN-KMP”/ M. Blazheyevskіу, L. Kryskiw// J. Chem. Research. – 2013. – V. 5, № 10. – P. 102-107. (Scopus).
 90. Blazheyevski M.Y. Kinetic spectrophotometric determination of cefadroxil in pure substance and pharmaceutical dosage form / M.Y. Blazheyevski, Y.Y. Lаbuzova // J. Chem. Pharm. Research. – 2013. – V. 5, № 8. – P. 115-121. (Scopus).
 91. Labuzova Yu., Yu. Validation of simple iodometric method for the determination of cephalexin in pure substance and medicinal preparation/ Yu., Yu. Labuzova, M.Ye. Blazheyevskiy. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки» 18 квітня 2013 року. м. Луганськ //Укр. мед. альманах. – 2013. – Т. 16, № 1 (додаток). – C. 163-164.
 92. Shlusar O.E. Voltamperometric determination of thioridazine as its sulfoxide, obtained by acid Caro/ O.E. Shlusar, M. Ye. Blazheyevskiy//Укp. журн. клін. лаб. медицини. – 2013. – Т. 8, № 1 (д). – С. 13.
 93. Блажеєвський М.Є. Кінетичне визначення сукцинонітрилу за реакцією пергідролізу / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів// «Світова медицина : тенденції та фактори розвитку». Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 08-09 лютого 2013 року) : Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2013. – С. 84-88.
 94. Блажеєвський М.Є. Спектрофотометричне визначення скополаміну гідробоміду в лікарських формах / М.Є. Блажеєвський, Я.Ю. Анацька, М.М. Івашура// Укр. мед. альманах. – 2012. –Т. 15, №6. – С. 24-26.
 95. Гордієнко А.Д. Порівняльна токсикологічна характеристика вищих аліфатичних надкислот / А.Д. Гордієнко, М.Є. Блажеєвський, О.В. Кудокоцева// Збірник наукових праць. – Вип. 25, Ч. 2. Ветеринарна наука. – Харків, 2012. – С. 154-156.
 96. Блажеєвський М.Є. Кінетико-спектрофотометричне визначення спазмолітину/ М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів// Фармац. журнал. – 2012. № 6. – С. 67-72
 97. Марчишин С.М. Дослідження кількісного вмісту аскорбінової кислоти у зборі антиалергійному/ С.М. Марчишин, М.Є. Блажеєвський, С.С. Козачок// Фармац. журнал. – 2012. № 5. – С. 101-104.
 98. Блажеєвський М.Є.Кількісне визначення цефалексину методом вольтамперометрії у вигляді його сульфоксиду / М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова// Укр. мед. альманах. – 2012. –Т. 15, №6. – С. 27-29.
 99. Блажеєвський М.Є.Кількісне визначення амлодипіну бесилату методом інгібування хемілюмінесценції/ М.Є. Блажеєвський, H.Ю. Бондаренко, М.М. Івашура// Укр. мед. альманах. – 2012. –Т. 15, №6. – С. 24-26.
 100. Блажеєвський М.Є. Кінетичне спектрофотометричне визначення цефазоліну за допомогою продуктом реакцій пероксокислотного окиснення та пергідролізу/ М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова//Фармац. журнал. – 2012. – № 4. – С. 76-80.
 101. Шлюсар О.І. Спектрофотометричне визначення перфеназину у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату/ О.І. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський//Фармац. журнал. – 2012. – № 4. – С. 71-75.
 102. Шлюсар О.І. Спектрофотометричне визначення левомепромазину у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою калій пероксомоносульфату/ О.І. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський//Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72). – С. 34-38.
 103. Шлюсар О.І. Вольтамперометричне визначення тіоридазину гідрохлориду у вигляді S,S’-діоксиду, добутого за допомогою калій пероксомоносульфату/ О.І. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський, О.П. Кисіль// Укр. мед. альманах. – 2012. –Т. 15, №5. – С. 289-291.
 104. Шлюсар О.І. Спектрофотометричне визначення тіоридазину гідрохлориду у вигляді S,S’-діоксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату/ О.І. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський// Фармац. часопис. – 2012. -№3(23). – С. 89-92.
 105. Блажеєвський М.Є. Синтез, фізико-хімічні властивості та специфічна біологічна активність імідопохідних деяких пероксикарбонових кислот/ М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів., Н.Є. Шевельова// Журн. орган. та фармац. хімії. – 2012. – Т. 10, вип. 3 (39). – С. 46-50.
 106. Коретник О.И. Окислительно-восстановительный потенциал системы пероксомоносульфат/сульфат и его зависимость от рН среды /О. И. Коретник, H.Е. Блажеевский // Cборник материалов XXXII Международной конференции “Модели и методы разрешения формально-научных и прикладных проблем в физико-математических, технических и химических исследованиях” (Лондон, 20-25 сентября, 2012). – Лондон : MAНВO – 2012. – 132 c. (C. 122- 125).
 107. Бондаренко Н.Ю Кількісне визначення дипіридамолу методом хемілюмінесценції/ Н.Ю. Бондаренко, М.Є. Блажеєвський // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – C. 40-42.
 108. Блажеєвський М.Є. Йодометричне визначення цефазоліну за реакцією з калію гідрогенкароатом/ М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – C. 48-51.
 109. Шлюсар О.І. Вольтамперометричне визначення левомепромазину гідрохлориду у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату/ О.І. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський, О.П. Кисіль// Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 3 – С. 242-244.
 110. Блажеєвський М.Є. Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну/ М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів// Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 3 – С. 31-33.
 111. Блажеєвський М.Є. Вольтамперометричне визначення кодеїну фосфату в лікарських формах у вигляді N-оксиду, одержаного за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату/ М.Є. Блажеєвський, Я.Ю. Анацька, О.П. Кисіль// Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 3 – С. 28-30.
 112. Блажеєвський М.Є. Вольтамперометричне визначення хлорпромазину гідрохлориду у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Шлюсар, О.П. Кисіль// Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 2 – С. 28-30.
 113. Шлюсар О.І. Кількісне визначення трифлюоперазину в лікарських препаратах методом спектрофлуориметрії у вигляді S-оксиду// О.І. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський, Д.І. Александрова// Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 2(51). – С. 39-43.
 114. Блажеєвський М.Є. Визначення домішок купруму в субстанції N-ацетилцистеїну кінетико-спектрофотометричним методом / М.Є. Блажеєвський, І.М. Боровська //Укр. журн. клін. та лаб. медицини. – 2012. – Т. 7, № 1. – С. 44-48.
 115. Блажеєвський М.Є. Визначенням домішок купруму у субстанції гліцину/ М.Є. Блажеєвський, І.М. Боровська// Фармац. журнал. – 2012. – №1. – C. 63-67.
 116. Боровська І.М. Кількісне визначення домішок купруму у субстанції N-ацетилцистеїну/ І.М. Боровська, М.Є. Блажеєвський//Вісник фармації. – 2012. – № 2 (70). – С. 57-60.
 117. Блажеєвський М.Є. Визначення домішок купруму у субстанції адреналіну та 0,18% розчині для ін’єкцій/ М.Є. Блажеєвський, І. М. Боровська// Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 22-25.
 118. Блажеєвський М.Є. Вольтамперометричне визначення атропіну у вигляді N-оксиду, одержанного за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату/ М.Є. Блажеєвський, Я.Ю. Анацька, О.П. Кисіль// Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 26-29.
 119. Шлюсар О.І. Спектрофотометричне визначення хлорпромазину гідрохлориду у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою калій пероксомоносульфату/ О.І. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський//Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 51-53.
 120. Боровська І.М. Застосування каталітичної реакції відновлення метиленового синього для кількісного визначення домішок купруму у субстанції аскорбінової кислоти/ І.М. Боровська, М.Є. Блажеєвський// Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. – 2012. – Вип. 8, № 1. – С. 27-30.
 121. Блажеєвський М.Є. Каталітичне визначення нанограмових кількостей феруму (ІІІ) методом хемілюмінесценції / М.Є. Блажеєвський, Боровська І.М., Євтухов В.О.// Науковий вісник Волинського національного університету. Серія: Хімічні науки. – 2011. – № 14(224). – С. 31-36.
 122. Боровська І.М. Кінетико-спектрофотометричне визначення домішок купруму в субстанції аскорбінової кислоти / І.М. Боровська, М.Є. Блажеєвський//Укр. журн. клін. та лаб. медицини. – 2011. – Т. 6, № 4. – С. 140-144.
 123. Блажеєвський М.Є. Вольтамперометричне визначення дипразину у вигляді сульфоксиду, одержаного за допомогою калій пероксомоносульфату/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Шлюсар, О.П. Кисіль /Фармац. журнал. – 2011. – №5. –C. 75-81.
 124. Блажеєвський М.Є.Кількісне визначення феноксиметилпеніциліну кінетичним методом/М.Є. Блажеєвський, С.П. Карпова//Фармац. журнал. – 2011. – № 4. – С. 73-77.
 125. Блажеєвський М.Є. Полярографічне визначення третинних амінів у вигляді N-оксидів, одержаних за посередництвом пероксикислот/ М.Є. Блажеєвський, М.М. Кучер //Актуальні проблеми профілактичної медицини. Збірник наук. Праць. Вип. 9. Присвячений 95-річчю від Дня народження проф. В.П. Крамаренка. – Львів. – 2011. – С. 48-52.
 126. Карпова С.П., Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення ампіциліну та оксациліну у препараті ампіокс за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату // Укр. мед. альманах. – 2011. – Т. 14, № 6. – С. 11-13.
 127. Бондаренко Н.Ю Кількісне визначення дипіридамолу методом хемілюмінесценції/ Н.Ю. Бондаренко, М.Є. Блажеєвський // Фармац. журнал. – 2011. № 5. – С. 55-59.
 128. Блажеєвський М.Є. Йодометричне визначення цефалексину та цефотаксиму за реакцією з калій кароатом/ М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова // Вісник фармації. – 2011. – № 4 (68). – C. 49-52.
 129. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення ненасиченості жирних олій за реакцією епоксидування пероксидекановою кислотою / М.Є. Блажеєвський, О. М. Агафонов // Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. – 2011. – Вип. 24, № 3. – С. 4-9.
 130. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення натрію бензилпеніциліну у порошку для ін’єкцій / М.Є. Блажеєвський, С.П. Карпова//Фармац. журн. – 2011. – № 2. – С. 70-74.
 131. Шлюсар О.І. Спектрофотометричне визначення прометазину у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою калій пероксомоносульфату/ О.І. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський//Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. – 2011. – Вип.24, № 3. – С. 95-99.
 132. Боровська І.М. Кінетико-спектрофотометричне визначення домішок феруму(ІІ) у похідних фентіазину/ І.М. Боровська, М.Є. Блажеєвський//Укр. мед. альманах. – 2011. – Т. 14, № 3. – С. 4-8.
 133. Юрченко І.О. Кількісне визначення німесуліду за ефектом інгібування хемілюмінесцентної реакції/ І.О. Юрченко, М.Є, Блажеєвський, В.П. Буряк// Вісник фармації. – 2011. № 3(67) – С. 58-60.
 134. Горбунова Н.И. Сравнительное изучение антиагрегантной активности S-нитрозоглутатиона и тринитроглицерина/ Н.И. Горбунова, Блажеевский Н.Е.// Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. – 2011. – Вып. 24, № 1. – С. 83-84.
 135. Анацька Я.Ю. Йодометричне визначення кодеїну за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату/ Я.Ю. Анацька, М.Є. Блажеєвський // Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. – 2011. – Вип. 24, № 2. – С. 52-54.
 136. Iurchenko I. Determination of nimesulide by kinetic method/Iurchenko, M. Blazejowski, V. Buryak // Book of abstracts of 3rd National congress of clinical toxicology with international participation. – Varna, 2010. – P. 78.
 137. Blazheyevski M.Ye., Bondarenko N.Yu. The application of kinetic methods in pharmaceutical analysis. Part 2. Chemiluminescence-based kinetic determination of drug // Methods and objects of chemical analysis. – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 4-22.
 138. Blazheyevski M.Ye. The application of kinetic methods in pharmaceutical analysis // Methods and objects of chemical analysis. – 2011. – Т. 6, № 1. – С. 4-15.
 139. Блажеєвський М. Є. Застосування кінетичних методів у фармацевтичному аналізі / М. Є. Блажеєвський, Т.О. Томаровська// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2010. – № 30. 59-74.
 140. Блажеєвський М.Є. Автоокиснення / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 16.
 141. Блажеєвський М.Є. Водневий показник / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 299.
 142. Блажеєвський М.Є. Біохемілюмінесценція / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 201.
 143. Блажеєвський М.Є. Амперометричне титрування / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 74.
 144. Блажеєвський М.Є. Автокаталітичні реакції/ М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 13.
 145. Блажеєвський М.Є. Вольтамперометрія / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 304-305.
 146. Блажеєвський М.Є. ГЕМОТЕСТ-М/ М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 328.
 147. Блажеєвський М.Є. Іонообмінна хроматографія/ М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 636.
 148. Блажеєвський М.Є. Іономір/ М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 635-636.
 149. Блажеєвський М.Є. Кислота надбензойна/ М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 694.
 150. Блажеєвський М.Є. Кислота надацетатна/ М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С.694.
 151. Блажеєвський М.Є. Кінетичні методи аналізу / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 709-711.
 152. Блажеєвський М.Є. Константи дисоціації кислот і основ / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С.752.
 153. Блажеєвський М.Є. Люмінесценція / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 844.
 154. Блажеєвський М.Є. Межа кількісного визначення // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 881-882.
 155. Блажеєвський М.Є. Надкислоти / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 953-954.
 156. Блажеєвський М.Є. Окиснення біологічне / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1019.
 157. Блажеєвський М.Є. Первомур / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1074-1075.
 158. Блажеєвський М.Є. Показник константи кислотності (рКа) / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1124.
 159. Блажеєвський М.Є. Потенціометрія / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1145-1146.
 160. Блажеєвський М.Є. Потенціометричне визначення рН / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1145.
 161. Блажеєвський М.Є. Скляний електрод / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1288-1289.
 162. Блажеєвський М.Є. Окисно-відновний потенціал / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1021-1022.
 163. Блажеєвський М.Є. Оксигену активні форми / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1026.
 164. Орловецька Н.Ф. Осмолярність/ Н.Ф. Орловецька, М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1040-1041.
 165. Блажеєвський М.Є. Спряжені реакції / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1318.
 166. Блажеєвський М.Є. Флуоресценція / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1506.
 167. Блажеєвський М.Є. Фотолюмінесценція / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С.1512.
 168. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентний аналіз / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С 1527-1528.
 169. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентний метод діагностики/ М.Є. Блажеєвський, А.Д. Гордієнко // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1528.
 170. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентні індикатори / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1528.
 171. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесценція / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1530.
 172. Блажеєвський М.Є. Хімічний сенсор / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1532-1533.
 173. Блажеєвський М.Є. Хімічні активатори та інгібітори хемілюмінесценції / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1533.
 174. Порошки/ М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид.
 175. Блажеєвський М.Є. Фізичні активатори, сенсибілізатори хемілюмінесценції / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія. – 2-ге вид. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1485.
 176. Блажеєвський М.Є. Кінетичне спектрофотометричне визначення цефалексину за продуктом реакцій пероксокислотного окиснення та пергідролізу / М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова // Вісник фармації. – 2010. – 2 (62). – C. 30-33.
 177. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення мерказолілу методом окисно-відновного потенціометричного титрування / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко // Фармац. журнал. – 2010. – № 1. – C. 80-84.
 178. Блажеєвський М.Є. Кінетичне визначення амоксициліну тригідрату у лікарських формах кінетичним методом/ М.Є. Блажеєвський, С.П. Карпова // Фармац. журнал. – 2010. – № 5. – C. 55-61.
 179. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення натрію оксациліну в порошку кінетичним методом / М.Є. Блажеєвський, С.П. Карпова // Фармац. журнал. – 2010. – № 3. – C. 64-69.
 180. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення ампіциліну тригідрату кінетичним методом / М.Є. Блажеєвський, С.П. Карпова // Вісник фармації. – 2010. – № 1 (61). – C. 23-26.
 181. Подгайний Д.Г. Спектрофотометричне визначення діакамфу та метформіну у антидіабетичному засобі/ Д.Г. Подгайний, С.І. Мерзлікін, Блажеєвський М.Є. // Фармаком. – 2009. – № 2. – С. 98-104.
 182. Кабачний В.І. Особливості викладання деяких питань розділу електрохімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі/ В.І. Кабачний, В.І. Лебідь, Л.Д. Грицан, Л.К. Осіпенко, М.Є. Блажеєвський, Т.О. Томаровська, Я.А. Лабузова, В.П. Колєсник // Медична хімія. – 2009. – № 3. – С. 29-33.
 183. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення лідокаїну та тримекаїну за реакцією N-оксидування пероксомоносульфатною кислотою /М.Є. Блажеєвський, Я. Ю. Анацька // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 2.- С. 46-52.
 184. Блажеєвський М.Є. Оксидиметричний метод кількісного визначеня трамадолу за допомогою пероксомоносульфатної кислоти / М.Є. Блажеєвський, Я. Ю. Анацька, Е. Ю. Ахмедов// Укр. журн. клін. та лаб. медицини. – 2009. – № 3.  – С. 72-77.
 185. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення натрій ампіциліну у порошку для приготування розчину для ін’єкцій кінетичним методом за реакцією пергідролізу/ М.Є. Блажеєвський, С.П. Карпова. // Вісник фармації. – 2009. – № 3 (59). – C. 16-19.
 186. Блажеєвський М.Є. Кінетичні методи визначення отруйних речовин за реакціями пергідролізу та пероксикислотного окиснення / М.Є. Блажеєвський //Праці НТШ. – Львів, 2008. – Т. 21. Хемія і біохемія. – С.150-157.
 187. Блажеєвський М.Є.. Використання методу потенціометрії для оцінки життєздатності водних екосистем / М.Є. Блажеєвський, В.Д Корольов //ХVІ (ежегодная) международная научно-техническая конференция «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов» (09-13 июня 2008 г., Бердянск) Сборник научных трудов. ВОДГЕО, Харьков. – 2008. – С. 565-567.
 188. Блажеєвський М.Є. Санітарно-гігієнічне дослідження води і харчових продуктів на вміст фосфорорганічних пестицидів із застосуванням методу хемілюмінесценції / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Розвиток озброєння та військової техніки під впливом локальних війн та конфліктів в сучасності. Збірник матеріалів наукового семінару. – Х.: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2008. – С. 17-25.
 189. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення базудину у повітрі методом хемілюмінесценції / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Розвиток озброєння та військової техніки під впливом локальних війн та конфліктів в сучасності. Збірник матеріалів наукового семінару. – Х.: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2008. – С. 26-28.
 190. Блажеєвський М.Є. Виявлення метатіону в атмосферному повітрі методом хемілюмінесценції / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Розвиток озброєння та військової техніки під впливом локальних війн та конфліктів в сучасності. Збірник матеріалів наукового семінару. – Х.: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2008. – С. 29-30.
 191. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентне визначення гідразинових похідних фталазину в лікарських формах / М.Є. Блажеєвський, П.Л. Миронюк, С.А. Карпушина, С.В. Баюрка, В.І. Степаненко // Вісник фармації. – 2008. – № 3. – С.13-16 .
 192. Блажеєвський М.Є. Методи визначення ацетилхоліну. Кінетико-хемілюмінесцентне визначення ацетилхоліну та його застосування у холінестеразно-інгібіторних системах / М.Є. Блажеєвський, С.А. Карпушина, С.В. Баюрка // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: зб. наук. ст.– Запоріжжя: Вид.-во ЗМУ, 2007. – Вип. 20. – С. 7-13.
 193. Блажеєвський М.Є. Кiлькiсне визначення декаметоксину у лiкарських формах ензимно-кiнетичним методом / М.Є. Блажеєвський, С.А. Карпушина, В.I. Степаненко, С.В. Баюрка // Вiсник фармацiї. – 2007. – № 4. – С. 13-15.
 194. Блажеєвський М.Є. Хемiлюмiнесцентне визначення адреналiну гідротартрату в розчинi для iн’єкцiй / М.Є. Блажеєвський, П.Л. Миронюк // Фармац. журн. – 2007. – № 2. – С. 73-77.
 195. Блажеєвський М.Є. Хемiлюнесцентне визначення феноксиметилпенiцилiну в пiгулках за допомогою нiтрату 9-цiано-10-метилакридинiю / М.Є. Блажеєвський, П.Л. Миронюк // Фармац. журн. – 2007. – № 1. – С. 78-82.
 196. Блажеєвський М.Є. Хемiлюмiнесцентне визначення iзонiазиду в таблетках iзонiазиду по 3 г / М.Є. Блажеєвський, П.Л. Миронюк // Фармаком. – 2006. –№ 3. – С. 52-55.
 197. Блажеєвський М.Є. Потенцiометричне визначення iзонiазиду в лiкарських формах з використанням дипероксiадипiнової кислоти як аналiтичного реагента / М.Є. Блажеєвський, С.А. Карпушина, С.В. Баюрка // Фармац. журн. – 2006. – № 4. – С. 63-66.
 198. Блажеєвський М.Є. Перпективи використання органічних пероксикарбонових кислот як універсальних високоефективних дегазуючих засобів / М.Є. Блажеєвський, А.І. Баталов // Інф. бюлетень військ РХБ захисту: наук.-інформ. вид. – Х.: ХІТВ, 2006. – С. 45-51.
 199. Блажеєвський М.Є. Новий метод кількісного визначення нікотину та анабазину за їх антихолінестеразною активністю / М.Є. Блажеєвський, Дядченко В.В. // Стан і розвиток сухопутних військ на сучасному етапі. Проблеми розвитку озброєння та військової техніки: наук.-практ. конф., Харків, 23-24 листоп. 2005 р. –Харків, 2006. – С. 97-100.
 200. Блажеєвський М.Є. Новий метод аналітичного визначення інкапаситантів за реакцією пероксикислотного окиснення / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко // Стан і розвиток сухопутних військ на сучасному етапі. Проблеми розвитку озброєння та військової техніки: Збірник доп. та повід. наук.-практ. конф., Харків, 23-24 листоп. 2005 р. – Харків, 2006. – С. 94-97.
 201. Блажеєвський М.Є. Кінетика термічного розкладу вищих моно- та дипероксикарбонових кислот в коротколанцюгових аліфатичних спиртах / М.Є. Блажеєвський // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Хімія. – 2006.– № 10. – С. 14-20.
 202. Блажеєвський М.Є. Кiлькiсне визначення вiкасолу в лiкарських формах методом хемiлюмiнесценцiї / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко // Фармац. журн. – 2006. – № 3. – С. 74-78.
 203. Блажеєвський М.Є. Ензимно-кiнетичне визначення нiкотину та анабазину за антихолiнестеразною активнiстю / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Фармац. журн. – 2006. – № 5. – С. 77-81.
 204. Баталов А.І. Проблеми знищення хімічної зброї та біологічних засобів. Органічні пероксикарбові кислоти та їх застосування для знешкодження бойових токсичних хімічних речовин та хвороботворних мікробів / А.І. Баталов, М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічних інститут»: зб. наук. пр. тематичний вип. «Хімія, хімічна технологія та екологія». – Харків: НТУ«ХПІ», 2006. – №13. –  С. 3-10.
 205. Блажеевский Н.Е. Хемилюминесцентный фотометр для регистрации свечений широкого диапазона яркостей / Н.Е. Блажеевский, О.В Третяк., В.В Дядченко. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічних інститут»: зб. наук. пр. тематичний вип. «Хімія, хімічна технологія та екологія». – Харків: НТУ«ХПІ», 2006. – №12. – С. 10-15.
 206. Бондаренко Н.Ю. Кiлькiсне визначення кофеїну хемiлюмiнесцентним методом в лiкарських формах / Н.Ю. Бондаренко, М.Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 2005. – № 2. – С. 75-79.
 207. Блажеєвський М.Є. Хемiлюмiнесцентне визначення малатiону у препаратi “Педилiн” / М.Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 2005. – № 1. – С. 77-81.
 208. Блажеєвський М.Є. Полярографiчне визначення похiдних фенотiазину у виглядi S-оксидiв, одержаних за посередництвом пероксикарбонових кислот / М.Є. Блажеєвський // Журн. органiчної та фармац. хiмiї. – 2005. – Т.3, Вип.2. – С. 61-65.
 209. Блажеєвський, М.Є. Кiлькiсне визначення флавоноїдiв в лiкарських засобах методом хемiлюмiнесценцiї / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко // Фармаком. – 2005. – № 2-3. – С. 177-181.
 210. Блажеєвський М.Є. Визначення катехоламiнiв у лiкарських формах методом iнгiбування хемiлюмiнесценцiї / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко // Журн. органiчної та фармац. хiмiї. – – Т.3, Вип.3. – С. 79-82.
 211. Блажеєвський М.Є. Визначення (виявлення та напівкількісне визначення) азотних іпритів методом хемілюмінесценції / М.Є. Блажеєвський, А.І. Баталов // Стан і розвиток Сухопутних військ на сучасному етапі. Проблеми розвитку озброєння та техніки Сухопутних військ: зб. доп. та повідомленнь наук.-практ. конф. – Харків: ХІТВ НТУ “ХПІ”, 2005. – С. 188-192.
 212. Блажеєвський М.Є. Групове визначення ФОР та фосфоровмісних органічних отрутохімікатів (ФОС) методом хемілюмінесценції / М.Є. Блажеєвський, О.В. Третяк // Стан і розвиток Сухопутних військ на сучасному етапі. Проблеми розвитку озброєння та техніки Сухопутних військ: зб. доп. та повідомленнь наук.-практ. конф. – Харків: ХІТВ НТУ “ХПІ”, 2005. – С. 211-216.
 213. Блажеєвський М.Є. Виявлення та напівкількісне визначення фосфоровмісних отрут ензимно- хемілюмінесцентним методом / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дяченко, Третяк О.В. // Стан і розвиток Сухопутних військ на сучасному етапі. Проблеми розвитку озброєння та техніки Сухопутних військ: зб. доп. та повідомленнь наук.-практ. конф. – Харків: ХІТВ НТУ “ХПІ”, 2005. – С. 216-218.
 214. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентний фотометр для виявлення фосфорорганічних отруйних речовин / М.Є. Блажеєвський, О.В. Третяк // Стан і розвиток Сухопутних військ на сучасному етапі. Проблеми розвитку озброєння та техніки Сухопутних військ: зб. доп. та повідомленнь наук.-практ. конф. – Харків: ХІТВ НТУ “ХПІ”, 2005. – С. 218-222.
 215. Блажеєвський М.Є. Амперометричне титрування / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних.– К.: “Моріон”, 2005. – С. 56.
 216. Блажеєвський М.Є. Водневий показник / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 190.
 217. Блажеєвський М.Є. Вольтамперометрія / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 193-194.
 218. Блажеєвський М.Є. Іономір (рН-метр) / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 386.
 219. Блажеєвський М.Є. Іонообмінна хроматографія / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 386-387.
 220. Блажеєвський М.Є. Константа дисоціації кислот і основ / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 431.
 221. Блажеєвський М.Є. Показник константи кислотності / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 617.
 222. Блажеєвський М.Є. Потенціометричне визначеня pH / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 625.
 223. Блажеєвський М.Є. Потенціометрія / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 626.
 224. Блажеєвський М.Є. Скляний рН-електрод / М.Є. Блажеєвський // Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради В.П. Черних. – К.: “Моріон”, 2005. – С. 693-694.
 225. Блажеєвський М.Є. Хемілюмінесцентне визначення фозалону і фталофосу за реакцією з 9-ціано-10-метилакридинію нітратом / М.Є. Блажеєвський, О.М. Гута, С.В. Мідяний, І О. Пацай //Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – Вип. 46. – С. 135-139.
 226. Блажеєвський М.Є Полярографічне визначення пеніцилінів з використанням пероксикислотного окиснення / М.Є. Блажеєвський // Укр. хім. журн. – 2005. – Т.71, №10. – С. 90-93.
 227. Блажеєвський, М.Є. Хемілюмінесцентне визначення надоцтової кислоти / М.Є. Блажеєвський // Наукові записки ТДПУ. Серія: Хімія. – 2004. – №8. – С. 25-31.
 228. Блажеєвський М.Є. Кiнетичне визначення парацетамолу в лiкарських формах методом хемiлюмiнесценцiї / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко // Фармац. журн. – 2004. – № 5. – С. 68-73.
 229. Блажеєвський М.Є. Кiнетичне визначення iнгiбiторiв холiнестераз бiохiмiчним методом iз застосуванням реакції окиснення n-фенетидину як індикаторної / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Фармац. журн. – 2004. – № 2. – С. 52-58.
 230. Блажеєвський М.Є. Ензимно-кiнетичне визначення метафосу у пробах повiтря, грунту та води / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Фармац. журн. – 2004. – № 4. – С. 60-64.
 231. Блажеєвський М.Є. Сучасні методи визначення пероксикарбонових кислот в присутності гідроген пероксиду. Визначення пероксикарбонових кислот в присутності надлишку гідроген пероксиду кінетичним методом за реакцією з 3,3’,5,5’-тетраметилбензидином / М.Є. Блажеєвський // Вопросы химии и хим. технологии. – 2003. – № 3. – С. 19-2
 232. Лебединець В.О. Дослiдження хiмiчної взаємодiї компонентiв крему дифторантового 1% / В.О. Лебединець, Є.В. Гладух, М.Є. Блажеєвський, С.М. Коваленко // Мед. хiмiя. – 2003. – Т.5, № 2. – С. 91-93.
 233. Кабачний В.І. Деякі особливості методики викладання розділу “Розчини” в курсі фізичної та колоїдної хімії у фармацевтичному ВНЗ / В.І. Кабачний, Л.Д. Грицан, В.П. Колєснік, Т.О. Томаровська, Я.А. Лабузова, М.Є. Блажеєвський, Н.І. Горбунова, М.М. Івашура // Медична освіта – 2003. – №2 –  С.27-31.
 234. Блажеєвський М.Є. Спектрофотометричне визначення 10-алкiлпохiдних фенотiазину в лiкарських формах з використанням пероксикислотного окислення / М.Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 2003. – № 1. – С. 64-73.
 235. Блажеєвський М.Є. Каталiтичнi властивостi гiдроксокомплексiв Феруму (III) з 1,10-фенантролiном в хемiлюмінесцентній реакції люмінолу з аліфатичними диперокислотними / М.Є. Блажеєвський, В.К. Зiнчук // Вiсн. Львiв. ун-ту. – 2003. – № 43. – С. 85-94.
 236. Блажеєвський М.Є. Кiнетичне визначення пенiцилiнiв у лiкарських формах за реакцiями з пероксикарбоновими кислотами / М.Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 2003. – № 5. – С. 66-78.
 237. Блажеєвський М.Є. Кiнетичне визначення ацетилсалiцилової кислоти в лiкарських формах з використанням перокислотного окиснення / М.Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 2003. – № 4. – С. 65-72.
 238. Блажеєвський М.Є. Кiнетичне визначення активностi фермента холiнестерази за реакцiєю пероксикислотного окиснення та його застосування у бiохiмiчному методi визначення iнгiбіторів / М.Є. Блажеєвський // Вопросы химии и хим. технологии. – 2003. – № 6. – С. 11-18.
 239. Блажеєвський М.Є. Електродний потенцiал пероксикарбонових кислот та його залежнiсть вiд pH середовища / М.Є. Блажеєвський // Наук. записки ТДПУ. – 2003. – № 7. – С. 37-42.
 240. Блажеєвський М.Є. Визначення фосфорорганiчних сполук антихолiнестеразної дiї бiохiмiчним методом за реакцiєю Shönemann як iндикаторної / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Харкiвський полiтехнiк: Вiсн. НТУ; Зб. наук. пр. – 2003. – № 3. – С. 12-19.
 241. Блажеєвський М.Є. Визначення сполук антихолiнестеразної дiї бiохiмiчним методом на основы реакцiї окиснення n-фенетидину як iндикаторної / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко // Вестн. нац. техн. ун-т “ХПИ”.– – Т.1, № 11. – С. 7-14.
 242. Блажеєвський М.Є. Iдентифiкацiя та кiлькiсне визначення трифтазину S-оксиду методом високоефективної рiдинної хроматографiї / М.Є. Блажеєвський // Працi 3-го Захiдноукр. симпоз. з адсорбцiї та хроматографiї, м. Львiв, 25-28 трав. 2003 р. – Львiв, 2003. – С. 150-155.
 243. Блажеевский Н.Е. Аналитическая система оценки антихолинэстеразной активности веществ с использованием реакции Шенемана / Н.Е. Блажеевский // Аналитика и аналитики: междунар. форум: каталог реф. и ст. – Воронеж, 2003. – Т.2. – С. 431-432.
 244. Блажеєвський М.Є. Спектрофотометричне визначення пероксикарбонових кислот в присутностi пероксиду водню за реакцiєю з n-анiзидином / М.Є. Блажеєвський // Наук. записки ТДПУ. – 2002. – № 6. – С. 21-23.
 245. Блажеєвський М.Є. Рiвняння окисно-вiдновного потенцiалу пероксикарбонових кислот у загальному виглядi / М.Є. Блажеєвський // Вiсн. Львiв. ун-ту. – 2002. – Вип. 42, Ч.2. – С. 118-121.
 246. Блажеєвський М.Є. Окисно-вiдновний потенцiал алiфатичних пероксикарбонових кислот / М.Є. Блажеєвський // Вiсн. Львiв. ун-ту. – 2002. – Вип. 42, Ч.2. – С. 122-125.
 247. Блажеєвський М.Є. Кiнетичний метод визначення ацетилхолiну / М.Є. Блажеєвський // Вiсник фармацiї. – 2002. – № 2. – С. 110-113.
 248. Блажеєвський М.Є. Експериментальне вивчення протимiкробної активностi мазей та пудр на основi надкислот / М.Є. Блажеєвський // Вiсник фармацiї. – 2002. – № 2. – С. 131-132.
 249. Блажеєвський М.Є. Кiлькiсне визначення адреналiну в очних лiкарських формах методом напрямої спектрофотометрiї / М.Є. Блажеєвський, Т.О. Томаровська // Фiзiологiчно активнi речовини. – 2001. – № 2. – С. 37-40.
 250. Блажеєвський М.Є. Кiлькiсне визначення ацетилцистеїну й аскорбiнової кислоти в лiкарських формах на основi реакцiй iз алiфатичними дипероксикислотами / М.Є. Блажеєвський // Наук. записки ТДПУ iм. Володимира Гнатюка. – 2001. – № 5. – С. 20-27.
 251. Блажеєвський М.Є. Мiкротитриметричне визначення похiдних фенотiазину в лiкарських формах з використанням пероксикислотного окиснення / М.Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 2001. – № 6. – С. 55-66.
 252. Блажеєвський М.Є. Методи iдентифiкацiї, покладенi в основу створення технiчних засобiв хiмiчної розвiдки / М.Є. Блажеєвський, В.В. Дядченко, О.В. Третяк // Зб. наук. пр. ХВУ. – 2001. – Вип.7. – С. 114-118.
 253. Блажеєвський М.Є. Непряме полярографiчне визначення пероксикарбонових кислот у водних розчинах / М.Є. Блажеєвський // Вiсник фармацiї. – 2001. – № 3. – С. 32.
 254. Блажеєвський, М.Є. Особливостi полярографiчного визначення органiчних пероксикислот на меркурiєвому крапельному електродi у водних розчинах / М.Є. Блажеєвський // Вiсник фармацiї. – 2001. – № 3. – С. 33.
 255. Циганенко Ф.Я. Синтез та вивчення знезаражуючої здатності препарату на основі діпероксіадипінової кислоти / А.Я. Циганенко, М.Є. Блажеєвський, В.М. Васильченко, Р.В. Шумара, Н.І. Коваленко, І.Л. Михно // Вісн. Вінниц. держ. мед. ун-т. – 2000. – № 2. – С. 376-377.
 256. Циганенко А.Я. Вивчення протимікробної дії препарату на основі вищої пероксикарбонової кислоти для знезараження шкіри рук медичного персоналу / А.Я. Циганенко, М.Є. Блажеєвський, В.М. Васильченко, Р.В. Шумара, Н.І. Коваленко, І.Л. Михно // Вісн. Вінниц. держ. мед. ун-т. – 2000. – № 2. – С. 375.
 257. Блажеєвський М.Є. Амперометричне визначення аскорбінової кислоти і ацетилцистеїну з пербензойною кислотою / М.Є. Блажеєвський, О.В. Антоненко, Р.Г. Клюєва // Фармац. журн. – 2000. – № 1. – С. 82-85.
 258. Антоненко О.В. Застосування пероксиду бензоїлу в дерматології. Антимікробна активність пероксидних похідних заміщенних бензойних кислот / О.В. Антоненко, Є.Я. Левітін, М.Є. Блажеєвський, Н.М. Шульга, А.Ю. Волянський // Вісник фармації. – 1999. – № 2. – С. 50-52.
 259. Рой И.Д. Коррозионная устойчивость медицинских сталей в дезинфицирующих растворах на основе пероксосоединений / И.Д. Рой, Е.К. Севидова, Н.Е. Блажеевский, Е.Я. Левитин // Защита металлов. – 1999. – Т.35, № 6. – С. 1-4. (Scopus)
 260. Антоненко О.В. Поиск новых веществ, обладающих антимикробной активностью, среди замещенных производных пероксида бензоила / О.В. Антоненко, Е.Я. Левитин, М.Е. Блажеевский, А.Ю. Волянский, Н.Н. Шульга // Провизор. – 1999. – № 7. – С. 43-44. (цит. Scopus)
 261. Блажеевский Н.Е. Количественное определение N-ацетилцистеина методом амперометрического тирования / Н.Е. Блажеевский, О.В. Антоненко, Р.И. Клюева // Провизор. – 1999. – № 15-16. – С. 85-86.(цит. Scopus)
 262. Блажеевский Н.Е. Оксидиметрическое определение алкалоидов, основанное на реакции N-оксидирования пероксикарбоновыми кислотами / Н.Е. Блажеевский, А.И. Баталов // Журн. аналит. химии. – 1999. – Т. 54, № 1. – С. 87-90. (Scopus)
 263. Блажеєвський М.Є. Визначення цистеїну й аскорбінової кислоти в очних краплях методом амперметричного титрування пербензойною кислотою / М.Є. Блажеєвський, О.В. Антоненко, Р.Г. Клюєва // Фармац. журн. – 1999. – № 5. – С. 55-60.
 264. Блажеєвський М.Є. Застосування аліфатичних динадкислот як реагентів в методах оксидиметричного титрування відновників / М.Є.Блажеєвський // Вісник фармації. – 1999. – № 1. – С. 36-41.
 265. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення азотних іпритів за реакцією оксидування динадкислотами / М.Є. Блажеєвський, А.І. Баталов, В.В. Болотов // Наукові записки Тернопільского державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Хімія. – 1999. – Вип.3. – С. 29-31.
 266. Блажеєвський М.Є. Надкислотнометричний метод визначення цистеїну й аскорбінової кислоти в очних краплях / М.Є. Блажеєвський // Фармац. журн.- 1999. – № 6. – С. 64-70.
 267. Баталов А.І. Йодометричне визначення іприту за реакцією з вищими жирними динадкислотами / А.І. Баталов, М.Є.Блажеєвський, В.В. Болотов // Вісник фармації. – 1999. – № 2. – С. 92-97.
 268. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення азотних іпритів за реакцією N-оксидування динадкислотами / М.Є. Блажеєвський, А.І. Баталов, В.В. Болотов // Наукові основи розробки лікарських препаратів: матеріали наук. сес. Від-ня хім. НАН України, присвяченої 80-річчю Нац. акад. наук. України (9-11 черв. 1998 р.). – Х., 1998. – С. 394-398.
 269. Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення лідокаїну і тримекаїну в лікарських формах за реакцією N-окислення пероксикислотою / М.Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 1998. – № 5. – С. 52-55.
 270. Блажеєвський М.Є. Кінетичні закономірності реакції N-оксидації алкалоїдів динадкарбоновими кислотами у водному середовищі / М.Є. Блажеєвський, А.І. Баталов // Наукові основи розробки лікарських препаратів: матеріали наук. сес. Від-ня хім. НАН України, присвяченої 80-річчю Нац. акад. наук. України (9-11 черв. 1998 р.). – Х., 1998. – С. 421-426.
 271. Блажеєвський М.Є. Порівняльна токсикологічна характеристика вищих аліфатичних надкислот / М.Є. Блажеєвський, С.М. Коваленко, В.П. Черних // Наукові основи розробки лікарських препаратів: матеріали наук. сес. Від-ня хім. НАН України, присвяченої 80-річчю Нац. акад. наук. України (9-11 черв. 1998 р.). – Х., 1998. – С. 482-485.
 272. Блажеєвський М.Є. Потенціометричне визначення адреналіну в лікарських формах / М.Є. Блажеєвський, Т.О. Томаровська, В.І. Кабачний // Вісник фармації. – 1998. – № 1. – С. 56-59.
 273. Блажеєвський М.Є. Реакції оксидації органічних сульфідів і сульфоксидів аліфатичними надкислотами та їх застосування в аналізі / М.Є. Блажеєвський // Наукові основи розробки лікарських препаратів: матеріали наук. сес. Від-ня хім. НАН України, присвяченої 80-річчю Нац. акад. наук. України (9-11 черв. 1998 р.). – Х., 1998. – С. 352-358.
 274. Севидова Е.К. Оптимизация условий дезинфекции медицинских изделий путем использования новых растворов / Е.К. Севидова, И.Д. Рой, Н.Е. Блажеевский, Е.Я. Левитин // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье, Ч.4. – Х., 1998. – С. 536-539.
 275. Блажеєвський М.Є. Оцінка корозійної активності дезінфекційних засобів на основі пероксидних сполук стосовно деяких медичних марок сталей / М.Є. Блажеєвський, Є.Я. Левітін, І.Д. Рой, С.К. Севідова // Вісник фармації. – 1998. – № 2. – С. 26-28.
 276. Левітін Є.Я. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність пероксидних похідних заміщених бензойних кислот / Є.Я. Левітін, М.Є. Блажеєвський, О.В. Антоненко, І.Л. Дикий // Наукові основи розробки лікарських препаратів: матеріали наук. сес. Від-ня хім. НАН України, присвяченої 80-річчю Нац. акад. наук. України (9-11 черв. 1998 р.). – Х., 1998. – С. 221-224.
 277. Blazheevskij N.E. Evaluation of corrosiveness of new disinfecting solutions in relation to medical instruments / N.E. Blazheevskii, E.I. Levitin, I.D. Roi, E.K. Sevidova// Meditsinskaia tekhnika. – 1997. № – P. 38-40. (Scopus)
 278. Блажеевский Н.Е. Изучение антимикробного действия препаратов на основе высших пероксикарбоновых кислот для обработки рук хирургов / Н.Е. Блажеевский // Достижения современной фармации науки и практики на рубеже ХХІ века: сб. науч. тр., посвящ. 30-летию фармац. фак. Курск. мед. ун-та. – Курск, – С. 180-181.
 279. Блажеєвський М.Є. Синтез та спороцидна активність сереньоланцюгових динадкарбонових кислот / М.Є. Блажеєвський // Вісник фармації. – 1997. – № 2. – С. 50-52.
 280. Блажеєвський М.Є. До питання визначення прихованої крові / М.Є. Блажеєвський // Вісник фармації. – 1996. – № 3-4. – С. 32-34.
 281. Блажеевский Н.Е. Окислительно-восстановительный потенциал растворов пероксикарбоновых кислот / Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук // Журн. физ. химии. – 1990. – Т. 64, № 2. – С. 499-501. (Scopus)
 282. Блажеевский Н.Е. Кинетические закономерности реакции N-оксидирования третичных аминов дипероксикислотами / Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук // Журн. общ. химии. – – Т. 60 (122), Вып. 9. – С. 2126-2131. (Scopus)
 283. Блажеевский Н.Е. Иодометрическое определение третичных аминов в присутствии N-оксидов / Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук // Журн. aналит. химии. – – № 9. – С. 1662-1665. (Scopus)
 284. Блажеевский Н.Е. Активирование солей марганца в хемилюминесцентной реакции люминола с дипероксисебациновой кислотой / Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук // Вестник Львов. ун-та, сер. хим. 1989. – Вып. 30. – С. 71-74.
 285. Блажеевский Н.Е. Оксидиметричний метод визначення димедролу в лікарських формах / Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук // Фармац. журн. – 1988. – № 3. – С. 43-45. (Scopus)
 286. Зинчук В.К. Хемилюминесцентный метод определения алифатических пероксикислот / В.К. Зинчук, Я.П. Скоробогатый, Н.Е. Блажеевский // Журн. аналит. химии – 1988. –  Т. 44, № 7. – С. 1339-1342. (Scopus)
 287. Блажеевский Н.Е. Потенциометрическое определение окислительно-восстановительного потенциала дипероксикарбоновых кислот / Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук // Весник Львов. ун-та. Сер. хим. – Вып. 28. – С. 59-61. (Scopus)
 288. Блажеевский Н.Е. Фотометр для хемилюминесцентного анализа / Н.Е. Блажеевский, В. М. Лукьянец // Биохемил. в с-х.: сб. науч. тр. – Москва, 1986. – С. 25-26.
 289. Блажеевский Н.Е. Установка для кинетических методов анализа / Н.Е. Блажеевский, В. М. Лукьянец, B.K. Зинчук // Укр. хим. ж. 1985. – Т. 51, № 9. – С. 996-998. (Scopus)

9 Авторських свідоцтв :

 1. Способ количественного определения полиметакриловой кислоты в рас творах: А.с. 1617326. СССР. МКИ5 G01N 21/27/ М.H. Солтыс, Н.Е. Блажеевский, В.С. Дутка – № 4343963/23-05; Заявл. 24.11.87; Опубл. 30.12.90, Бюл. № 48.
 2. Способ определения пероксикарбоновых кислот: А.с. 1578644. СССР. МКИ4 G01N 21/78/ H.E. Блажеевский, В.К. Зинчук – № 4446370/31-04; Заявл. 21.06.88; Опубл. 15.07.90, Бюл. № 26.
 3. Способ идентификации органических пероксикислот: А.с. 1569690. СССР. МКИ5 G01N 27/416 / Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук, В.С. Дутка − № 4485022/31-25; Заявл. 21.06.88; Опубл. 07.06.90, Бюл. № 21.
 4. Способ качественного определения моноперокси- или дипероксикарбоновых кислот: А.с. 1518737. СССР. МКИ4 G01N 21/78/ H.E. Блажеевский, В.К. Зинчук – № 4344218/31-04; Заявл. 24.11.87; Опубл. 30.10.89, Бюл. № 40.
 5. Способ определения третичных аминов: А.с. 1377720. СССР. МКИ4 G01N 31/16/ H.E. Блажеевский, В.К. Зинчук – № 4073299/31-04; Заявл. 03.06.86; Опубл. 29.02.88, Бюл. № 8.
 6. А.с. 234322. СССР/ Н.Е. Блажеевский, Н.Д. Обушак, В.К. Зинчук, Н.И. Ганущак, В.Г. Олейник − № 3115658; Заявл. 28.05.85; Зарег. 03.03.86.
 7. А.с. 274392. СССР/ H.E. Блажеевский – № 3173690; Заявл. 17.06.87; Зарег. 03.05.88.
 8. Способ определения триэтаноламина в присутствии N-оксида: А.с. 1264062. СССР. МКИ4 G01N 31/16/ Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук − № 3850302/23-04; Заявл. 04.02.85; Опубл. 15.10.86, Бюл. № 38.
 9. Способ определения органических пероксикислот в присутствии пероксида водорода: А.с. 1223048. СССР. МКИ4 G01N 21/78/ Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук – № 3742889/23-04; Заявал. 18.05.84; Опубл. 07.04.86, Бюл. № 13.

30 національних патентів:

 1. Пат. № 106395 Україна. МПК G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення пероксомоносульфату у водних розчинах/ / М.Є. Блажеєвський, О.О. Мозгова. – № U2015 10411 ; заявл. 26.10.15. Опубл. 25.04.2016; Бюл. № 8.
 2. Пат. № 106799 Україна. МПК G01N 27/48 (2006.01). Спосіб визначення пероксимонофталату методом вольтамперометрії/ / М.Є. Блажеєвський, О.О. Мозгова. – № U2015 10502 ; заявл. 28.10.15. Опубл. 10.05.2016; Бюл. № 9.
 3. Пат. № 103487 Україна. МПК G01N 27/48 (2006.01), C01B 15/08 (2006.01). Спосіб визначення пероксомоносульфату методом вольтамперометрії / Блажеєвський М.Є., Мозгова О.О. – № u201500548; заявл. 23.01.15; Опубл. 25.12.2015; Бюл. №24.
 4. Пат. № 101061 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/16 (2006.01), A61K 31/00, C07D 471/00. Спосіб кількісного визначення суми хінолізидинових алкалоїдів люпіну багатоистого/ В.В. Бойнік, Х.П. Акридіту, Блажеєвський М.Є. № u 2015 01814; Заявл. 02.03. 2015; Опубл. 25.08.2015; Бюл. №16.
 5. Пат. № 101056 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/16 (2006.01), A61K 31/00, C07D 471/00, G 01N 27/28 (2006.01). Спосіб кількісного визначення пахікарпіну/ В.В. Бойнік, Х.П. Акридіту, Блажеєвський М.Є., О.С. Пантелеєва, В.І. Ткач. № u 2015 01789; Заявл. 02.03. 2015; Опубл. 25.08.2015; Бюл. №16.
 6. Пат. №100303 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/00. Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення метіоніну/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Коретнік. – № u2014 13102; Заявл. 08.12.2014; Опубл. 27.07.2015; Бюл. № 14.
 7. Пат. №98814 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/00, A61K 41/00, A61K 31/00. Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення біотину/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Коретнік. – № u201412114; Заявл. 10.11.2014; Опубл. 12.05.2015. Бюл. № 9.
 8. Пат. № 103108 Україна. МПК (2015.01)  A61L 9/14(2006.01), A61L 2/16(2006.01), A01K 1/00. Спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень при туберкульозі/ В.О. Головко, М.Є. Блажеєвський, В.А. Кочмарський, А.О. Бондарчук. – № u201502093; Заявл. 10.03.2015; Опубл. 10.12.2015; Бюл. № 23.
 9. Пат. № 92678 Україна, МПК G 01 21/77 (2006.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення ацетильної функціональної складової/ М.Є. Блажеєвський, K.C. Криськів. – № u201403542; Заявл. 07.04.2014; Опубл.26.08.2014, Бюл. № 16.
 10. Пат. № 94510 Україна, МПК G 01 27/26 (2006.01). Бойко М.М. Спосіб кількісного визначення іонів калію у водно-спиртових витяжках з лікарської рослинної сировини/ М.М. Бойко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Зайцев. – № u201407449; Заявл. 02.07.2014; Опубл.10.11.2014, Бюл. № 21.
 11. Пат.№ 90893 Україна, МПК G 01 21/77 (2006.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення сукцинонітрилу/ М.Є. Блажеєвський, K.C. Криськів. – № u201400855; Заявл. 30.01.2014; Опубл.10.06.2014, Бюл. № 11.
 12. Пат. 57219 Україна, МПК7 А61L 2/00, С07F9/24. Засіб для дезінфекції та передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення/ І.Л. Михно, В.В. Таран, Н.А. Якименко, М.Є. Блажеєвський, А.М. Зарицький – № 2002032224; Заявл. 20.03.2002; Опубл. 16.06.2003; Бюл. №6.
 13. Пат.№ 86515 МПК А 61К 31/00, G01N 33/00 (2013.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення цефалоспоринів// М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова, Заявл. 12.11.2012; Опубл.10.01.2014, Бюл. № 1.
 14. Пат.№ 72208 Україна, МПК G01N 33/00 (2012.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення похідних фентіазину// М.Є. Блажеєвський О.І. Шлюсар, Заявл. 03.02.2012; Опубл.10.08.2012, Бюл. № 15.
 15. Пат.№ 69453 Україна, МПК G01N 31/00 (2012.01). Боровська І.М. Спосіб кількісного визначення домішок купруму у субстанції аскорбінової кислоти// І.М. Боровська, М.Є. Блажеєвський, Заявл. 08.11.2011; Опубл.25.04.2012, Бюл. № 8.
 16. Пат.№ 69452 Україна, МПК А61K 31/00 (2012.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення домішок купруму у субстанції аскорбінової кислоти// М.Є. Блажеєвський, І.М. Боровська. Заявл. 08.11.2011; Опубл.25.04.2012, Бюл. № 8.
 17. Пат.№ 65526 Україна. МПК А61K 31/43 (2006.01). Спосіб кількісного визначення третинних амінів// М.Є. Блажеєвський, Я.Ю. Анацька. Заявл. 10.05.2011; Опубл.10.12.2011, Бюл. № 23.
 18. Пат.№ 63351 Україна. МПК А61K 31/43 (2011.02088). Спосіб кількісного визначення цефалоспоринів// М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова. Заявл. 22.02.2011; Опубл.10.10.2011, Бюл. № 19.
 19. Пат.№ 61527 Україна, МПК А61K 31/43 (2006.01). Спосіб кількісного визначення пеніцилінів// М.Є. Блажеєвський, С.П. Карпова. Заявл. 13.12.2010; Опубл.25.07.2011, Бюл. № 13.
 20. Пат. № 54870 Україна, МПК G 01 N 21/78. Спосіб кількісного визначення німесуліду // І.О. Юрченко, М.Є. Блажеєвський, В.П. Буряк. Заявл. 31.05.10; Опубл. 25.11.10, Бюл. № 22.
 21. Пат. № 83221 Україна, МПК G 01 N 21/76, G 01 N 17/00. Спосіб виявлення наявності корозії // І.В. Григор’єв, М.Є. Блажеєвський. – А 200511537; Заявл. 5.12.2005 р. Опубл. 25.06.08, Бюл. № 12.
 22. Пат. 778879 Україна, МПК4 G 01 N 33/00. Хімічний реактив і спосіб визначення речовин, що містить естерну групу/ В.В. Болотов, Л.Ю. Клименко, М.Є. Блажеєвський – Заявл. 13.06.05; Опубл. 15.01.07, Бюл. № 1.
 23. Пат. 6661 Україна, МПК7 А 61 В17/00, G 01 N 33/00. Спосіб експрес-діагностики позачеревних крововиливів/ П.М. Зам’ятін, М.Є. Блажеєвський, Н.Г. Гасанов, Г. І. Каплін – Заявл. 25.10.04. Опубл. 16.05.05, Бюл. №5.
 24. Пат. 70903 Україна, МПК7 А61 В17/00. Спосіб діагностики позачеревних гематом/ П.М. Зам’ятін, М.Є. Блажеєвський, Н.Г. Гасанов – Заявл. 31.12.03; Опубл. 15.10.04, Бюл.№10.
 25. Пат. 39110 Україна, МПК7 G 01 N 33/72. Спосіб проведення аналізу на приховану присутність кров / М.Є. Блажеєвський – № 95073195; Заявл. 10.07.95; Опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.
 26. Пат. 26006 Україна, МПК6 А61L 2/16. Дезінфекційний та стерилізуючий препарат/ М.Є. Блажеєвський, С.М. Коваленко, В.П. Черних, Н.І. Швець – № 95020605; Заявл. 10.02.95; Опубл. 26.02.99; Бюл. №1.
 27. Пат. 10985 Україна, МПК5 А 61 L 2/16. А 61 L 2/18. Дезінфекційний засіб/ М.Є. Блажеєвський – № 93020138; Заявл. 21.12.92; Опубл. 25.12.96, Бюл. № 4.
 28. Пат. 6882 Україна, МКИ5 A 61 L 13/00. Стерилізуючий засіб/ М.Є. Блажеєвський – № 93020139; Заявл. 21.12.92; Опубл. 31.03.95, Бюл. № 1.
 29. Пат. 7841 Україна, МПК5 А 61 L 2/16. А61L 2/18. Дезінфекційний засіб / М.Є. Блажеєвський – № 93020137; Заявл. 21.12.92; Опубл. .12.95, Бюл. № 4 .
 30. Пат. 22145 Україна, МПК6 G 01 N 33/48. Спосіб визначення прихованої крові / М.Є. Блажеєвський – № 93010078; Заявл. 21.12.92; Опубл. 30.04.98; Бюл. №2.

Згідно з програмою співробітництва з Інститутом загальної та невідкладної хірургії АМН України, Харківським державним медичним університетом МОЗ України спільно з д.м.н., професором Зам’ятіним розроблені, запатентовані трьома спільними патентами на винахід України та запроваджені у практику МОЗ два діагностичні методи та пристрій для його здійснення з використанням лапарацентозу. Результати викладені у монографії: Замятин П.Н., Бойко В.В., Голобородько Н.К. и др. Хирургия доминирующих повреждений груди и живота при политравме – Харьков: 2006. С. 55-57 (всього 182 с).

Розроблена, запатентована двома одноосібними патентами України і впроваджена в практику лікувально-профілактичних закладів МОЗ України оригінальна тест-система для виявлення прихованої крові „Гемотест-М” (син.„Делатест”), яка нині застосовується в медицині як профілактичний засіб запобігання зараження та поширення ВІЛ/СНІД в Україні (Регламент із застосування засобу „Делатест” з метою контролю якості перед стерилізаційного очищення виробів медичного призначення. Свідоцтво МОЗ України про державну реєстрацію № 0129) (наявність промислового виробництва, акти впровадження).

Розроблений високочутливий автономний хемілюмінесцентний детектор індикації агентів хімічної та біологічної зброї, який дозволяє виявляти аерозолі бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії, шкірно-набрякаючої, загальноотруйної, подразнюючої та психохімічної дії, залишки ракетного палива „Гептил“, а також біологічні засоби у повітрі та воді. Результати роботи запроваджені у навчальний процес Харківського інституту танкових військ Національного технічного університету „ХПІ” (видані навчальні посібники, акти впровадження).

Розроблений і опублікований новий спосіб знешкодження бойових отруйних речовин, алкалоїдів і фосфоровмісних пестицидів, а також біологічних засобів при здійсненні необхідних заходів дегазації та дезінфекції на військових об’єктах і складських приміщеннях.

Впроваджені у практику роботи фармацевтичного підприємства ВАТ „ІнтерХім” методики титриметричного визначення кодеїну основи у проміжних продуктах препарату Кодтерпін ІС, таблетки (МКЯ 309-09-02.2) із використанням калій кароату як аналітичного реагента (акт від 22.03. 2010 р.).

Читає лекції з дисципліни «фізична і колоїдна хімія» студентам очної та заочної форми навчання зі спеціальностей «Фармація», «Біотехнологія», «ТФП», керує науковою роботою докторантів за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, а також аспірантів, дипломників та магістрантів за спеціалізацією „контроль якості лікарських засобів” та „контроль якості харчових продуктів” спеціальності „фармацевтична хімія” відповідно.

Напрями наукової діяльності:

 1. З’ясування кінетичних закономірностей та механізмів реакцій рідинно-фазового пероксикислотного окиснення нітроген-, сульфурвмісних та ненасичених сполук.
 2. Хіміко-аналітичне вивчення реакцій пергідролізу функціональних похідних карбонових кислот (естерів, амідів) та нітрилів.
 3. Опрацювання аналітичних методик визначення лікарських та біологічно активних речовин методом пероксокислотометрії, непрямої вольтамперометрії, кінетико-спектрофотометричним та кінетико-спектрофлуориметричним методом.
 4. Опрацювання хемілюмінесцентних методик визначення лікарських та біологічно активних речовин.
 5. Опрацювання аналітичних методик визначення пероксидних похідних карбонових кислот та неорганічних пероксидів у складі лікарських дезінфекційних препаратів.
 6. Розроблення аналітичних методик визначення антихолінестеразних БАР ензимним кінетико-спектрофотометричним методом.
 7. Синтез, фізико-хімічні властивості та специфічна біологічна активність(протимікробна та протипаразитарна, детоксикуюча) пероксидних похідних карбонових кислот.
 8. Розроблення хімічних знезаражуючих (антисептичних, дезінфекційних та стерилізуючих) засобів на основі пероксидних похідних карбонових кислот.
 9. Опрацювання хімічних засобів знешкодження (дегазації) токсикантів на основі пероксидних похідних неорганічних та карбонових кислот.
 10. Конструювання оптичних (хемілюмінесцентних) хімічних та біохіміних сенсорів для експресного виявлення токсикантів.

Постійний експерт щорічних конкурсів робіт талановитих студентів, аспірантів та молодих вчених МДУ ім. Ломоносова (Москва), встановлений О.В. Дерипаска 2013 р.

Бере активну участь у написанні загальноосвітніх статей до «Фармацевтичної енциклопедії». Неодноразово визнаний студентами як кращий викладач дисципліни «фізична та колоїдна хімія» (публіковано у «Молодість фармації»). Постійно бере участь у вихованні молоді у дусі патріотизму та традицій українського народу.

Хоббі : гра у футбол, вивчення східної культури та філософії.