Розклад проведення фахових випробувань

 
 

Розклад проведення вступних випробунь

Вступ на 2 курс осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра/спеціаліста/магістра, виконують у повному обсязі навчальний план та вступають до НФаУ на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) за іншою спеціальністю

Розклад проведення вступних випробунь

Вступ для продовження навчання за спорідненими спеціальностями на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітнього ступеня «бакалавр»

Вступ для отримання освітнього ступеня «магістр» на основі базової або повної вищої освіти


Друга сесія

Вступ для продовження навчання за спорідненими спеціальностями на основі

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про здобутий раніше освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

Строки прийому та зарахування для отримання другої вищої освіти

Прийом заяв і документів на основі базової або повної вищої освіти, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на продовження навчання за ступенем магістра за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб проводиться у декілька сесій в такі строки:…

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Наявна освіта Найменування спеціальності Освітній ступінь

Освітня

програма

Вступ на Термін навчання
денна заочна вечірня

Спеціальність

7.12020103, 8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 1 к. 2 р. 10

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про здобутий раніше освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ

Прийом заяв і документів на основі базової або повної вищої освіти, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на продовження навчання за ступенем магістра за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб, крім вступників, які вступають на освітні програми…

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання (завантажити)


Вступ на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр»)

Наявна освіта Освітня програма Вступ на Термін та форма навчання Вступні випробування
денна заочна вечірня

Бакалавр

 

Фармація

Фармація 1 к.
image_pdfimage_print