Бобрицька Лариса Олександрівна

PharmD Bobritskaya_fotoБобрицька Лариса Олександрівна – доктор фармацевтичних наук (2015), доцент кафедри заводської технології ліків (з 2004).

Адреса: вул. Валентинівська, 4

Тел.: 67-88-52

Е-mail: ztl@nuph.edu.ua

Web-cайт: ztl.nuph.edu.ua

 

Автобіографія

У 1997 році закінчила Українську фармацевтичну академію з відзнакою зі спеціальності «Промислова фармація», кваліфікація – інженер-технолог. Після закінчення аспірантури в 2001 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка складу та технології капсул з натрію диклофенаком пролонгованої дії». Розроблений лікарський препарат у капсулах “Диклофенак-ретард” отримав реєстраційне посвідчення МОЗ України і рекомендований для медичного застосування в Україні і промислового випуску на ТОВ «ФК «Здоров’я».

З 2000 р. асистент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Працювала провідним спеціалістом наукового відділу НФаУ за сумісництвом (2003-2008). З 2003 р. по теперішній час доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Виконувала обов’язки завуча кафедри ЗТЛ (2004-2012). В теперішній час відповідає за наукову роботу кафедри.

У 2014 р. захистила докторську дисертацію за темою «Науково – практичне обґрунтування технології твердих лікарських форм антимікробної та противірусної дії». За результатами дисертаційної роботи впроваджено в промислове виробництво ВАТ «Фітофарм» лікарський препарат у формі таблеток з валацикловіром «Герпевал 500» противірусної дії та  лікарський препарат також у формі таблеток з орнідазолом «Мерадазол» антимікробної та антипротозойної дії.

Л.О. Бобрицька – автор і співавтор більше 100 науково-методичних робіт, з яких 23 навчально-методичних видань, 50 статей у фахових наукових виданнях, 7 патентів, 2 інформаційних листа.

Нагороджена Почесною грамотою НФаУ за плідну науково-практичну діяльність, розробку та впровадження лікарських засобів від ідеї до аптечної полиці.

Громадська діяльність: на кафедрі заводської технології ліків Бобрицька Л.О. відповідає за наукову роботу.

Наукова школа

Науково-дослідницька діяльність Л.О. Бобрицької спрямована на розробку складу та технології оригінальних лікарських препаратів, зокрема комбінованих різної направленості дії.

Під керівництвом Л.О. Бобрицької виконується 2 кандидатські дисертації. Співавтор оригінальних лікарських препаратів: таблетки «Лавафлам» жовчогінної дії; капсули «Діаплант» антимікробної, протизапальної та спазмолітичної дії, капсули «Мерафлам» для лікування поєднаних інфекційно-запальних захворювань (мікст-інфекцій) в організмі людини.

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Практикум з промислової технології лікарських засобів” (затверджений МОН України);
 2. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів “Промислова технологія лікарських засобів”;
 3. Навчальний посібник до лабораторних занять магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навчання зі спеціальності 8.110201 “Фармація” з дисципліни “Сучасні фармацевтичні технології”;
 4. Лекційний журнал з промислової технології лікарських засобів у двох частинах.
 5. Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»: науковий посібник для аспірантів;
 6. Современные направления в технологии твердых лекарственных средств: уч. пособ. для студентов высш. фармац. учеб. учрежд.

Методичні рекомендації:

 1. Бобрицкая Л.А., Дмитриевский Д.И. Производство лекарственных препаратов в капсулах. Методические рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности «Фармация» дневной  и заочной форм обучения. –2007.- 26с.
 2. Методические указания к выполнению курсовых работ по промышленной технологии лекарственных средств для студентов IV курса специальности «Фармация» / под ред. Е.А. Рубан. – Харьков.: Изд-во НФаУ, 2014. – 54 с.
 3. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання магістерських робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с.
 4. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Preparation and cardioprotective effect analysis of liposomal coenzyme Q10 / Shakhmaiev AE, Gorbach TV, Bobritskaya LA, Krasnopolsky YuM // The Pharma Innovation Journal. – 2015. – № 4(9). – Р. 22-26.
 2. Разработка методов контроля качества препарата в капсулах Мерафлам / Л. А. Бобрицкая, Е. С. Назарова, Н. В. Попова, Е. А. Рубан // Фармация. – 2014. – № 3. – С. 23-26. 
 3. Бобрицька Л. О. Дослідження антибактеріальної активності комбінованих препаратів для лікування вагінозів різної етіології / Л. О. Бобрицька, Т. П. Осолодченко, О. А. Рубан // Анали Мечниківського інституту. – 2014. – № 1. – С. 38 – 42. – [Електронний журнал].
 4. Антибактеріальні властивості фармацевтичної композиції орнідазолу з фламіном / Л. О. Бобрицька, О. А. Рубан, Т. П. Осолодченко,
  О. М. Щербак, Д. І. Дмитрієвський // Анали Мечниківського інституту. – 2013. – № 1. – С. 27 – 31. – [Електронний журнал]. – Режим доступу: www.imiamn.org.ua/journal.htm
 5. Бобрицкая, Л. А. Разработка технологии и оценка качества капсул с фламином и орнидазолом / Л. А. Бобрицкая, Н. В. Попова, Е. А. Рубан // Фармация. – 2013. – № 5. – С. 20–22. – 
 6. Назарова, Е. С. Разработка технологии и валидация методики теста «Растворение» для таблеток с орнидазолом / Е.С. Назарова, Л. А. Бобрицкая, Е. А. Рубан // Фармация. – 2013. – № 4. – С. 3–4.
 7. Назарова, Е. С. Таблетки с валацикловиром: разработка и валидация методики теста «Растворение» для / Е.С. Назарова, Л. А. Бобрицкая, Е. А. Рубан // Фармация. – 2013. – № 3. – С. 16 – 18. 
 8. Дослідження специфічної активності та антимікробної дії порошку гриба шиїтаке ( Lentinusedodes ) / Л. О. Бобрицька, Н. В. Попова, Т. П. Осолодченко, Н. О. Федоритенко // Анали Мечниківського інституту. – 2013. – № 4. – С. 88-91.
 9. Фарес Р. Разработка состава и технологии комбинированного лекарственного препарата для лечения кишечных инфекций / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая // Фармацевтический журнал. – 2016. – № 1. – С. 72-78.
 10. Разработка и валидация методики количественного определения лавандового масла методом газовой хроматографии в комбинированной лекарственной форме «Лавафлам» / М.А. Асланян, Л.А. Бобрицкая, Е.С. Назарова и др. // Химико-фармацевтический журнал. – 2016. – Т. 50, № 3. – С. 47-51.
 11. Маркетинговый анализ рынка лекарственных средств для лечения острах кишечных инфекций / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая, И.А. Лобова и др. // Рецепт. – 2016. – Т. 19, № 3. – С. 301-308.
 12. Development of burdock leaves dense extract obtaining technology / Ulizko Igor, Trokhymchuk Viktor, Stepanenko Sergey and Bobritskaya Larisa // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – № 5(10). – Р. 29-31.
 13. Фарес Р. Изучение антимикробного действия комбинированной лекарственной композиции для лечения кишечных инфекций / Р.
 14. Фарес, Л.А. Бобрицкая, Т.П. Осолодченко, В.И. Гриценко //  Annals of Mechnikov Institute. – 2016. – № 4. – С. 112-115.  – [Електронний журнал].
  1. Асланян М.А. Антибактеріальні властивості гепатопротекторів фармацевтичної композиції «Лавафлам» / М.А. Асланян, Л. О. Бобрицька, Т. П. Осолодченко // Annals of Mechnikov Institute.– 2016. – № 4. – С. 102 – 106. – [Електронний журнал].
  2. Efficacy Of 6-Hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-Oxo-1,2-dihydro-4H-pyrro-lo[3,2,1-Ij]Quinoline-5-carboxamide in modelling renal insufficiency / N. L. Berezniakova, L. A. Bobritskaya, A. V. Berezniakov, O. V. Kiz // Int. J Biol Pharm Sci, 2016, 2(2).-P. 13-19.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Изучение кинетики растворения комбинированного лекарственного препарата с нифуроксазидом «Диплант» / Рами Фарес, Л. А. Бобрицкая, Е. С. Назарова, Н. А. Гербина // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С. 19-23.
 2. Фарес Р. Физические и фармакотехнологические исследования субстанции нифуроксазида / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая, Е.С. Назарова, Т.В. Зборовская // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 4 (42). – С. 45–49.
 3. Фарес Р. Обоснование выбора эффективного препарата при острых кишечных инфекциях / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая, Т.В. Зборовская // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Т. 24 (3). – С. 227–232.
 4. Разработка методов контроля качества таблеток Лавафлам / М.А. Асланян, Л.А. Бобрицкая, Е.С. Назарова и др. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5 (43). – С. 9–14.
 5. Bobritskaya, L. O. Marketing research of the market of drugs with the choleretic action / L. O. Bobritskaya, M. A. Arakelyan, N. V. Popova // Вісник фармації. – 2014. – № 2. – С. 63-67.
 6. Аракелян, М. А. Применение циклодекстринов для оптимизации биофармацевтических свойств / М. А. Аракелян, Л. А. Бобрицкая // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – С. 218 – 219.
 7. Попова, Н. В. Елементний склад цмину та фламіну / Н. В. Попова, Л. О. Бобрицька, М. А. Аракелян // Вісник фармації. – 2013. – № 3. – С. 49-51.
 8. Бобрицька Л. О. Вивчення кінетики розчинення лікарських препаратів з орнідазолом / Л. О. Бобрицька, О. С. Назарова, Ю. М. Вербова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 4 (24). – С. 13–18.
 9. Бобрицька Л. О. Значення пластичної міцності в технології вологої грануляції / Л. О. Бобрицька // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2012. – Т. 21 (3). – С. 531–536.
 10. Бобрицька Л. О. Розробка та валідація методики кількісного визначення таблеток з орнідазолом / Л. О. Бобрицька, О. С. Назарова, Ю. М. Вербова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 3 (23). – С. 9–14.
 11. Бобрицька Л. О. Біофармацевтичні аспекти створення лікарського препарату з натрію диклофенаком / Л. О. Бобрицька, М. А. Аракелян // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2012. – Т. 21 (4). – С. 197–203.
 12. Бобрицька Л. О. Розробка та валідація методики кількісного визначення таблеток з валацикловіром / Л. О. Бобрицька, О. С. Назарова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 2 (22). – С. 38–43.
 13. Бобрицька Л. О. Забезпечення якості фармацевтичної розробки препарату «Мерадазол» / Л. О. Бобрицька, О. С. Назарова, Ю. М. Вербова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 1 (21). – С. 18–23.
 14. Бобрицька Л. О. Вивчення гострої токсичності лікарського препарату на основі валацикловіру / Л. О. Бобрицька, Т. В. Андріанова, О. В. Тимченко // Клінічна фармація. – 2011. – № 4. – С. 44 – 46.
 15. Бобрицька Л. О. Фармакологічні дослідження лікарського препарату на основі орнідазолу / Л. О. Бобрицька, К. Г. Жемерова, О. В. Дунай // Клінічна фармація. – 2011. – № 2. – С. 31 – 33.
 16. Волянський Ю. Л. Дослідження специфічної активності лікарського препарату на основі валацикловіру / Ю. Л. Волянський, Л. О. Бобрицька // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, № 6. – С. 103–105.

Патенти

 1. Пат. 97298 Україна, МПК А 61 К 36/53 (2006.01) Лікарський засіб жовчогінної дії / Асланян М.А., Бобрицька Л.О., Гончаров М.І., Назарова О.С., Попова Н.В., Литвиненко В.І.; заявник і патентовласник Асланян М.А. – № u 2014 09419; заявл. 26.08.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл.№ 5.
 2. Пат. 103886 Україна, МПК А 61 Р 1/04 (2006.01) Лікарський засіб антимікробної, протизапальної та спазмолітичної дії / Бобрицька Л.О., Фарес Р., Гончаров М.І., Назарова О.С., Попова Н.В., Литвиненко В.І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л.О. – № u 2015 04344; заявл. 05.05.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл.№ 1.
 3. Пат. 49367 Україна, МПК А 61 К 9/20, С 07D 473/18. Фармацевтична композиція антивірусної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. –
  № u200911748; заявл. 17.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 4. Пат. 61000 Україна, МПК А 61 К 31/00. Фармацевтична композиція антипротозойної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М., Басакіна І. І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. – № u201012121; заявл. 13.10.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
 5. Пат. 56756 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 9/20, А 61 К 31/198, А 61 Р 11/00. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л. О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № u201008474; заявл. 07.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2.
 6. Пат. на винахід 94871 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 31/195, А 61 К 36/23, А 61 К 9/46, А 61 Р 11/08, А 61 Р 11/10, А 61 Р 11/12, А 61 Р 11/14. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л.О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № а201008497; заявл. 07.07.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
 7. Пат. 40451 А Україна А61К9/48, А61К35/78. Спосіб одержання капсульованої лікарської форми фармацевтичного препарату / Бобрицька Л. О., Заболотний В. О., Чепелюк В. І. та ін.; заявник Бобрицька Л. О. – № 2001020981; заявл. 13.02.2001; опубл. 16.07.2001 Бюл. № 6. – 3 с.

Інформаційні листи

 1. Дмитрієвський Д. І.  Сучасна антибактеріальна терапія трихомоніазу, амебіазу, лямбліозу : інформ. лист № 245 – 2009 / Д. І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О. М. Нікітенко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2010. – Вип. 8. – 4 с.
 2. Дмитрієвський Д. І. Спосіб лікування та профілактики герпетичних інфекцій : інформ. лист № 246 – 2009 / Д. І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О. М. Нікітенко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2010. – Вип. 29. – 4 с.

Дисципліни, які викладає: “Промислова технологія лікарських засобів”, “Сучасні фармацевтичні технології”. Проводить лабораторні та семінарські заняття з промислової технології лікарських засобів для вітчизняних та іноземних студентів денної форми навчання факультету “Фармація”, для студентів заочної форми навчання факультету ступеневої фармацевтичної освіти, є керівником магістерських та дипломних робіт студентів, приймає участь у підготовці дистанційного курсу навчання, викладає англійською мовою.

Хобі: природа.