Бобрицька Лариса Олександрівна

PharmD Bobritskaya_fotoБобрицька Лариса Олександрівна –доктор фармацевтичних наук (2015), професор кафедри заводської технології ліків (з 2017).

Адреса: Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел.: 67-88-52

Е-mail: ztl@nuph.edu.ua

 

Автобіографія

У 1997 р. закінчила Українську фармацевтичну академію з відзнакою зі спеціальності «Промислова фармація», кваліфікація – інженер-технолог. Після закінчення аспірантури в 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка складу та технології капсул з натрію диклофенаком пролонгованої дії». Розроблений лікарський препарат у капсулах “Диклофенак-ретард” отримав реєстраційне посвідчення МОЗ України і рекомендований для медичного застосування в Україні і промислового випуску на ТОВ «ФК «Здоров’я».

З 2000 р. асистент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Працювала провідним спеціалістом наукового відділу НФаУ за сумісництвом (2003-2008). З 2003 р. по теперішній час доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Виконувала обов’язки завуча кафедри ЗТЛ (2004-2012). В теперішній час відповідає за наукову роботу кафедри.

У 2014 р. захистила докторську дисертацію за темою «Науково – практичне обґрунтування технології твердих лікарських форм антимікробної та противірусної дії». За результатами дисертаційної роботи впроваджено в промислове виробництво ВАТ «Фітофарм» лікарський препарат у формі таблеток з валацикловіром «Герпевал 500» противірусної дії та  лікарський препарат також у формі таблеток з орнідазолом «Мерадазол» антимікробної та антипротозойної дії.

Л.О. Бобрицька – автор і співавтор більше 100 науково-методичних робіт, з яких 23 навчально-методичних видань, 50 статей у фахових наукових виданнях, 7 патентів, 2 інформаційних листа.

Нагороджена Почесною грамотою НФаУ за плідну науково-практичну діяльність, розробку та впровадження лікарських засобів від ідеї до аптечної полиці.

Громадська діяльність: на кафедрі заводської технології ліків Бобрицька Л.О. відповідає за наукову роботу.

Наукова школа

Науково-дослідницька діяльність Л.О. Бобрицької спрямована на розробку складу та технології оригінальних лікарських препаратів, зокрема комбінованих різної направленості дії.

Під керівництвом Л.О. Бобрицької виконується 2 кандидатські дисертації. Співавтор оригінальних лікарських препаратів: таблетки «Лавафлам» жовчогінної дії; капсули «Діаплант» антимікробної, протизапальної та спазмолітичної дії, капсули «Мерафлам» для лікування поєднаних інфекційно-запальних захворювань (мікст-інфекцій) в організмі людини.

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Практикум з промислової технології лікарських засобів” (затверджений МОН України);
 2. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів “Промислова технологія лікарських засобів”;
 3. Навчальний посібник до лабораторних занять магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навчання зі спеціальності 8.110201 “Фармація” з дисципліни “Сучасні фармацевтичні технології”;
 4. Лекційний журнал з промислової технології лікарських засобів у двох частинах.
 5. Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»: науковий посібник для аспірантів;
 6. Современные направления в технологии твердых лекарственных средств: уч. пособ. для студентов высш. фармац. учеб. учрежд.

Методичні рекомендації:

 1. Методические указания к выполнению курсовых работ по промышленной технологии лекарственных средств для студентов IV курса специальности «Фармация» / под ред. Е.А. Рубан. – Харьков.: Изд-во НФаУ, 2014. – 54 с.
 2. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання магістерських робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с.
 3. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.
 4. Бобрицкая Л.А., Дмитриевский Д.И. Производство лекарственных препаратов в капсулах. Методические рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности «Фармация» дневной  и заочной форм обучения. –2007.- 26с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Aslanian M. A., Bobrytska L. O., Popova N. V., Nazarova E. S., Bereznyakova N.L., Germanyuk T. A., Ivko T. I. Development of the composition and manufacturing technology of the new combined drug Lavaflam. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. № 15 (3).
 2. Aslanian M. A., Bobrytska L. A., Bereznyakova N. L., Shpychak O. S.,Hrytsenko V.І., Germanyuk T. A., Ivko T. I. Histological research of hepatoprotective activity of tablets Lavaflam in rats with subchronic hepatitis // Запорожский мед. журн. № 2.
 3. Aslanyan M., Bobritska L., Hrytsenko V., Shpychak O., Popova N., Germanyuk T., Kryvoviaz O., Ivko T. Technological aspects of development of a new drug in tablets called «Lavaflam» and its pharmacoeconomic evaluation. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017. № 4 (8). Р. 808-814.
 4. Ivko T, Germanyuk T, Bobruk V, Kryvoviaz O, Toziuk O, Balicka O, Bobrowska O, Bobritska L. Research of Variation in Price of Antidiabetic Drugs in The Pharmaceutical Market of Ukraine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017. № 3 (8). Р. 1183-1185.
 5. Fares R., Bobritska , Germanyuk T., Kryvoviaz O., Ivko T., Toziuk O., Balicka O., Bobrowska O. Diaplant: Manufacturing technology and rationalization of costs of acute intestinal infection pharmacotherapy. International Journal of Green Pharmacy. 2017. № 11 (3). P. 584-589.
 6. Fares R., Bobrytska L.A., Drogovoz S.M., Popova N.V., Hrytsenko V.I., Ivko T.I. Research of the pharmacological activity of capsules Diaplant. Likarska sprava.  № 8. Р. 114-118.
 7. Germanyuk T., Kryvoviaz O., Toziuk O., Balicka O., Ivko T., Polyshchuk Y., Bobrytska L., Hrytsenko V., Shpychak O. Dwarfism: Accessibility of Somatotropin Therapy for Patients with Growth Hormone Deficiency and Impact of its Cost on the State Budget in Ukraine. Asian Journal of Pharmaceutics. 2017. Oct.-Dec. (Suppl.) 11(4). 794-797.
 8. Nazarova E.S., Verbova Yu.M., Almakaeva L.G., Bobrytska L. A., Bereznyakova N.L. , Ivko T. I. Analytical procurement of pharmaceutical development of preparation with thioctic acid in the form of injectable solution. International Journal of Green Pharmacy. 2017. № 11 (4). P. 774-783
 9. Фарес Р. Разработка состава и технологии комбинированного лекарственного препарата для лечения кишечных инфекций / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая // Фармацевтический журнал. – 2016. – № 1. – С. 72-78.
 10. Разработка и валидация методики количественного определения лавандового масла методом газовой хроматографии в комбинированной лекарственной форме «Лавафлам» / М.А. Асланян, Л.А. Бобрицкая, Е.С. Назарова и др. // Химико-фармацевтический журнал. – 2016. – Т. 50, № 3. – С. 47-51.
 11. Маркетинговый анализ рынка лекарственных средств для лечения острах кишечных инфекций / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая, И.А. Лобова и др. // Рецепт. – 2016. – Т. 19, № 3. – С. 301-308.
 12. Development of burdock leaves dense extract obtaining technology / Ulizko Igor, Trokhymchuk Viktor, Stepanenko Sergey and Bobritskaya Larisa // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – № 5(10). – Р. 29-31.
 13. Фарес Р. Изучение антимикробного действия комбинированной лекарственной композиции для лечения кишечных инфекций / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая, Т.П. Осолодченко, В.И. Гриценко //  Annals of Mechnikov Institute. – 2016. – № 4. – С. 112-115.  – [Електронний журнал]
 14. Асланян М.А. Антибактеріальні властивості гепатопротекторів фармацевтичної композиції «Лавафлам» / М.А. Асланян, Л. О. Бобрицька, Т. П. Осолодченко // Annals of Mechnikov Institute.– 2016. – № 4. – С. 102 – 106. – [Електронний журнал].
 15. Efficacy Of 6-Hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-Oxo-1,2-dihydro-4H-pyrro-lo[3,2,1-Ij]Quinoline-5-carboxamide in modelling renal insufficiency / N. L. Berezniakova, L. A. Bobritskaya, A. V. Berezniakov, O. V. Kiz // Int. J Biol Pharm Sci, 2016, 2(2).-P. 13-19.
 16. Preparation and cardioprotective effect analysis of liposomal coenzyme Q10 / Shakhmaiev AE, Gorbach TV, Bobritskaya LA, Krasnopolsky YuM // The Pharma Innovation Journal. – 2015. – № 4(9). – Р. 22-26.
 17. Разработка методов контроля качества препарата в капсулах Мерафлам / Л. А. Бобрицкая, Е. С. Назарова, Н. В. Попова, Е. А. Рубан // Фармация. – 2014. – № 3. – С. 23-26. 
 18. Бобрицька Л. О. Дослідження антибактеріальної активності комбінованих препаратів для лікування вагінозів різної етіології / Л. О. Бобрицька, Т. П. Осолодченко, О. А. Рубан // Анали Мечниківського інституту. – 2014. – № 1. – С. 38 – 42. – [Електронний журнал].
 19. Антибактеріальні властивості фармацевтичної композиції орнідазолу з фламіном / Л. О. Бобрицька, О. А. Рубан, Т. П. Осолодченко, О. М. Щербак, Д. І. Дмитрієвський // Анали Мечниківського інституту. – 2013. – № 1. – С. 27 – 31. – [Електронний журнал]. 
 20. Бобрицкая, Л. А. Разработка технологии и оценка качества капсул с фламином и орнидазолом / Л. А. Бобрицкая, Н. В. Попова, Е. А. Рубан // Фармация. – 2013. – № 5. – С. 20–22. – 
 21. Назарова, Е. С. Разработка технологии и валидация методики теста «Растворение» для таблеток с орнидазолом / Е.С. Назарова, Л. А. Бобрицкая, Е. А. Рубан // Фармация. – 2013. – № 4. – С. 3–4.
 22. Назарова, Е. С. Таблетки с валацикловиром: разработка и валидация методики теста «Растворение» для / Е.С. Назарова, Л. А. Бобрицкая, Е. А. Рубан // Фармация. – 2013. – № 3. – С. 16 – 18. 
 23. Дослідження специфічної активності та антимікробної дії порошку гриба шиїтаке ( Lentinusedodes ) / Л. О. Бобрицька, Н. В. Попова, Т. П. Осолодченко, Н. О. Федоритенко // Анали Мечниківського інституту. – 2013. – № 4. – С. 88-91.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. К вопросу о стандартизации лекарственного растительного сырья при создании фитопрепаратов. Сообщение 1. Оценка цветков бессмертника песчаного по содержанию биологически активных соединений / В.П. Георгиевский, А.А. Зинченко, А.Ю. Куликов и др. // Фармаком. – 2017. – № 2. – С. 34-56.
 2. Ivko T. The study of the Ukrainian pharmaceutical market of  laxatives  / T. Ivko, T. Germanyuk, L. Bobritskaya // Visnik Farmacii. – 2017. – 1 (89). – P. 43-49
 3. Изучение кинетики растворения комбинированного лекарственного препарата с нифуроксазидом «Диплант» / Рами Фарес, Л. А. Бобрицкая, Е. С. Назарова, Н. А. Гербина // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С. 19-23.
 4. Фарес Р. Физические и фармакотехнологические исследования субстанции нифуроксазида / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая, Е.С. Назарова, Т.В. Зборовская // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 4 (42). – С. 45–49.
 5. Фарес Р. Обоснование выбора эффективного препарата при острых кишечных инфекциях / Р. Фарес, Л.А. Бобрицкая, Т.В. Зборовская // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Т. 24 (3). – С. 227–232.
 6. Разработка методов контроля качества таблеток Лавафлам / М.А. Асланян, Л.А. Бобрицкая, Е.С. Назарова и др. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5 (43). – С. 9–14.
 7. Bobritskaya, L. O. Marketing research of the market of drugs with the choleretic action / L. O. Bobritskaya, M. A. Arakelyan, N. V. Popova // Вісник фармації. – 2014. – № 2. – С. 63-67.
 8. Аракелян, М. А. Применение циклодекстринов для оптимизации биофармацевтических свойств / М. А. Аракелян, Л. А. Бобрицкая // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – С. 218 – 219.
 9. Попова, Н. В. Елементний склад цмину та фламіну / Н. В. Попова, Л. О. Бобрицька, М. А. Аракелян // Вісник фармації. – 2013. – № 3. – С. 49-51.
 10. Бобрицька Л. О. Вивчення кінетики розчинення лікарських препаратів з орнідазолом / Л. О. Бобрицька, О. С. Назарова, Ю. М. Вербова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 4 (24). – С. 13–18.
 11. Бобрицька Л. О. Значення пластичної міцності в технології вологої грануляції / Л. О. Бобрицька // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2012. – Т. 21 (3). – С. 531–536.
 12. Бобрицька Л. О. Розробка та валідація методики кількісного визначення таблеток з орнідазолом / Л. О. Бобрицька, О. С. Назарова, Ю. М. Вербова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 3 (23). – С. 9–14.
 13. Бобрицька Л. О. Біофармацевтичні аспекти створення лікарського препарату з натрію диклофенаком / Л. О. Бобрицька, М. А. Аракелян // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2012. – Т. 21 (4). – С. 197–203.
 14. Бобрицька Л. О. Розробка та валідація методики кількісного визначення таблеток з валацикловіром / Л. О. Бобрицька, О. С. Назарова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 2 (22). – С. 38–43.
 15. Бобрицька Л. О. Забезпечення якості фармацевтичної розробки препарату «Мерадазол» / Л. О. Бобрицька, О. С. Назарова, Ю. М. Вербова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 1 (21). – С. 18–23.
 16. Бобрицька Л. О. Вивчення гострої токсичності лікарського препарату на основі валацикловіру / Л. О. Бобрицька, Т. В. Андріанова, О. В. Тимченко // Клінічна фармація. – 2011. – № 4. – С. 44 – 46.
 17. Бобрицька Л. О. Фармакологічні дослідження лікарського препарату на основі орнідазолу / Л. О. Бобрицька, К. Г. Жемерова, О. В. Дунай // Клінічна фармація. – 2011. – № 2. – С. 31 – 33.
 18. Волянський Ю. Л. Дослідження специфічної активності лікарського препарату на основі валацикловіру / Ю. Л. Волянський, Л. О. Бобрицька // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, № 6. – С. 103–105.

Патенти

 1. Пат. 97298 Україна, МПК А 61 К 36/53 (2006.01) Лікарський засіб жовчогінної дії / Асланян М.А., Бобрицька Л.О., Гончаров М.І., Назарова О.С., Попова Н.В., Литвиненко В.І.; заявник і патентовласник Асланян М.А. – № u 2014 09419; заявл. 26.08.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл.№ 5.
 2. Пат. 103886 Україна, МПК А 61 Р 1/04 (2006.01) Лікарський засіб антимікробної, протизапальної та спазмолітичної дії / Бобрицька Л.О., Фарес Р., Гончаров М.І., Назарова О.С., Попова Н.В., Литвиненко В.І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л.О. – № u 2015 04344; заявл. 05.05.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл.№ 1.
 3. Пат. 49367 Україна, МПК А 61 К 9/20, С 07D 473/18. Фармацевтична композиція антивірусної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. –
  № u200911748; заявл. 17.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 4. Пат. 61000 Україна, МПК А 61 К 31/00. Фармацевтична композиція антипротозойної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М., Басакіна І. І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. – № u201012121; заявл. 13.10.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
 5. Пат. 56756 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 9/20, А 61 К 31/198, А 61 Р 11/00. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л. О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № u201008474; заявл. 07.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2.
 6. Пат. на винахід 94871 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 31/195, А 61 К 36/23, А 61 К 9/46, А 61 Р 11/08, А 61 Р 11/10, А 61 Р 11/12, А 61 Р 11/14. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л.О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № а201008497; заявл. 07.07.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
 7. Пат. 40451 А Україна А61К9/48, А61К35/78. Спосіб одержання капсульованої лікарської форми фармацевтичного препарату / Бобрицька Л. О., Заболотний В. О., Чепелюк В. І. та ін.; заявник Бобрицька Л. О. – № 2001020981; заявл. 13.02.2001; опубл. 16.07.2001 Бюл. № 6. – 3 с.

Інформаційні листи

 1. Дмитрієвський Д. І.  Сучасна антибактеріальна терапія трихомоніазу, амебіазу, лямбліозу : інформ. лист № 245 – 2009 / Д. І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О. М. Нікітенко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2010. – Вип. 8. – 4 с.
 2. Дмитрієвський Д. І. Спосіб лікування та профілактики герпетичних інфекцій : інформ. лист № 246 – 2009 / Д. І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О. М. Нікітенко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2010. – Вип. 29. – 4 с.

Дисципліни, які викладає: “Промислова технологія лікарських засобів”, “Сучасні фармацевтичні технології”. Проводить лабораторні та семінарські заняття з промислової технології лікарських засобів для вітчизняних та іноземних студентів денної форми навчання факультету “Фармація”, для студентів заочної форми навчання факультету ступеневої фармацевтичної освіти, є керівником магістерських та дипломних робіт студентів, приймає участь у підготовці дистанційного курсу навчання, викладає англійською мовою.

Хобі: природа.