Бондар Володимир Степанович

Бондар Володимир Степанович, професор кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор, кафедра лікарської та аналітичної токсикології

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел. (0572)679192
E-mail: toxchem@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Біографія

Бондар Володимир Степанович народився 19 серпня 1941 р. у с. Куп’єваха, Богодухівського р-ну, Харківської області. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1970). Працював молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником Харківського НДІ хімії та технології лікарських засобів (1970-1984).

У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Дослідження та удосконалення допоміжних процесів при виробництві готових лікарських засобів”.

У НФаУ працює з 1985 р. асистентом, доцентом (1995-1998), завідувачем кафедрою токсикологічної хімії (1998-2010), з 2010 року – професором кафедри токсикологічної хімії, з 2016 р. – професором кафедри лікарської та аналітичної токсикології.  

Нагороди: Подяка міського голови (2002), Почесні грамоти: фармацевтичної асоціації України (2005), МОН України (2006), НФаУ (2008, 2011, 2016), МОЗ України (2010), Знак «Відмінник освіти України» (2010). За наукові розробки по створенню нового антидіабетичного засобу «Діакамф» диплом ІІ ступеня (2002) та диплом переможця Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2006 р».

Наукова школа: Підготував 7 кандидатів наук, 7 магістрантів. Автор та співавтор більше 320 наукових і навчально-методичних робіт, 4 патентів, 35 навчальних посібники.

 1. Бур’ян Г. О. «Хіміко-токсикологічне дослідження флуоксетину» (2004).
 2. Дульцева О. В. «Хіміко-токсикологічне дослідження атенололу» (2005).
 3. Поляк О. Б. «Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину» (2005).
 4. Медведєва Ю. П. «Хіміко-токсикологічне дослідження дилтіазему» (2005).
 5. Болотова О. В. «Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку» (2005).
 6. Малиновський Ю. Ю. «Фармакогностичне та хіміко-токсикологічне вивчення болиголову плямистого» (2009).
 7. Багуля О. В. «Хіміко-токсикологічне дослідження дифеніну» (2014).

Видавнича діяльність.

Співавтор підручника «Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств» в двох томах (1999).

Навчальні та методичні посібники

 1. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV-V курсов (специальность «Фармация») / И. А. Журавель, В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка, Е. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетесова // Х.: НФаУ, 2016. – 90 с.
 2. Основи токсикології: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 7.12020103 «Технологія фармацевтичних препаратів» / И. А. Журавель, В. С. Бондарь, С. И. Мерзлікін, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка, Е. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетесова // Х.: НФаУ, 2016. – 51 с.
 3. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією. Методичні рекомендації до лабораторних занять / В. С. Бондар, І. О. Журавель, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова // Харків: НФаУ, 2014. – 99 с.
 4. Методичні рекомендації до лабораторних занять з токсикологічної хімії. Модуль 1 / В. С. Бондар, І. О. Журавель, С. І. Мерзлікін, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова // Харків: НФаУ, 2014. – 104 с.
 5. Toxicological Chemistry. Laboratory workbook / S. A. Karpushina, I. A. Zhuravel, V. S. Bondar, S. V. Bayurka // Kharkiv: NphU, 2012. – 63 p.
 6. Toxicological chemistry. Lecture course / Karpushina S.A., Bondar V.S., Zhuravel I.O. // Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011.– 208
 7. Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие для студ. выс. учеб. завед. // В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, Е. Г . Погосян, С. В. Баюрка [и др.] // Х: Изд-во НфаУ, 2009. – 120 с.
 8. Toxicological chemistry. Schemes and Tables: Handbook for students of higher schools / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2009.– 120 p.
 9. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності «Клінічна фармація» денної форми навчання / В. С. Бондар, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина [та ін.] // X.: Вид-во НФаУ, 2008 – 76 с.
 10. Основи токсикології. Методичні рекомендації до практичних занять / В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во НФаУ, 2007. – 44 с.
 11. Toxicological chemistry. Lecture course. Part ІI / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkov: publishers NPhaU: Zoloti storinky, 2006. – 96 p.
 12. Токсикологічна хімія в схемах і таблицях: навчальний посібник / В. С. Бондар, С. А. Карпушина, О. Г . Погосян, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2005. – 124 с.
 13. Toxicological chemistry. Laboratory workbook for V year students / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkov: publishers NPhaU: Zoloti storinky, 2005. – 38 p.
 14. Toxicological chemistry. Laboratory workbook for IV year students / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkov: publishers NPhaU: Zoloti storinky, 2005. – 34 p.
 15. Toxicological chemistry. Lecture course. Part I / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkov: NUPh Publishers, 2005. –108 p.
 16. Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій: Програма, контрольні завдання та метод. рекомендації. Навч. пос. для студ. заочн. форми навчання за спеціал. “Фармація” / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С.А. Карпушина, С. В. Ковальова, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2004. – 80 с.
 17. Toxicological chemistry. Methodical directions to laboratory classes / Bondar V.S., Buryan A.A., Karpushina S.A // Kharkov: publishers NPhaU: Zoloti storinky, 2004. – 76p.
 18. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV – V курсов по специальности «Фармация»: Учебное пособие / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Изд-во НфаУ; Золотые страницы, 2003 – 104 с.
 19. Методические рекомендации к лабораторным занятиям «Экспресс-анализ острых интоксикаций» / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 60 с.
 20. Конспект лекцій «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, В. І. Степаненко, С. А. Карпушина, , С. В. Баюрка [та ін.] / Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 128 с.
 21. Конспект лекцій «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» / В. С. Бондар, В. І. Степаненко, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, О. О. Погосян, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 106с.
 22. Конспект лекцій «Токсикологічна хімія» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 157 с.
 23. Токсикологическая химия. Методические рекомендации к ла-бораторным занятиям 4 и 5 курсов дневной формы обучения по специальности «Фармация» / В. С. Бондарь, Е. Г. Погосян, Е. А. Мамина, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Изд-во НФАУ, 2001. – 96 с.
 24. Програма з курсу «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // К., 2000. – 25 с.
 25. Методичні рекомендації з курсу «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Фармація» / В. В. Болотов, В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во, НФАУ, – 60 с.
 26. Методичні рекомендації для студентів та викладачів з курсу «Основи токсикології» / В. В. Болотов, Є. І. Стадніченко, В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Ковальова, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: УкрФА, 1999. – 50 с.
 27. Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з токсикологічної хімії / В. В. Болотов, В. С. Бондар, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во НФАУ, 1999. – 85с.

Наукова діяльність

Розробка та удосконалення технології лікарських препаратів промислового виробництва, деструкція токсичних викидів, хіміко-фармацевтичних підприємств. Співавтор першої в СНД технології промислового виробництва ряду інфузійних розчинів, методів обробки закупорювальних засобів, співавтор двох нових лікарських препаратів (альтан, діакамф), методик по створенню норм водоспоживання та водопостачання хіміко-фармацевтичними підприємствами України та інших країн СНД та хіміко-токсикологічні дослідження отрут різної природи.

Результати наукових розробок впроваджені у практику ряду обласних бюро судово-медичної експертизи: Харківського, Тернопільського Луганського та в навчальний процес фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.

Патенти

 1. Патент України № 44321. Заяв. 19.12.1997 №67126167. Виданий 15.02.2002. Офіц. бюл. №2. Промислова власність. – 2002. – №2. Спосіб одержання суми поліфенолів / Безпалько Л.В., Крицька Т.В., Шаламай А.С., Бондар В.С.
 2. Патент РФ №2205826. Заяв.21.12.2002г.№2000132042 Выдан 10.06.2003г. (±)-цис-3-(2`-бензимидазолил)-1,2,3-триметилциклопентакарбоновая кислота, проявляющая сахароснижающее и антидиабетическое действие / Мерзликін С.И., Сидоренко С.В., Черных В.П., Болотов В.В., Бондар В.С., Яременко Ф.Г. (№ 14 в книге).
 3. Патент України №65046А Заяв. 19.05.2003 №2003054435. Виданий 15.03.2004. Опубл. 15.03.2004. Бюл.№3 Спосіб одержання (±)-цис-3-(2`-бензімідазоліл)-1,2,3-триметилциклопентакарбонової кислоти / Мерзлікін С.І., Черних В.П., Болотов В.В., Бондар В.С. (№ 15 в книге).
 4. Патент України №23879. Заяв. 29.01.2007 №U 2007 00913. Виданий 11.06.2007. Бюл. №8 Процес одержання та кількісного визначення полісахаридного комплексу з болиголова плямистого / Малиновський Ю.Ю., Чушенко В.М., Бондар В.С.

Статті у фахових іноземних журналах та фахових наукових журналах України за період 2011-2016 рр.

 1. Бондар В. С. Кафедра токсикологічної хімії // Національний фармацевтичний університет: новітня історія / І.О. Журавель, В.С. Бондар. – Харків, Золоті сторінки. – 2016. – С. 153-160.
 2. Бондар В. С. Розроблення та валідація методик визначення фентоїну в сечі методом газо-рідинної хроматографії / Л. Ю. Клименко, В. С.Бондар, О. В.Гуменюк // Фармацевтичний журнал.– 2015.– № 1.– С. 96-104.
 3. Використання полімерного первинного пакування у виробництві парентеральнихлікарських засобів / Шевченко В. О., Бондар В. С., Ролік С. М., Повєткін С. О. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 24. – Книга 5. – Київ. – 2015. – С. 257-261.
 4. Современное состояние создания жидких лекарственных средств в полимерной упаковке / Шевченко В. А., Бондарь В. С., Ролик С. Н., Пересадько И. Г.// Здравоохранение Таджикистана. – 2015. – № 4. – С. 69-74.
 5. 5. Изучение совместимости полимерного материала первичной упаковки для жидких лекарственных средств / Шевченко В.А. Бондарь В.С., Шульга Л.И., Ролик С.Н. // Научные ведомости Белгородского госуд. университета. Ме­дицина. Фармация.– 2015.– № 4 (20), Вып. 29.– С. 199–
 6. Development and validation of the HPLC-procedures of phenytoin determination in blood in the variant of the method of standard / L. Yu. Klimenko, V. S. Bondar, O. St. Tarasova // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації.– 2014.– № 5 (37).– С. 4-10.
 7. Разработка состава лекарственного средства для орального применения на основе L-орнитина L-аспартата / В. А. Шевченко, В. С. Бондарь, С. Н. Ролик, Н. И. Квитчатая // Вестник фармации (Беларусь).– 2014.– № 2 (64).– С. 41-45.
 8. 8. Основные критерии выбора состава при производстве парентеральных лекарственных средств в полимерной упаковке / В. А. Шевченко, В. С. Бондарь, Е. А. Безрукавый // Фармация Казахстана.– 2014.– № 2 (153).– С. 36-38.
 9. 9. Современные подходы к разработке оральних лекарственных средств в полимерной упаковке / В. А. Шевченко, В. С. Бондар, С. Н. Ролик, С. А. Поветкин // Фармация Казахстана.– 2014.– № 4 (155).– С. 42-44.
 10. 10. Бондар В. С. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на дифенін / В. С. Бондар, О. В. Багуля // Методичні рекомендації (24.14/58.14). – Київ. – 2014. – 20 с.
 11. Забезпечення оптимальної області рН ін’єкційного розчину магнію сульфату / Шевченко В. О., Бондар В. С., Ролік С. М., Пересадько І. Г. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 2013. – К.– вип. 22. – книга 4. – С. 421-426.
 12. Бондарь В. С. Сравнительная оценка методов изолирования дифенина из биологического материала / В.С. Бондарь, А.В. Багуля // Фармация Казахстана. – 2013. – № 10. – С. 32-35.
 13. Забезпечення оптимальної області рН ін’єкційного розчину магнію сульфату / В. О. Шевченко, В. С. Бондар, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.– 2013.– Вип. 22, кн. 4.– С. 421-426.
 14. Ідентифікація клопідогрелю та його метаболіту за допомогою методу тонкошарової хроматографії / В. С. Бондар, Л. С. Аносова, З. В. Шовкова // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1.– С. 50-52.
 15. 15. Розробка умов визначення дифеніну методом газорідинної хроматографії, придатних для цілей хіміко-токсикологічного аналізу / В. С.Бондар, О. В. Багуля, О. В. Байдак // Український медичний альманах.– 2013. – Т. 16, № 1.– С. 53-54.5.
 16. 16. Ізолювання клопідогрелю водою, підкисленою кислотою сульфатною (модифікований метод В. П. Крамаренка) / Л. С. Аносова, В. С. Бондар, З. В. Шовкова // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1 (додаток).– С. 154
 17. 17. Багуля О. В. Ізолювання дифеніну водою, підкисленою кислотою оксалатною / О. В. Багуля, В. С. Бондар // Український медичний альманах.– 2013.– Т. 16, № 1 (додаток).– С. 154 – 155.
 18. 18. Екстракційно-фотометричне визначення дифеніну / В. С. Бондар, О. В. Багуля, І. О. Нефьодов // Український біофармацевтичний журнал.– 2013.– № 3 (26).– С. 56-59.
 19. Бондар В.С. Високоефективна рідинна хроматографія в аналізі клопідогрелю / В. С. Бондар, Л. С. Аносова // Фармацевтичний часопис.– 2012.– № 4 (24).– С. 73-78.
 20. Вибір та вивчення впливу допоміжних речовин на якість ін’єкційного розчину папаверину гідрохлориду // В. О. Шевченко, В. С. Бондар, Є. А. Безрукавий // Український медичний альманах.– 2012.– Том 15, № 5 (додаток).– С. 283-284.
 21. Багуля О.В. Застосування високоефективної рідинної хроматографії в аналізі дифеніну / О. В. Багуля, В. С. Бондар // Український медичний альманах.– 2012. – Т. 15, № 5 (додаток).– С. 45-47.
 22. 21. Бондар В.С. Екстракційно-фотометричне визначення клопідогрелю / В. С. Бондар, Л. С. Аносова // Український медичний альманах.– 2012. – Т. 15, № 5 (додаток). – С. 43-44.
 23. 22. Ізолювання флувоксаміну з біологічного матеріалу за допомогою ацетону / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, В. В. Болотов, С. А. Карпушина // Збірник наукових праць Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.– Львів, 2011.– Вип. 9.– С. 30-34.
 24. 23. Розробка методів ідентифікації антидепресанту пароксетину, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу / С. В. Баюрка, В. В. Болотов, В. С. Бондар, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 146.
 25. 24. Багуля О. В. Хіміко-токсикологічне дослідження проти епілептичного засобу дифеніну / О. В. Багуля, В. С. Бондар // Сучасні проблеми токсикології.– 2011.– № 5 (55).– С. 145.
 26. 25. Прогнозування стабільності для парентеральних лікарських засобів у контейнерах з поліетилену / В. О. Шевченко, В. С. Бондар, О. В. Лукієнко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.– 2011.– Т. 6, № 3.– С. 206-208.

Дисципліни, які викладає доктор наук. Читає курс лекцій з токсикологічної хімії та основ токсикології, проводить практичні заняття з токсикологічної хімії, основ токсикології та лікарської та аналітичної токсикології. Проводить розробку лекційного матеріалу для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання, а також для студентів факультету «Технології фармацевтичних препаратів».

Громадська діяльність: член Харківського обласного товариства захисту навколишнього середовища (1979-1984), лектор з атеїстичної роботи (1983-1987), Голова ЦМК НФаУ (1998-2006), член Вченої ради НФаУ (1998-2010), член Технологічної комісії НФаУ (2005-2013), член апробаційної комісії НФаУ 15.00.01 та 15.00.02, член редакційної комісії журналу «Український біофармацевтичний журнал» та журналу «Клінічна фармація», голова держекзаменаційних комісій в Івано-Франківському медичному університеті, Донецькому національному медичному університеті (2013, 2014), Київському медичному університеті народної медицини (2004, 2016), голова атестаційної комісії МОЗ України в Херсонському медичному коледжі (2013), відповідальний за роботу опорної кафедри з дисципліни «Основи токсикології» (2010-2017).

Хобі. Шахи, рибалка, футбол  та бокс.