Буданова Ліана Георгіївна

Буданова Ліана Георгіївна – завідувач кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, доцент

Адреса кафедри: вул. Олександра Невського,18
Тел.: (057)771-81-61
Е-mail: inyaz@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Народилася 08 грудня 1978 р. у м. Харків. У 1995 р. закінчила загальноосвітню школу № 36 та вступила до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2000 р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, німецької мови, перекладача.

З 2000 по 2016 рр. працювала у (науково-дослідній) науково-методичній лабораторії з питань фармацевтичної освіти Національного фармацевтичного університету де займалася питаннями методичного забезпечення студентів до складання тестових ліцензійних іспитів «Крок».

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі іноземних мов де працювала викладачем (2004-2005 рр.), доцентом (2005-2016 рр.), з вересня 2016 р. – завідувач кафедри іноземних мов.

Кандидатська дисертація на тему «Стандартизовані засоби оцінювання професійних знань у структурі державних стандартів фармацевтичної освіти» за спеціальністю 13.00.04. – «теорія і методика професійної освіти» була захищена у 19.11 2004 р. у спеціалізованій раді Д.26.001.16 Київського національного університету імені Т. Г. Шевченко.

Докторська дисертація на тему «Дидактичні засади моніторингу якості навчальних досягнень студентів за спеціальністю «Фармація» в університетах країн Східної Європи», за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання була захищена 04.04.2017р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Міжнародна діяльність: співпраця з British Council, International Language Centre

Напрями наукових досліджень: моніторинг якості навчання в зарубіжних країнах, оцінювання якості професійних знань.

Видавнича діяльність

Автор понад 100 наукових праць, серед них: 1 монографія, 3 посібники, 14 методичних рекомендацій, більше 80 статей та матеріалів конференцій.

 

Викладання дисциплін.

  1. Англійська мова
  2. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
  3. Іноземна мова
  4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  5. Англійська мова для наукової комунікації

Хобі: література, мистецтво