Осіб, які отримують освітній ступінь “магістр” на основі базової або повної вищої освіти за спеціальностями 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 162 “Біотехнологія та біоінженерія” (заочна форма навчання)

Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» (8зМО)

Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма «Логістика» (8зМЛ)

Спеціальність 075 Маркетинг
Освітня програма «Маркетинг» (8зМ)

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія
Освітня програма «Промислова біотехнологія» (8зБП)

Накази про зарахування вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – друга вища освіта

Заочна форма навчання

 • Наказ № 224-ст від 16 серпня 2018 про зарахування студентів 1 курсу за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (освітня програма «Фармація» (зФ2т) особи, які вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та освітнього

Накази про зарахування вступників, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Денна форма навчання

 • Наказ № 210-ст від 10 серпня 2018 про зарахування студентів 1 курсу за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (освітня програма «Фармація» (дФф)
  особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Накази про зарахування Вступники, які продовжують навчання на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – м.

 • Наказ № 202-ст від 09 серпня 2018 про зарахування студентів 1 курсу за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (освітні програми «Педагогіка вищої освіти», «Економіка підприємства», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Логістика», «Маркетинг», «Промислова біотехнологія»,

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – д.в.о

Освітній ступінь «магістр»

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (з.ф.)

Освітній ступінь «магістр»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармація» (зФф)
  особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»
 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармація» (зФм)
  особи, які вступають на навчання на

Накази про зарахування вступників, які здобули повну загальну середню освіту

Наказ про зарахування студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням

Денна форма навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Результати вступних випробувань осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – ДВО

Освітній ступінь «магістр»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФ2в)

особи, які вступають на навчання на основі базової або повної вищої освіти

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФ2м)

особи, які вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного

Результати вступних випробувань осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (з.ф)

Освітній ступінь «магістр»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФф)

особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФм)

особи, які вступають на навчання на

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які продовжують навчання на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – магістратура