Абітурієнту

Важлива інформація для вступників, які вступають на освітній рівень «магістр» спеціальність 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»

Важлива інформація для вступників, які вступають на освітній рівень «магістр» спеціальність 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про здобутий раніше освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ

Етапи вступної компанії Денна, вечірня, заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 2 липня (3 грудня*)
Закінчення прийому заяв та документів 26 липня (21 грудня*)
Строки проведення вступних випробувань 27-31 липня (24-26 грудня*)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Наявна освіта за спеціальностями (ОКР/освітній ступінь)

Вступ на спеціальність

(галузь знань)

Вступ

на освітню програму

(освітній ступінь)

Форма та термін навчання

Денна Вечірня Заочна

«Фармація»

(бакалавр) *

226 «Фармація, промислова фармація»

(22

Вступ на базі повної загальної середньої освіти

Архів рішень приймальної комісії НФаУ (2017 р.)

2017 р.:

 1. Рішення приймальної комісії Національного фармацевтичного університету (протокол № 1)
 2. Рішення приймальної комісії Національного фармацевтичного університету (протокол № 2 )
 3. Рішення приймальної комісії Національного фармацевтичного університету (протокол № 3)
 4. Рішення приймальної комісії Національного фармацевтичного університету (протокол № 4 )
 5. Рішення

Архів рішень приймальної комісії НФаУ (2016 р.)

2016 рік:

 1. Рішення приймальної комісії Національного фармацевтичного університету (протокол № 1)
 2. Рішення приймальної комісії Національного фармацевтичного університету (протокол № 2 )
 3. Рішення приймальної комісії Національного фармацевтичного університету (протокол № 3)
 4. Рішення приймальної комісії Національного фармацевтичного університету (протокол № 4)
 5. Рішення

Вартість навчання

1. Вартість навчання

2. Зразок типового договору про надання освітніх послуг

3. Контакти та реквізити.

УВАГА !!!

Прийом документів та заяв від абітурієнтів під час вступної кампанії – 2018
буде проводиться за адресою: вул. Валентинівська, 4, м. Харків, 61168,станція …

Інформація для іноземних громадян (рус.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  (НФаУ)
имеет IV (высший) уровень аккредитации.
НФаУ сегодня – это крупнейший центр фармацевтического образования в Украине
и один из старейших и элитных университетов Европы.

История университета
НФаУ был основан в 1805 году. Подготовка  специалистов фармации для иностранных государств проводится …