Абітурієнту

Розклад проведення вступних випробунь

 

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про здобутий раніше освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

Строки прийому та зарахування для отримання другої вищої освіти

Строки прийому та зарахування для отримання другої вищої освіти

Етапи вступної кампанії на освітні програми: «Фармація» (магістр); «Клінічна фармація» (магістр); «Технології парфумерно-косметичних засобів» (магістр); «Технології фармацевтичних препаратів» (магістр); «Біотехнологія» (бакалавр).

Етапи вступної кампанії

форми навчання:

денна, вечірня, заочна

Початок прийому

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Наявна освіта

Вступ на спеціальність

(галузь знань)

Вступ

на освітню програму

(освітній ступінь)

Форма та термін навчання

денна вечірня заочна

Спеціалісти напряму підготовки (спеціальності)

222 «Медицина» *

«Фармація,

промислова фармація»

(«Охорона здоров’я»)

«Фармація»

Важлива інформація для вступників, які вступають на освітній рівень «магістр» спеціальність 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»

Важлива інформація для вступників, які вступають на освітній рівень «магістр» спеціальність 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства»

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про здобутий раніше освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ

Етапи вступної компанії Денна, вечірня, заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 2 липня (3 грудня*)
Закінчення прийому заяв та документів 26 липня (21 грудня*)
Строки проведення вступних випробувань 27-31 липня (24-26 грудня*)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1